Guds frälsning gäller alla

56 (A) Så säger Herren:

    Håll fast vid det som är rätt,
        handla rättfärdigt,
    för snart ska min frälsning komma
        och min rättfärdighet
            uppenbaras.
(B) Salig är den människa som gör så,
    den människoson
        som håller fast vid det,
    som tar vara på sabbaten
        och inte ohelgar den,
    som avhåller sin hand
        från att göra något ont.

(C) Främlingen som sluter sig
        till Herren ska inte säga:
    "Herren kommer att skilja mig
        från sitt folk."
    Inte heller ska eunucken[a] säga:
        "Jag är ett förtorkat träd."
För så säger Herren:
    De eunucker[b] som tar vara
        på mina sabbater,
    som väljer det jag finner glädje i
        och håller fast vid mitt förbund,
(D) åt dem ska jag
        i mitt hus och inom mina murar
    ge ett minnesmärke och ett namn,
        en välsignelse som är bättre
            än söner och döttrar.
    Jag ska ge dem ett evigt namn
        som inte ska utplånas.
De främlingar som sluter sig
        till Herren
    och vill tjäna honom
        och älska Herrens namn
            och vara hans tjänare,
    alla som tar vara på sabbaten
        och inte ohelgar den,
    som håller fast vid mitt förbund,
(E) dem ska jag föra till mitt heliga berg
    och ge dem glädje
        i mitt bönehus.
    Deras brännoffer och slaktoffer
        ska tas emot på mitt altare,
    för mitt hus ska kallas
        ett bönens hus för alla folk.[c]
(F) Så säger Herren Gud,
        han som samlar Israels fördrivna:
    Ännu fler ska jag samla till honom,
        till hans församling.

Israels väktare är blinda

Alla ni markens vilda djur,
        kom och ät,
    alla ni vilda djur i skogen!
10 Hans väktare är alla blinda,
        de märker ingenting.
    De är alla stumma hundar
        som inte kan skälla.
    De ligger och drömmer,
        de älskar att slumra.
11 (G) Men de är glupska hundar,
        de blir aldrig mätta.
    Och de ska vara herdar,
        de som inget förstår!
    Alla går sin egen väg,
        var och en söker sin egen fördel,
            allesammans.
12 (H) "Kom, jag hämtar vin,
        vi berusar oss med starka drycker!
    Och morgondagen ska bli
        som i dag,
            ja, ännu bättre!"

Footnotes

  1. 56:3 främlingen … eunucken   Hade begränsat tillträde till templet (5 Mos 23) men tillbad på hedningarnas förgård. Se t ex 1 Kung 8:41f, Apg 8:27, Ef 2:11f.
  2. 56:4 eunucker   Kastrerade män (jfr Matt 19:12), inte ovanligt bland Orientens hovmän (Apg 8:27).
  3. 56:7 Citeras av Jesus vid tempelrensningen i Matt 21:13, Mark 11:17, Luk 19:46.