Dom och frälsning

65 (A) Jag lät mig sökas av dem

        som inte frågade efter mig,
    jag lät mig finnas av dem
        som inte sökte mig.
    Till ett folk som inte åkallade
        mitt namn sade jag:
            "Här är jag, här är jag."[a]

(B) Hela dagen har jag
    räckt ut mina händer
        mot ett trotsigt folk,
    som vandrar den väg
        som inte är god,
    som följer sina egna tankar,
(C) ett folk som ständigt kränker mig
        rakt i ansiktet.
    De bär fram offer i trädgårdar
        och tänder offereld[b]
            på tegelaltaren,
(D) de håller till bland gravar
    och tillbringar nätter
        i gömda nästen,
    de äter svinkött[c]
        och har oren mat[d] i sina kärl.
(E) De säger: "Håll dig undan!
    Kom inte nära mig,
        för jag är heligare än du."
    De är som rök i min näsa,
        en eld som brinner dagen lång.

(F) Se, det står skrivet inför mig:
        Jag tiger inte
    förrän jag gett dem vad de förtjänar,
        gett det i deras famn,
(G) för både deras egna missgärningar
        och deras fäders, säger Herren,
    för att de tände offereld på bergen
        och hånade mig på höjderna.
    Jag ska mäta upp i deras famn
        lönen för vad de tidigare har gjort.

(H) Så säger Herren:
    När man finner saft i en druvklase
        säger man:
    "Förstör den inte!
        Det finns välsignelse i den."
    Så ska också jag göra
        för mina tjänares skull,
    jag ska inte förgöra dem alla.
(I) Jag ska låta
    en avkomma gå ut från Jakob,
        från Juda en arvinge
            till mina berg,
    för mina utvalda ska besitta landet
        och mina tjänare ska bo där.
10 (J) För mitt folk, som frågar efter mig,
    ska Saron[e] bli en betesmark för får
        och Akors dal[f]
            en lägerplats för kor.

11 Men ni som överger Herren
        och glömmer mitt heliga berg,
    ni som dukar bord åt Lyckan
        och häller upp blandat vin
            åt Ödet[g],
12 (K) jag ska låta svärdet bli ert öde.
    Alla ska ni få böja er ner
        för att slaktas,
    för ni svarade inte när jag kallade,
        ni lyssnade inte när jag talade.
    Ni gjorde det som var ont
        i mina ögon
    och valde det som misshagade mig.

13 (L) Därför säger Herren Gud så:
    Se, mina tjänare ska äta,
        men ni ska hungra.
    Mina tjänare ska dricka,
        men ni ska törsta.
    Mina tjänare ska glädjas,
        men ni ska skämmas.
14 Mina tjänare ska jubla
        i hjärtats fröjd,
    men ni ska ropa i hjärtats plåga
        och jämra er i förtvivlan.
15 (M) Ni ska överlämna ert namn
        åt mina utvalda
    till att användas som en förbannelse,
        och Herren Gud ska döda dig.
    Men åt sina tjänare
        ska han ge ett annat namn.
16 (N) Den som välsignar sig i landet
    ska välsigna sig vid
        Sanningens Gud[h],
    och den som ger sin ed i landet
        ska svära vid Sanningens Gud,
    för de forna bedrövelserna
        är glömda och dolda
            för mina ögon.

Det nya Jerusalem

17 (O) Se, jag skapar nya himlar
        och en ny jord,
    och man ska inte mer minnas
        det förgångna eller tänka på det.[i]
18 (P) Nej, fröjda er och jubla för evigt
        över det som jag skapar!
    För se, jag skapar Jerusalem till jubel
        och dess folk till fröjd.
19 (Q) Jag ska jubla över Jerusalem,
        fröjda mig över mitt folk.
    Där ska inte mer höras
        gråt eller klagan.

20 (R) Där ska inte mer finnas spädbarn
        som lever bara några dagar,
    eller gamla män
        som inte uppnår sina dagars mått.
    Den som dör vid hundra års ålder
        är en ung man,
    och först vid hundra års ålder
        ska syndaren drabbas
            av förbannelsen.
21 (S) De ska bygga hus och få bo i dem,
    plantera vingårdar
        och äta deras frukt.
22 (T) När de bygger hus
        ska andra inte bo i dem,
    när de planterar något
        ska andra inte äta av det.
    Mitt folks ålder ska bli
        som ett träds ålder,
    mina utvalda ska länge få njuta
        av sina händers verk.
23 (U) De ska inte arbeta förgäves
        och inte föda barn till plötslig död,
    för de är ett släkte
        välsignat av Herren,
    de och deras efterkommande
        tillsammans.
24 (V) Och det ska ske att
        innan de ropar ska jag svara,
    medan de ännu talar
        ska jag höra.
25 (W) Vargar ska beta med lamm,
    lejon ska äta halm som oxar,
        och stoft ska vara ormens föda.
    Ingenstans på mitt heliga berg
        ska de göra något ont
            eller skadligt, säger Herren.

Footnotes

  1. 65:1f Citeras av Paulus i Rom 10:21f som profetia om hedningarnas frälsning.
  2. 65:3 offereld   Annan översättning: "rökelse" (även i vers 7).
  3. 65:4 svinkött   Förknippades med offer till underjordens gudar och ansågs orent (3 Mos 11:7).
  4. 65:4 oren mat   Gryta på orent kött. Andra handskrifter: "orena bitar".
  5. 65:10 Saron   Grönskande slätt (35:2) längs Medelhavskusten, god betesmark (1 Krön 27:29).
  6. 65:10 Akors dal   Slätt nära Jeriko öster om Jerusalem (Jos 7:24f, Hos 2:15).
  7. 65:11 Lyckan … Ödet   På hebreiska Gad och Meni, namn på avgudar (jfr latinets Fortuna).
  8. 65:16 Sanningens Gud   Annan översättning: "Gud som är Amen" (jfr Upp 3:14 och not till Matt 5:18).
  9. 65:17 Citeras i 2 Petr 3:13.