A A A A A
Bible Book List

Jesaja 35:6-10 Svenska Folkbibeln 2015 (SFB15)

Den lame ska hoppa som en hjort,
        den stummes tunga ska jubla,
    för vatten ska bryta fram i öknen,
        strömmar på hedmarken.
Den glödande sanden ska bli en sjö,
    den torra marken
        vattenrika källor.
    Där schakalerna har sina lyor
        ska det växa säv, vass
            och papyrus.

En banad väg ska gå där,
        en vandringsled,
    och den ska kallas
        "den heliga vägen".
    Ingen oren ska färdas på den,
        men den är till för dem.[a]
    De som vandrar den vägen
        ska inte gå vilse,
            även om de är dårar.
Där ska inga lejon finnas,
        inga rovdjur ska komma dit.
    De ska inte finnas där,
        men de återlösta ska färdas
            på den.
10  Herrens friköpta ska vända tillbaka
        och komma till Sion med jubel.
    Evig glädje ska kröna
        deras huvuden.
    Fröjd och glädje ska de få,
        sorg och suckan ska fly bort.

Footnotes:

 1. 35:8 men den är till för dem   Den heliga vägen är "till för dem", dvs de "orena" som förklarats rena och rättfärdiga.
Svenska Folkbibeln 2015 (SFB15)

Svenska Folkbibeln 2015, Copyright © 2015 by Svenska Folkbibeln Foundation

Joel 2:28 Svenska Folkbibeln 2015 (SFB15)

28  Och det ska ske därefter
    att jag utgjuter min Ande
        över allt kött.
    Era söner och era döttrar
        ska profetera,
    era gamla ska ha drömmar
        och era unga ska se syner.[a]

Footnotes:

 1. 2:28f Citeras av Petrus i Apg 2:17f som profetia om Andens utgjutelse på pingstdagen.
Svenska Folkbibeln 2015 (SFB15)

Svenska Folkbibeln 2015, Copyright © 2015 by Svenska Folkbibeln Foundation

Johannesevangeliet 7:38-52 Svenska Folkbibeln 2015 (SFB15)

38 Den som tror på mig, som Skriften säger[a], ur hans innersta ska strömmar av levande vatten[b] flyta fram." 39  Detta sade han om Anden, som de skulle få som trodde på honom. Anden hade nämligen inte kommit än, eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhärligad.

40 Några i folkmassan som hörde hans ord sade: "Han måste vara Profeten." 41  Andra sade: "Han är Messias", men andra sade: "Messias kommer väl inte från Galileen? 42 Säger inte Skriften att Messias kommer från Davids ätt och från Betlehem, byn där David bodde?"[c] 43  Så blev det splittring bland folket för hans skull. 44 Några ville gripa honom, men ingen bar hand på honom.

45 Tempelvakterna kom tillbaka till översteprästerna och fariseerna, som frågade dem: "Varför har ni inte fört hit honom?" 46  De svarade: "Aldrig har någon människa talat som han." 47 Då sade fariseerna till dem: "Har ni också blivit förledda? 48  Finns det någon bland rådsherrarna eller fariseerna som tror på honom? 49 Men den här folkhopen som inte kan lagen, den är förbannad."

50  Nikodemus, han som tidigare hade kommit till Jesus och som var en av dem, sade: 51  "Vår lag dömer väl inte någon utan att man först hör honom och tar reda på vad han har gjort?" 52 De svarade: "Är du också från Galileen? Sök i Skriften, så ser du att ingen profet kommer[d] från Galileen."

Footnotes:

 1. 7:38 Den som tror på mig, som Skriften säger   Annan översättning: "Den som tror på mig så som Skriften säger".
 2. 7:38 strömmar av levande vatten   Vid lövhyddohögtidens vattenceremoni öste man vatten över altaret medan församlingen sjöng: "Med fröjd ska ni ösa vatten ur frälsningens källor" (Jes 12:3). Jesu hebreiska namn Jeshúa kommer av ordet för frälsning, jeshuá, vilket gav kontaktpunkten för Jesu inbjudan (jfr även Jer 2:13).
 3. 7:42 Se 2 Sam 7:12f, Mika 5:2.
 4. 7:52 att ingen profet kommer   Annan översättning: "att Profeten inte kommer" (se not till 1:21). Jona och Nahum var båda från Galileen.
Svenska Folkbibeln 2015 (SFB15)

Svenska Folkbibeln 2015, Copyright © 2015 by Svenska Folkbibeln Foundation

Apostlagärningarna 2:17-47 Svenska Folkbibeln 2015 (SFB15)

17  Och det ska ske i de sista dagarna,[a]
        säger Gud,
    att jag utgjuter av min Ande
        över allt kött.
    Era söner och era döttrar ska profetera,
        era unga ska se syner
            och era gamla ska ha drömmar.
18 Ja, över mina tjänare och tjänarinnor
        ska jag i de dagarna
    utgjuta av min Ande,
        och de ska profetera.
19 Och jag ska göra under uppe på himlen
    och tecken nere på jorden,
        blod, eld och moln av rök.
20  Solen ska vändas i mörker
        och månen i blod
    innan Herrens dag kommer,
        den stora och strålande.
21  Och det ska ske att var och en
    som åkallar Herrens namn
        ska bli frälst.

