Add parallel Print Page Options

Gud taler til Job

38 Da talte Herren til Job inde fra stormvejret:

„Hvorfra kender du mine tanker,
    når du knap nok ved, hvem jeg er?
Lad mig nu stille dig nogle spørgsmål,
    så får vi se, om du kan svare på dem.

Hvor var du henne, da jeg skabte jorden?
    Svar mig på det, hvis du er så klog!
Var du med til at bestemme dens størrelse
    og beslutte, hvor den skulle anbringes?
Var det dig, der skabte et fundament,
    som jorden kunne hvile på,
mens englene råbte af glæde,
    og morgenstjernerne sang deres hyldest?

Hvem satte grænser for havet,
    da vandet fossede frem af jordens skød?
Hvem hyllede det i skyer som i et svøb,
    dækkede det med tåge som et tæppe?
10 Hvem sørgede for at holde havet i skak,
    så det blev på sin plads mellem bredderne?
11 Hvem sagde: ‚Hertil og ikke længere!
    Her standser dine stolte bølger!’?

Read full chapter

Kærlighed fører til lovens opfyldelse

Undgå at leve i gæld, undtagen kærlighedsgælden over for din næste. Den, der lever i kærlighed til sine medmennesker, har opfyldt lovens hensigt. Loven har mange bud: „Du må ikke bryde ægteskabet”, „Du må ikke begå drab”, „Du må ikke stjæle”, „Du må ikke begære, hvad der tilhører andre” og mange flere.[a] Alle disse lovbud kan sammenfattes i et eneste bud, nemlig: „Elsk din næste som dig selv.”[b] 10 Hvis du holder af dine medmennesker, vil du ikke gøre dem noget ondt. Altså opfylder man loven, når man viser kærlighed.

Read full chapter

Jesus befaler blæst og bølger at lægge sig(A)

23 Derpå gik Jesus om bord sammen med disciplene, og de sejlede af sted. 24 Da de var midt ude på søen, kom der pludselig en frygtelig storm, så høje bølger slog ind over båden. Men Jesus lå og sov. 25 Til sidst gik disciplene hen og vækkede ham og råbte: „Herre, red os! Vi drukner!”

26 „Hvorfor er I så bange?” sagde Jesus. „I har ikke megen tro!” Så rejste han sig og befalede vinden og bølgerne at lægge sig. Straks blev der helt stille. 27 Disciplene blev overvældet af forundring. „Hvem er egentlig den mand?” sagde de til hinanden. „Selv stormen og søen adlyder ham!”

Read full chapter