III. DET GAMLA OCH DET NYA SION (Kap 58-66)

Falsk och äkta fasta

58 (A) Ropa för full hals,

        håll inte tillbaka.
    Höj din röst som en basun
        och förkunna för mitt folk
            deras brott,
    för Jakobs hus deras synder.
De söker mig dag efter dag
    och vill gärna
        lära känna mina vägar,
    som om de vore ett folk
        som handlar rättfärdigt
    och inte överger
        sin Guds domslut.
    De frågar mig om rätta domslut
        och vill komma nära Gud[a].

(B) "Varför fastar vi
        när du inte ser det?
    Varför späker vi oss
        när du inte märker det?"
    Men se, på er fastedag
        sköter ni era sysslor[b]
    och driver alla era arbetare hårt.
Ni håller er fasta med gräl och bråk,
        ni slåss med onda nävar.
    Ni fastar i dag inte på sådant sätt
        att er röst blir hörd i höjden.
(C) Är det en sådan fasta jag vill ha,
    en dag då människan
        ödmjukar sig?
    Att man hänger med huvudet
        som ett sävstrå
    och sitter i säck och aska,
        kallar du det en fasta,
            en dag som behagar Herren?

Nej, detta är den fasta jag vill ha:
    Lossa orättfärdiga bojor,
        lös okets band,
    släpp de förtryckta fria,
        bryt sönder alla ok!
(D) Dela ditt bröd med den hungrige,
    ge de fattiga och hemlösa
        en boning,
    klä den nakne när du ser honom
        och dra dig inte undan
    för den som är ditt kött och blod.
(E) Då ska ditt ljus bryta fram
        som gryningen
    och ditt helande växa fram
        med hast.
    Din rättfärdighet ska gå framför dig
        och Herrens härlighet
            följa i dina spår.
(F) Då ska Herren svara
        när du åkallar honom.
    När du ropar, ska han säga:
        "Här är jag."
    Om du gör dig av med alla ok,
        om du slutar att peka finger[c]
            och tala onda ord,
10 (G) om du delar med dig av vad du har
    åt den hungrige
        och mättar den som lider nöd,
    då ska ditt ljus gå upp i mörkret
        och din natt bli
            som middagens ljus.

11 Och Herren ska alltid leda dig,
    han ska mätta dig i ödemarken
        och ge styrka åt benen i din kropp.
    Du ska vara
        som en vattenrik trädgård
    och likna en källa
        vars vatten aldrig sinar.
12 (H) Dina avkomlingar
        ska bygga upp de gamla ruinerna,
    du ska återställa grundvalar
        från forna generationer.
    Du ska kallas
        "den som murar igen sprickor",
    "den som återställer stigar
        så att man kan bo i landet".

13 (I) Om du hindrar din fot på sabbaten
    från att sköta dina sysslor
        på min heliga dag,
    om du kallar sabbaten en fröjd,
        helgad åt Herren och ärad,
    om du ärar den
        genom att inte gå egna vägar
    och inte sköta dina sysslor
            eller tala tomma ord,
14 (J) då ska du få fröjda dig i Herren,
    och jag ska föra dig fram
        över landets höjder
    och låta dig njuta
        av din fader Jakobs arvedel.
    Så har Herrens mun talat.

Footnotes

  1. 58:2 komma nära Gud   Annan översättning: "att Gud ska komma nära".
  2. 58:3 sköter ni era sysslor   Annan översättning: "gör ni vad ni har lust med" (även i vers 13).
  3. 58:9 peka finger   Förknippades med anklagelse och förbannelse.