Ve över Samaria

28 (A) Ve dig,

    du stolta krona
        av Efraims druckna män,
    du vissnande blomma
        av hans strålande härlighet
    på berget[a] över
        de vinberusades bördiga dal!
(B) Se, från Herren kommer
        en som är stark och mäktig,
    som en hagelskur,
        en förödande storm,
    som en flod med väldiga vatten
        som forsar fram med kraft
            och slår allt till marken.
(C) Den stolta kronan
        av Efraims druckna män
    trampas då under fötterna.
Den vissnande blomman
    av hans strålande härlighet
        på berget över den bördiga dalen
    ska bli som ett tidigt fikon
        som mognat före sommaren:
    När någon får se det slukar han det,
        så snart det är i hans hand.

(D) På den dagen ska Herren Sebaot
    bli en härlig krona
        och en strålande krans
    för dem som är kvar
        av hans folk.
(E) Han ska bli en rättens ande
        för den som skipar rätt
    och en styrka för dem
        som driver fienden på porten.

(F) Men också de raglar av vin
        och vinglar av starka drycker.
    Både präst och profet
        raglar av starka drycker.
    De är berusade av vin
        och vinglar.
    De raglar när de profeterar,
        de stapplar när de skipar rätt.
Alla bord är täckta
        med äckliga spyor,
    det finns ingen ren fläck.

"Vem kan han lära förstånd?
        För vem förklarar han budskapet?
    För dem som just är avvanda
        från modersmjölken,
    nyss tagna från modersbröstet?
10 För det är bud på bud, bud på bud,
    ljud på ljud, ljud på ljud,[b]
        lite här, lite där!"

11 (G) Ja, genom stammande[c] läppar
        och på främmande språk
    ska han tala till detta folk,[d]
12 (H) han som en gång sade till dem:
    "Här är viloplatsen,
        låt den trötte vila.
            Här finns ro."
    Men de ville inte lyssna.
13 (I) Och Herrens ord blev för dem
    "bud på bud, bud på bud,
        ljud på ljud, ljud på ljud,
            lite här, lite där."
    Så ska de, där de går,
        falla baklänges och krossas,
            bli snärjda och fångade.

14 Hör därför Herrens ord,
    ni hånare som härskar
        över folket här i Jerusalem.
15 Ni säger:
    "Vi har slutit förbund med döden,
        vi har ingått en pakt
            med dödsriket.
    När gisslet far fram som en störtflod
        ska det inte nå oss,
    för vi har gjort lögnen
        till vår tillflykt,
    falskheten till vårt gömställe."

16 (J) Därför säger Herren Gud så:
    Se, jag har lagt
        en grundsten i Sion,
    en beprövad sten,
        en dyrbar hörnsten,
            en fast grundval.
    Den som tror på den
        behöver inte fly[e].[f]
17 Och jag ska låta
    rätten vara mätsnöret
        och rättfärdigheten sänklodet.
    Hagel ska slå ner lögnens tillflykt,
        vatten ska skölja bort gömstället.
18 Ert förbund med döden
        ska upplösas,
    er pakt med dödsriket
        ska inte bestå.
    När gisslet far fram
        som en störtflod
    ska ni bli nertrampade av det.
19 Så ofta det far fram
        ska det träffa er.
    Morgon efter morgon
        ska det fara fram,
            både dag och natt.
    Det blir bara förfäran
        när man förstår budskapet.
20 För sängen är för kort
        att sträcka ut sig på,
    täcket för smalt att svepa in sig i.
21 (K) Ja, Herren ska resa sig
        som på Perasims berg,
    och han ska vredgas
        som i Gibeons dal[g]
    för att utföra sitt verk,
        sitt främmande verk,
    och fullgöra sitt arbete,
        sitt förunderliga arbete.
22 (L) Sluta nu med ert hån,
    så att era band inte dras åt
        ännu hårdare,
    för jag har hört
        från Herren Gud Sebaot
    om förödelse
        och beslutad straffdom
    över hela jorden.

23 Lyssna och hör min röst,
        ge akt och hör mina ord.
24 (M) När bonden vill så,
        plöjer han då ständigt
    och hackar upp och harvar sin åker?
25 När han har fått marken jämn,
    strör han då inte ut svartkummin
        och kryddkummin,
    sår vete i rader
        och korn på dess plats
            och spältvete[h] i kanten?
26 För hans Gud har undervisat honom
    och lärt honom det rätta sättet.
27 Man tröskar ju inte
        svartkummin med trösksläde
    eller kryddkummin
        med vagnshjul,
    utan man klappar ut svartkummin
        med stav
    och kryddkummin med käpp.
28 Brödsäd tröskas
        men inte i det oändliga,
    man driver inte ständigt
        sina vagnshjul
            och hästar över den.
    Man vill ju inte tröska sönder den.
29 (N) Också detta kommer från
        Herren Sebaot,
    underbar i råd och stor i vishet.

Footnotes

  1. 28:1 Efraims druckna … på berget   Nordrikets huvudstad Samaria var byggd på ett berg (1 Kung 16:24).
  2. 28:10 bud på bud, ljud på ljud   De korta orden (hebr. kav lekáv, sav lesáv) som motståndarna hånar Jesaja med knyter an till ramsor för barn (jfr vers 9), men leder också tanken till de assyriska erövrarnas främmande språk akkadiska (jfr 28:11, 33:19).
  3. 28:11 stammande   Annan översättning: "hånfulla" (jfr de assyriska förtryckarna i 33:19).
  4. 28:11 Citeras av Paulus i 1 Kor 14:21 som profetia om tungotalets gåva.
  5. 28:16 fly   Andra handskrifter (Septuaginta): "skämmas".
  6. 28:16 Citeras av Petrus i 1 Petr 2:6 och av Paulus i Rom 9:33, 10:11 som profetia om Messias.
  7. 28:21 Perasims berg … Gibeons dal   Platser för forna militära segrar (2 Sam 5:20, Jos 10:10).
  8. 28:25 spältvete   kallas också dinkelvete, en äldre vetesort.