A A A A A
Bible Book List

Jesaja 64 Svenska Folkbibeln (SFB)

Bön om att Gud griper in

64 O, att du lät himlen rämna och kom hit ner,
så att bergen skakade inför dig,
som när eld antänder ris
    och elden får vattnet att sjuda,
så att ditt namn blir känt för dina ovänner
och hednafolken darrar för dig.
När du gjorde fruktansvärda gärningar,
som vi inte kunde vänta oss,
    då steg du ner
och bergen skälvde inför dig.
Aldrig någonsin har man hört,
    aldrig har något öra uppfattat,
aldrig har något öga sett en annan Gud än dig
handla så mot dem som väntar på honom.
Du kom för att hjälpa dem
    som övade rättfärdighet med fröjd,
dem som på dina vägar tänkte på dig.
Men se, du blev vred,
    ty vi syndade.
Vi har gjort så länge;
    skall vi någonsin bli frälsta?
Vi är alla orena,
    alla våra rättfärdiga gärningar är som en smutsig klädsel.
Vi kommer alla att vissna som löv.
    Som löv förs bort av vinden
kommer vi att föras bort av våra missgärningar.
Det finns ingen som åkallar ditt namn,
ingen som vaknar upp för att hålla sig till dig.
Ty du har dolt ditt ansikte för oss,
    du låter oss gå under genom vår missgärning.

Men Herre, du är vår Fader.
    Vi är leret, och du är den som danat oss,
vi är alla verk av din hand.
Var då inte omåttligt vred, Herre,
    tänk inte för alltid på vår missgärning.
Tänk på att vi alla är ditt folk.
10 Dina heliga städer har blivit en öken,
Sion har blivit en öken, Jerusalem en ödemark.
11 Vårt heliga och härliga tempel,
    där våra fäder lovade dig,
har blivit ett byte för elden,
    allt som var dyrbart för oss ligger i ruiner.
12 Kan du trots detta hålla dig tillbaka, Herre?
Kan du tiga stilla och låta oss lida så mycket?

Svenska Folkbibeln (SFB)

1996, 1998 by Stiftelsen Svenska Folkbibeln

Jesaja 64 nuBibeln (Swedish Contemporary Bible) (NUB)

Bön och syndabekännelse

64 Tänk om du bara ville öppna himlen
    och komma ner till oss!
    Bergen skulle darra i din närvaro,
som när elden antänder riset
    och får vattnet att koka.
Så skulle ditt namn bli känt för dina fiender
    och folken bäva inför dig.
När du gjorde fruktansvärda gärningar
    som vi inte väntade oss,
kom du ner,
    och bergen darrade.
Sedan urtiden har ingen hört,
    inget öra uppfattat
och inget öga sett någon annan Gud än dig
    gripa in för dem som hoppas på honom.
Du tar dig an dem
    som med glädje gör det som är rättfärdigt,
de som vandrar på dina vägar
    och tänker på dig.
Men du blev vred, för vi syndade.
    Hur ska vi kunna bli räddade?[a]
Vi har alla blivit orena, ja likt något orent.
    Alla våra rättfärdiga gärningar är
som nedsmutsade kläder.
    Vi vissnar som löv.
Våra synder sopar undan oss,
    som vinden gör med torra löv.
Ändå är det ingen som åkallar ditt namn
    eller vaknar upp och håller sig till dig.
Du har dolt ditt ansikte för oss
    och överlämnat oss åt våra synder.

Och ändå, Herre, är du vår far!
    Vi är leran, och du är krukmakaren.
    Vi är alla ett verk av din hand.
Var inte så vred på oss, Herre,
    och tänk inte för alltid på våra synder.
    Tänk i stället på att vi alla är ditt folk.
10 Dina heliga städer har blivit öken,
    Sion har blivit öken,
    och Jerusalem är ödelagt.
11 Vårt heliga och härliga tempel,
    där våra förfäder prisade dig,
är nerbränt,
    och alla våra dyrbarheter ligger i ruiner.
12 Kan du ändå stå passiv inför allt detta, Herre?
    Ska du förbli tyst och fortsätta att plåga oss?

Footnotes:

  1. 64:5 I den senare delen av versen är grundtextens innebörd oviss.
nuBibeln (Swedish Contemporary Bible) (NUB)

Swedish Contemporary Bible (nuBibeln) Copyright © 2015 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Viewing of
Cross references
Footnotes