A A A A A
Bible Book List

Jesaja 63 Svenska 1917 (SV1917)

63 Vem är han som kommer från Edom, från Bosra i högröda kläder, så präktig i sin dräkt, så stolt i sin stora kraft? »Det är jag, som talar i rättfärdighet, jag, som är en mästare till att frälsa.»

Varför är din dräkt så röd? Varför likna dina kläder en vintrampares?

»Jo, en vinpress har jag trampat, jag själv allena, och ingen i folken bistod mig. Jag trampade dem i min vrede, trampade sönder dem i min förtörnelse. Då stänkte deras blod på mina kläder, och så fick jag hela min dräkt nedfläckad.

Ty en hämndedag hade jag beslutit, och mitt förlossningsår hade kommit.

Och jag skådade omkring mig, men ingen hjälpare fanns; jag stod där i förundran, men ingen fanns, som understödde mig. Då hjälpte mig min egen arm, och min förtörnelse understödde mig.

Jag trampade ned folken i min vrede och gjorde dem druckna i min förtörnelse, och jag lät deras blod rinna ned på jorden.»

HERRENS nådegärningar vill jag förkunna, ja, HERRENS lov, efter allt vad HERREN har gjort mot oss, den nåderike mot Israels hus, vad han har gjort mot dem efter sin barmhärtighet och sin stora nåd.

Ty han sade: »De äro ju mitt folk, barn, som ej svika.» Och så blev han deras frälsare.

I all deras nöd var ingen verklig nöd, ty hans ansiktes ängel frälste dem. Därför att han älskade dem och ville skona dem, förlossade han dem. Han lyfte dem upp och bar dem alltjämt, i forna tider.

10 Men de voro gensträviga, och de bedrövade hans heliga Ande; därför förvandlades han till deras fiende, han själv stridde mot dem.

11 Då tänkte hans folk på forna tider, de tänkte på Mose: Var är nu han som förde dem upp ur havet, jämte herdarna för hans hjord? Var är han som lade i deras bröst sin helige Ande,

12 var är han som lät sin härliga arm gå fram vid Moses högra sida, han som klöv vattnet framför dem och så gjorde sig ett evigt namn,

13 han som lät dem färdas genom djupen, såsom hästar färdas genom öknen, utan att stappla?

14 Likasom när boskapen går ned i dalen så fördes de av HERRENS Ande till ro. Ja, så ledde du ditt folk och gjorde dig ett härligt namn.

15 Skåda ned från himmelen och se härtill från din heliga och härliga boning. Var äro nu din nitälskan och dina väldiga gärningar, var är ditt hjärtas varkunnsamhet och din barmhärtighet? De hålla sig tillbaka från mig.

16 Du är ju dock vår fader; ty Abraham vet icke av oss, och Israel känner oss icke. Men du, HERRE, är vår fader; »vår förlossare av evighet», det är ditt namn.

17 Varför, o HERRE, låter du oss då gå vilse från dina vägar och förhärdar våra hjärtan, så att vi ej frukta dig? Vänd tillbaka för dina tjänares skull, för din arvedels stammars skull.

18 Allenast helt kort fick ditt heliga folk behålla sin besittning; våra ovänner trampade ned din helgedom.

19 Det är oss nu så, som om du aldrig hade varit herre över oss, om om vi ej hade blivit uppkallade efter ditt namn.

Jesaja 63 nuBibeln (Swedish Contemporary Bible) (NUB)

Herrens dom och Herrens nåd

63 Vem är det som kommer från Edom,
    från Bosra i mörkröda kläder,
som i praktfull dräkt går fram med en sådan kraft?

”Det är jag, som talar i rättfärdighet,
    den som har makt att rädda.”

Varför är dina kläder så röda,
    som om du hade trampat en vinpress?

”Jag har ensam trampat vinpressen.
    Ingen från folken hjälpte mig.
Jag trampade dem i min vrede,
    stampade ner dem i min förbittring.
Deras blod stänkte på mina kläder
    och fläckade ner hela min dräkt.
Jag hade tänkt ut en hämndens dag,
    mitt befrielseår hade kommit.
Jag såg mig om,
    men det fanns ingen som ville hjälpa.
Det förvånade mig att ingen ville ge stöd.
    Då blev min egen styrka min räddning
    och min vrede mitt stöd.
Jag trampade folken i min vrede,
    lät dem bli druckna av min förbittring
    och lät deras blod rinna ner till marken.”

Jag vill berätta om Herrens nåd,
    prisa Herren för allt han har gjort för oss,
all hans godhet mot Israels folk,
    som han visat i sin barmhärtighet och nåd.
Han sa:
    ”De är mitt folk,
barn som aldrig sviker.”
    Så blev han deras räddare.
Han delade all deras nöd,
    och hans ansiktes ängel räddade dem.
I sin kärlek och i sitt medlidande befriade han dem,
    lyfte upp dem och bar dem under alla tider som gått.
10 Men de gjorde ändå uppror
    och bedrövade hans heliga Ande.
Därför blev han deras fiende
    och stred mot dem.

11 Då kom hans folk ihåg forna tider
    och tänkte på Mose:
Var finns han som ledde dem genom havet,
    herden för hans hjord?
Var finns han
    som sände sin heliga Ande bland dem,
12 han, lät sin härliga makt gå vid Moses högra sida,
    han som klöv vattnen framför dem
och för evigt gjorde sig ett namn,
13     han som ledde dem fram genom djupen?
Som hästen på ett öppet fält
    gick de framåt utan att snava.
14 Likt boskap som leds ner i dalen,
    så förde Herrens Ande dem till vila.
Så ledde du ditt folk
    för att göra dig ett härligt namn.

15 Se ner från himlen,
    från din heliga och härliga boning.
Var finns din lidelse och din makt?
    Ditt medlidande och din barmhärtighet har du dragit tillbaka.
16 Du är ju vår far.
    Även om Abraham inte vet om oss
    och Israel inte känns vid oss,
så är du, Herre, ändå vår far,
    sedan urminnes tider har du hetat vår befriare.
17 Varför låter du oss gå vilse från dina vägar, Herre,
varför har du förhärdat våra hjärtan,
    så att vi inte fruktar dig?
Vänd tillbaka för dina tjänares skull,
    de stammar som är din arvedel.
18 För en kort tid fråntog våra fiender ditt heliga folk dess egendom,[a]
    våra fiender trampade ner din helgedom.
19 Vi har blivit som de som du aldrig härskat över,
    som de som inte har uppkallats efter ditt namn.

Footnotes:

  1. 63:18 Eller: En kort tid ägde ditt folk din heliga plats.Grundtextens innebörd är osäker.
nuBibeln (Swedish Contemporary Bible) (NUB)

Swedish Contemporary Bible (nuBibeln) Copyright © 2015 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Viewing of
Cross references
Footnotes