A A A A A
Bible Book List

Jesaja 1 Svenska Folkbibeln 2015 (SFB15)

Detta är de syner om Juda och Jerusalem som Jesaja, Amos son[a], såg när Ussia[b], Jotam[c], Ahas[d] och Hiskia[e] var kungar i Juda.

Herrens klagan över trolösa Juda

Hör, ni himlar!
    Lyssna, du jord,
        för Herren talar!
    Barn har jag fött upp och fostrat,
        men de har gjort uppror mot mig.
En oxe känner sin ägare,
        en åsna sin herres krubba,
    men Israel känner inget,
        mitt folk förstår ingenting.

Ve dig, du syndiga släkte,
        du skuldtyngda folk,
    ni förbrytares avkomma,
        ni fördärvade barn!
    Ni har övergett Herren,
        föraktat Israels Helige
            och vänt honom ryggen.
Var mer ska man slå er,
        eftersom ni fortsätter i trolöshet?
    Hela huvudet är sjukt
        och hela hjärtat svagt.
Från fotsulan upp till huvudet
        finns inget helt,
    bara blåmärken, skråmor
        och öppna sår
    som inte blivit urkramade,
        förbundna eller lindrade
            med olja.

Ert land är ödelagt,
        era städer nerbrända i eld.
    Era åkrar förtärs i er åsyn
            av främlingar,
    ödelagda som efter
        främlingars framfart.
Dottern Sion står kvar[f]
    som en hydda i en vingård,
        som ett vaktskjul[g] på ett gurkfält,
    som en belägrad[h] stad.
Hade inte Herren Sebaot lämnat kvar
        en liten rest åt oss,
    då hade vi blivit som Sodom,
        vi hade liknat Gomorra[i].[j]

10  Hör Herrens ord,
        ni Sodomsfurstar,
    lyssna till vår Guds undervisning,
        du Gomorrafolk!
11  Vad ska jag med
    era många slaktoffer till?
        säger Herren.
    Jag är mätt på brännofferbaggar
        och gödkalvars fett,
    jag har ingen glädje i blod
        av tjurar, lamm och bockar.
12 När ni kommer för att träda fram
        inför mitt ansikte,
    vem har då bett er
        trampa ner mina förgårdar?
13  Bär inte fram fler
        meningslösa matoffer!
    Röken av dem
        är avskyvärd för mig.
    Nymånad, sabbat
        och utlysta fester –
    jag tål inte ondska
        och högtid tillsammans.
14 Min själ hatar era nymånader[k]
        och högtider.
    De har blivit en börda för mig,
        jag är trött på att bära den.
15  När ni räcker ut era händer
        döljer jag mina ögon för er.
    Även om ni ber mycket
        kommer jag inte att lyssna.
    Era händer är fulla av blod.
16  Tvätta er, gör er rena!
    Ta bort era onda gärningar
        ur min åsyn.
    Sluta att göra det som är ont,
17  lär er att göra det som är gott!
    Sök det rätta,
        tillrättavisa förtryckaren[l],
    försvara den faderlöses rätt,
        stöd änkan i hennes sak.

18  Kom, låt oss gå till rätta
        med varandra, säger Herren.
    Om än era synder är blodröda
        ska de bli snövita,
    om än de är röda som scharlakan
        ska de bli vita som ull.
19  Om ni är villiga och lyssnar
        ska ni få äta landets goda.
20  Men om ni vägrar och trotsar
        ska ni förtäras av svärd,
    för Herrens mun har talat.

21  Vilken prostituerad hon har blivit,
        den trogna staden!
    Den var full av rättvisa,
        rättfärdighet bodde därinne –
            men nu mördare.
22  Ditt silver har blivit slagg,
    ditt ädla vin är utspätt
        med vatten.
23  Dina ledare är upprorsmän
        och tjuvars kumpaner.
    Alla älskar de mutor
        och jagar oärlig vinst.
    Den faderlöses rätt försvarar de inte,
        och änkans sak
            kommer inte inför dem.
24  Därför säger Herren Gud[m] Sebaot,
        Israels Mäktige:
    Ve! Jag ska släppa lös
        min vrede över mina motståndare
    och hämnas på mina fiender.
25 Jag ska vända min hand mot dig
    och bränna bort ditt slagg
        som med lut
    och rensa bort alla dina orenheter.
26  Jag ska åter ge dig sådana domare
        som du hade först
    och sådana rådgivare
        som du hade i början.
    Sedan ska du kallas
        "rättfärdighetens stad",
            "den trogna staden".

27  Genom rätt ska Sion bli friköpt,
    genom rättfärdighet
        de som vänder om.
28  Men brottslingar och syndare
        ska krossas tillsammans,
    de som överger Herren
        ska gå under.
29  Ja, ni ska få skämmas
        över terebinterna som var er lust,
    blygas över trädgårdarna[n]
        som ni har utvalt,
30 för ni ska bli som en terebint
        med vissnade löv,
    som en lustgård utan vatten.
31  Och den starke ska bli som fnöske,
        hans verk som en gnista.
    Båda ska brinna tillsammans
        utan att någon kan släcka.

Footnotes:

 1. 1:1 Amos son   Inte profeten Amos från Tekoa, vars namn på hebreiska stavas annorlunda.
 2. 1:1 Ussia   Regerade ca 792-740 f Kr, utvecklade Juda rike men dog som spetälsk (se 2 Krön 26).
 3. 1:1 Jotam   Rättfärdig kung som regerade ca 750-732 f Kr (se 2 Krön 27).
 4. 1:1 Ahas   Ung kung (ca 735-715 f Kr) som underordnade sig Assyrien (kap 7-8, 2 Kung 16, 2 Krön 28).
 5. 1:1 Hiskia   Kung och reformator som rensade ut avgudadyrkan och återupprättade tron på Israels Gud (kap 36-39, 2 Kung 18-20, 2 Krön 29-32). Regerade ca 715-686 f Kr.
 6. 1:8 Sion står kvar   År 701 f Kr härjade Sanherib hela Juda, men Jerusalem räddades (se kap 36-37).
 7. 1:8 hydda … vaktskjul   Här kunde skördemännen rasta, sova och vakta sin skörd (jfr Rut 2-3).
 8. 1:8 belägrad   Annan översättning: "beskyddad".
 9. 1:9 Sodom … Gomorra   Städer vid Döda havet som utplånades för sin ondska (1 Mos 14, 19, Hes 16:49f).
 10. 1:9 Citeras av Paulus i Rom 9:29.
 11. 1:14 nymånader   Varje ny månad inleddes med en dag för fest, vila och gudstjänst (1 Sam 20:5, Jes 66:23, Hos 2:11, Amos 8:5).
 12. 1:17 tillrättavisa förtryckaren   Annan översättning: "hjälp den förtryckte till rätta".
 13. 1:24 Herren Gud   Hebr. Adonaí Jhvh (Herren Herren). När Gudsnamnet Jhvh är sammansatt med ordet "Adonaí" (Herre) anger grundtextens vokaler att det istället ska uttalas "Elohím" (Gud).
 14. 1:29 terebinterna … trädgårdarna   Träd vördades t ex i fruktbarhetskulten kring Ashera (Dom 6:25f, Jer 17:2, Hes 6:13), som bekämpades av kung Hiskia (1 Kung 18:4).
Svenska Folkbibeln 2015 (SFB15)

Svenska Folkbibeln 2015, Copyright © 2015 by Svenska Folkbibeln Foundation

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes