III. DET GAMLA OCH DET NYA SION (Kap 58-66)

Falsk och äkta fasta

58 Ropa med full hals, håll ej tillbaka.
Höj upp din röst som en basun
    och förkunna för mitt folk dess överträdelse,
för Jakobs hus dess synder.
Väl söker de mig dag ut och dag in
och vill ha kunskap om mina vägar,
som om de vore ett folk som övar rättfärdighet
och inte överger sin Guds domslut.
    De frågar mig om rättfärdiga domslut
och vill att Gud skall komma dem nära.

"Varför fastar vi,
    när du inte ser det,
varför späker vi oss,
    när du inte märker det?"
Men se, på er fastedag gör ni vad ni har lust till,
och alla era arbetare driver ni hårt.
Ni håller er fasta med kiv och trätor,
ni slåss med onda nävar.
    Ni fastar inte på sådant sätt nu
att ni kan göra er röst hörd i höjden.
Skulle detta vara en sådan fasta som jag vill ha,
en dag då människan ödmjukar sig?
Att man hänger med huvudet som ett sävstrå
och sätter sig i säcktyg och aska,
    vill du kalla det att hålla fasta
och en dag till Herrens välbehag?

Nej, detta är den fasta jag vill ha:
    Lossa orättfärdiga bojor,
lös okets band,
    släpp de förtryckta fria,
bryt sönder alla ok,
ja, dela ditt bröd åt den hungrige
    skaffa de fattiga och hemlösa en boning,
kläd den nakne var du än ser honom
och drag dig inte undan för den som är ditt kött och blod.
Då skall ditt ljus bryta fram som morgonrodnaden
och ditt helande visa sig med hast.
    Din rättfärdighet skall gå framför dig
och Herrens härlighet följa i dina spår.
Då skall Herren svara när du åkallar honom.
När du ropar, skall han säga: "Se, här är jag."
Om du gör dig av med varje slags ok,
om du slutar att peka finger och tala onda ord,
10 om du delar med dig åt den hungrige av det du har
och mättar den som lider nöd,
    då skall ditt ljus gå upp i mörkret
och din natt bli lik middagens ljus.

11 Och Herren skall alltid leda dig;
    han skall mätta dig mitt i ödemarken
och ge styrka åt benen i din kropp.
    Du skall vara lik en vattenrik trädgård
och likna ett källsprång, vars vatten aldrig tryter.
12 Dina avkomlingar skall bygga upp de gamla ruinerna,
du skall återställa grundvalar från forntida släkten.
Du skall kallas "han som murar igen sprickor",
"han som återställer stigar, så att man kan bo i landet".

13 Om du hindrar din fot på sabbaten
att göra vad du har lust till på min heliga dag,
om du kallar sabbaten din lust och förhärligar den till Herrens ära,
om du förhärligar den genom att inte gå egna vägar
och inte göra vad du har lust till eller tala tomma ord,
14 då skall du fröjda dig i Herren,
    och jag skall föra dig fram över landets höjder
och låta dig njuta av din fader Jakobs arvedel.
Så har Herrens mun talat.

Bible Gateway Sponsors