22  Israeliter, hör dessa ord: Jesus från Nasaret var en man som blev erkänd av Gud inför er genom kraftgärningar, under och tecken. Genom honom gjorde Gud detta mitt ibland er, som ni själva vet. 23  Efter Guds bestämda plan och beslut blev han utlämnad, och med hjälp av de laglösa[b] spikade ni upp honom och dödade honom. 24 Men Gud har uppväckt honom och löst honom ur dödens vånda, eftersom det inte var möjligt för döden att behålla honom. 25 David säger om honom:[c]

Jag har alltid Herren för ögonen.
    Han är vid min högra sida
        för att jag inte ska vackla.
26 Därför gläds mitt hjärta
        och jublar min tunga.
    Även min kropp
        får vila i trygghet
27  att du inte lämnar min själ åt dödsriket
    eller låter din Helige se förgängelsen.

28 Du har visat mig livets vägar,

    du ska mätta mig med glädje
        inför ditt ansikte.

29  Bröder, jag kan öppet säga er att vår stamfar David är både död och begraven. Hans grav finns här hos oss än i dag. 30  Men han var profet och visste att Gud med ed hade lovat att sätta en av hans ättlingar på hans tron.[d] 31 I förväg såg han Messias uppståndelse och sade: Han ska inte lämnas åt dödsriket, och hans kropp ska inte se förgängelsen.[e]

32  Denne Jesus har Gud uppväckt, och vi är alla vittnen till det. 33  Han har blivit upphöjd till Guds högra sida[f] och fått den utlovade helige Ande av Fadern, och han har utgjutit det som ni ser och hör. 34 David har ju inte stigit upp till himlen, men han säger:[g]

Herren sade till min Herre:
    Sätt dig på min högra sida
35 tills jag lagt dina fiender
    som en pall under dina fötter.[h]

36 Därför kan hela Israels folk veta säkert att denne Jesus som ni korsfäste, honom har Gud gjort till både Herre och Messias."

37  När de hörde detta högg det till i hjärtat på dem, och de frågade Petrus och de andra apostlarna: "Bröder, vad ska vi göra?" 38  Petrus svarade dem: "Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att era synder blir förlåtna. Då får ni den helige Ande som gåva. 39  Löftet gäller er och era barn och alla dem som är långt borta, alla som Herren vår Gud kallar."

40  Med många andra ord vittnade han och vädjade till dem: "Låt er frälsas från det här bortvända släktet!" 41  De som tog emot hans ord döptes, och antalet lärjungar ökade den dagen med omkring tre tusen.

De troendes gemenskap

42  De höll troget fast vid apostlarnas undervisning[i] och vid gemenskapen[j], brödsbrytelsen och bönerna. 43 Varje själ greps av bävan, och många under och tecken gjordes genom apostlarna. 44  Alla de troende var tillsammans och hade allt gemensamt. 45  De började sälja sina egendomar och ägodelar och delade ut till alla efter vars och ens behov. 46 Varje dag var de troget och enigt tillsammans i templet, och i hemmen bröt de bröd och delade måltid med varandra i jublande, innerlig glädje. 47  De prisade Gud och var omtyckta av hela folket. Och Herren ökade var dag skaran med dem som blev frälsta.

Footnotes:

 1. 2:17f Joel 2:28f.
 2. 2:23 de laglösa   Dvs hedniska romare som inte hade tagit emot Guds uppenbarade vilja i GT:s lag.
 3. 2:25f Ps 16:8f.
 4. 2:30 Jfr 2 Sam 7:12-13, Ps 132:11.
 5. 2:31 Ps 16:10.
 6. 2:33 till Guds högra sida   Annan översättning: "med Guds högra hand".
 7. 2:34f Ps 110:1. I psalmen återger David vad Gud Fadern sade till Messias, Davids Herre.
 8. 2:35 som en pall under dina fötter   Ett uttryck för triumf (jfr Jos 10:24).
 9. 2:42 undervisning   Annan översättning: "lära" (innehållet i undervisningen).
 10. 2:42 gemenskapen   Ordet kan även rymma egendomsgemenskap (jfr 2:44-45, 2 Kor 9:13).
Svenska Folkbibeln 2015 (SFB15)

Svenska Folkbibeln 2015, Copyright © 2015 by Svenska Folkbibeln Foundation

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes