Lovsång till Herren för hans seger

25 (A) Herre, du är min Gud!

    Jag vill upphöja dig,
        jag vill prisa ditt namn,
    för du gör underbara ting,
        dina beslut från forna tider
            med trofasthet och sanning.
Du har gjort stad till stenhög,
        befäst stad till ruiner.
    Främlingarnas fäste
        ska inte längre vara en stad,
    det ska aldrig mer byggas upp.
Därför ska det mäktiga folket
        ära dig,
    de skoningslösa hedningarnas
        städer frukta dig.
(B) Du är ett skydd för den svage,
    ett skydd för den fattige
        i hans nöd,
    en tillflykt undan storm,
        en skugga undan hetta.
    För de skoningslösas andedräkt
        är som en storm mot en vägg.
Som du kuvar hettan
    när det är som torrast,
        så kuvar du främlingarnas larm.
    Som hettan dämpas
        av molnets skugga,
    så dämpas de skoningslösas sång.

Herrens festmåltid

(C) Herren Sebaot ska på detta berg
        göra en festmåltid för alla folk,
    en festmåltid med feta rätter
        och lagrade viner,
    feta, mustiga rätter
        och lagrat, klarat vin.
(D) Han ska på detta berg utplåna
        den slöja som beslöjar alla folk,
    det täckelse som täcker
        alla folkslag.
(E) Han ska utplåna döden för evigt.
    Herren Gud ska torka tårarna
        från alla ansikten
    och ta bort sitt folks vanära
        från hela jorden,
    för Herren har talat.[a]

(F) På den dagen ska man säga:
        Se, här är vår Gud!
    Honom hoppades[b] vi på,
        att han skulle frälsa oss.
    Ja, här är Herren
        som vi hoppades på.
    Låt oss vara glada och jubla
        över hans frälsning.

10 För Herrens hand
        ska vila över detta berg,
    men Moab ska trampas ner
        i sitt land
    som halm trampas ner
        i gödselhögen.
11 Där ska han breda ut sina händer
        som simmaren gör
            för att simma,
    men hans stolthet ska brytas ner
        trots hans händers alla konster.
12 (G) Ja, dina murars höga fästningsverk
        störtar han och ödmjukar,
    han tar ner dem till jorden,
        ner i stoftet.

Footnotes

  1. 25:8 Citeras av Paulus i 1 Kor 15:54. Hebr. nésach, "för evigt", kan också översättas "i seger".
  2. 25:9 hoppades   Annan översättning: "väntade".

Lov och pris till Herren

25 Herre, du är min Herre,
    jag vill upphöja dig och prisa ditt namn.
Du har fullföljt dina planer,
    gjort underbara ting sedan urtiden,
    i stor trofasthet.
Du har förvandlat staden till en grushög,
    lagt befästningen i ruiner.
Främlingarnas fästning är inte längre någon stad
    och kommer aldrig mer att byggas upp igen.
Därför ärar ett starkt folk dig,
    och grymma nationer fruktar dig.
Du är en fästning för den svage,
    en fästning för den fattige i hans nöd,
    en tillflykt undan storm,
en skugga i hettan.
    De grymmas andedräkt är
som en störtskur mot en vägg,
    som hettan i ett ökenland.
Du tystar främlingarnas larm,
    och som skuggan av ett moln
tar de grymmas sång slut.

Här på detta berg ska härskarornas Herre
    ordna ett gästabud för alla folk,
en fest med mycket mat och viner av högsta kvalitet,
    rätter av bästa slag och utsökt, klarat vin.
På detta berg ska han förstöra den svepning
    som täcker alla folk,
    den slöja som skyler alla nationer.
Han ska för alltid göra slut på döden.
    Herren, Herren ska torka bort alla tårar från alla ansikten
och göra slut på sitt folks vanära på hela jorden. Herren har talat.
På den dagen ska man säga:
    ”Det här är vår Gud,
den som vi väntade på,
    vår räddare.
Det här är Herren som vi väntade på.
    Låt oss jubla och vara glada
över hans räddning.”

10 För Herrens hand vilar över detta berg,
    men Moab ska trampas ner
som halm i dyn under hans fötter.
11     Han breder ut sina händer mitt i halmen
som simmaren som ska simma.
    Gud ska göra slut på hans stolthet
över vad han med sina händer kan åstadkomma.[a]
12     Dina höga fästningsmurar förstör han
och bryter ner dem till marken,
    gör dem till grus.

Footnotes

  1. 25:11 Grundtextens innebörd i versens sista del är oviss.