Koresh som Guds verktyg

45 (A) Så säger Herren

    till sin smorde[a],
    till Koresh vars högra hand
        jag har fattat
    för att slå ner folken framför honom,
        lossa bältet från kungars höfter
    och öppna dörrar för honom
        så att inga portar mer är stängda:
Jag ska gå framför dig
        och jämna ut höjderna[b].
    Jag ska krossa kopparportarna
        och knäcka järnbommarna.
Jag ska ge dig skatter
    som är dolda i mörkret
        och hemliga rikedomar,
    för att du ska inse att jag är Herren
        som kallar dig vid ditt namn,
            jag är Israels Gud.
För min tjänare Jakobs skull,
    för Israels skull, min utvalde,
        kallade jag dig vid namn.
    Jag gav dig ett ärenamn,
        fastän du inte kände mig.
(B) Jag är Herren,
    och det finns ingen annan.
        Utom mig finns ingen Gud.
    Jag spänner bältet om ditt liv,
        fastän du inte känner mig,
(C) för att man ska förstå
    både i öster och väster
        att det inte finns någon utom mig.
    Jag är Herren,
        och det finns ingen annan.
(D) Jag formar ljuset och skapar mörkret,
    jag ger lycka och skapar olycka.
        Jag, Herren, gör allt detta.

(E) Låt det regna från ovan, ni himlar,
    låt rättfärdighet strömma ner
        från skyarna.
    Jorden ska öppna sig
        och ge frälsning som frukt,
    den ska låta rättfärdighet växa upp.
        Jag, Herren, skapar detta.

Blindhet för Skaparen

(F) Ve den som tvistar med sin Skapare,
    en lerskärva
        bland jordens skärvor!
    Säger leran till den som formar den:
        "Vad gör du?"
    Säger ditt verk:
        "Han har inga händer?"
10 Ve den som säger till en far:
        "Vad är det du avlar?"
    och till en kvinna:
        "Vad är det du föder fram?"
11 (G) Så säger Herren,
        Israels Helige och Skapare:
    Fråga mig om det som ska komma.
        Låt mig ha omsorg
    om mina söner
        och mina händers verk.
12 (H) Det är jag som har gjort jorden
        och skapat människorna på den.
    Det är jag som har spänt ut himlen
        med mina händer
    och gett befallning till hela dess här.
13 (I) Det är jag som har
    väckt upp honom i rättfärdighet
        och gör alla hans vägar jämna.
    Han ska bygga upp min stad
        och släppa mina fångar fria,
    men inte för betalning eller mutor,
        säger Herren Sebaot.

14 (J) Så säger Herren:
    Vad egyptierna har vunnit
        med arbete
    och nubiernas och Sebas resliga folk
        med handel,
    allt ska gå över till dig
        och tillhöra dig.
    De ska följa efter dig,
        i kedjor ska de gå.
    Och de ska falla ner inför dig
        och rikta sin bön till dig:
    "Endast hos dig är Gud,
        och det finns ingen mer,
            ingen annan Gud."

15 (K) Du är sannerligen
        en Gud som döljer sig,
    du Israels Gud, du Frälsare.
16 (L) Alla måste de skämmas och blygas,
    avgudamakarna går bort
        tillsammans i skam.
17 (M) Men Israel blir frälst genom Herren
        med en evig frälsning.
    Ni ska aldrig i evighet
        behöva skämmas eller blygas.

18 (N) För så säger Herren,
    han som har skapat himlen,
        han som är Gud,
    som har format jorden
        och gjort den och berett den,
    som inte har skapat den
        till att vara öde
    utan format den till att vara bebodd:
        Jag är Herren,
            och det finns ingen annan.
19 (O) Jag har inte talat i hemlighet,
        någonstans i ett mörkt land.
    Jag har inte sagt
        till Jakobs avkomlingar:
            "Ni ska söka mig förgäves."
    Jag är Herren,
        som talar sanning
    och förkunnar vad som är rätt.

20 (P) Samla er och kom, träd fram,
        ni som räddats från folken.
    De förstår inte,
        de som bär på sina träbilder
        och ber till en gud
            som inte kan frälsa.
21 (Q) Berätta, lägg fram er sak!
        Ja, låt dem rådslå tillsammans.
    Vem har låtit er höra detta
        sedan länge
    och förkunnat det för längesedan?
        Är det inte jag, Herren?
    Och det finns ingen Gud utom mig,
        en rättfärdig Gud som frälser,
            ingen utom mig.
22 (R) Vänd er till mig och bli frälsta,
        ni jordens alla ändar,
    för jag är Gud
        och det finns ingen annan.
23 (S) Jag har svurit vid mig själv,
    ett sanningsord har gått ut
            från min mun,
        ett ord som inte ska tas tillbaka:
    För mig ska alla knän böjas,
        alla tungor ska ge mig sin ed[c]
24 (T) och säga om mig:
    Endast i Herren
        finns rättfärdighet och styrka.
    Till honom ska man komma,
        och alla som varit arga på honom
            ska skämmas.
25 (U) I Herren ska hela Israels släkt
        ha sin rättfärdighet,
    de ska ha sin ära i honom.

Footnotes

  1. 45:1 smorde   Guds utvalde, helgade kung, en förebild till Messias (Apg 10:38).
  2. 45:2 höjderna   Jesajarullen från Qumran och Septuaginta: "bergen".
  3. 45:23 Citeras av Paulus i Rom 14:11 och i Kristushymnen i Fil 2:10f.

Bible Gateway Sponsors