A A A A A
Bible Book List

Jesaja 55 Nya Levande Bibeln (SVL)

Välsignelse för den som söker den

1-2 Säg, finns det några törstiga? Kom då och drick, även om ni är utan pengar! Kom och välj ut vad ni vill ha! Här finns både mjölk och vin! Allt är gratis! Varför lägger ni ut en massa pengar på sådant som inte ger näring och som inte är nyttigt? Lyssna nu, så ska jag berätta var ni kan få tag på det som verkligen är gott och nyttigt!

Kom till mig med öppna öron! Hör på mig, så ska ni få leva! Jag är beredd att upprätta ett evigt förbund med er och ge er all den nåd och kärlek som jag gav kung David.

Han bevisade min makt genom att besegra främmande folk.

Ni ska ge befallningar till folken runt omkring, och de ska omedelbart lyda er. Nej, inte på grund av er egen makt och förträfflighet, utan därför att jag, Herren, er Gud, ger er makt och ära.

Sök Herren, medan du kan finna honom! Be till honom nu, när han är nära! Se till att människorna slutar upp med sina onda gärningar.

Se till att de visar bort alla tankar på att göra sådant som är fel. Se till att de vänder sig till Herren, så att han kan få visa dem sin barmhärtighet, och att de vänder sig till vår Gud, för han vill förlåta allt!

Denna plan är inte något som ni kan fundera ut, och inte heller är mina tankar som era tankar.

Himlen är högre än jorden, och mina vägar är högre än era vägar och mina tankar större än era tankar.

10 Regn och snö kommer ner från himlen över jorden och återvänder inte förrän det har vattnat den, fått säden att gro och gett skörd åt lantbrukaren och bröd åt den hungrige.

11 Så är det också med mitt ord. Jag sänder ut det, och det bär alltid frukt. Det uträttar allt jag vill, och det har framgång vart jag än sänder det.

12 Ni ska få leva i glädje och frid. Bergen och höjderna, träden ute på fälten, hela världen runt omkring er, ska glädja sig.

13 Där det en gång fanns törnsnår, där ska nu cypresser växa. Där det växte nässlor ska det finnas myrtenträd. Detta under ska göra Herrens namn mycket stort, och det ska bli till ett evigt tecken på Guds makt och kärlek.

Nya Levande Bibeln (SVL)

Nya Levande Bibeln (Swedish New Living Bible)
Copyright © 1974, 1977, 1987, 1995, 2003, 2004 by Biblica, Inc.®
Used by permission. All rights reserved worldwide.

Jesaja 55 Svenska 1917 (SV1917)

55 Upp, alla I som ären törstiga, kommen hit och fån vatten; och I som inga penningar haven, kommen hit och hämten säd och äten. Ja, kommen hit och hämten säd utan penningar och för intet både vin och mjölk.

Varför given I ut penningar för det som ej är bröd och edert förvärv för det som icke kan mätta? Hören på mig, så skolen I få äta det gott är och förnöja eder med feta rätter.

Böjen edra öron hit och kommen till mig; hören, så får eder själ leva. Jag vill sluta med eder ett evigt förbund: att I skolen undfå all den trofasta nåd jag har lovat David.

Se, honom har jag satt till ett vittne för folken, till en furste och hövding för folken.

Ja, du skall kalla på folkslag som du icke känner, och folkslag, som icke känna dig, skola hasta till dig för HERRENS, din Guds, skull, för Israels Heliges skull, när han förhärligar dig.

Söken HERREN, medan han låter sig finnas; åkallen honom, medan han är nära.

Den ogudaktige övergive sin väg och den orättfärdige sina tankar och vände om till HERREN, så skall han förbarma sig över honom, och till vår Gud, ty han skall beskära mycken förlåtelse.

Se, mina tankar äro icke edra tankar, och edra vägar äro icke mina vägar, säger HERREN.

Nej, så mycket som himmelen är högre än jorden, så mycket äro ock mina vägar högre än edra vägar och mina tankar högre än edra tankar.

10 Ty likasom regnet och snön faller ifrån himmelen och icke vänder tillbaka dit igen, förrän det har vattnat jorden och gjort den fruktsam och bärande, så att den giver säd till att så och bröd till att äta,

11 så skall det ock vara med ordet som utgår ur min mun; det skall icke vända tillbaka till mig fåfängt utan att hava verkat, vad jag vill, och utfört det, vartill jag hade sänt ut det.

12 Ty med glädje skolen I draga ut, och i frid skolen I föras åstad. Bergen och höjderna skola brista ut i jubel, där I gån fram, och alla träd på marken skola klappa i händerna.

13 Där törnsnår nu finnas skola cypresser växa upp, och där nässlor stå skall myrten uppväxa. Och detta skall bliva HERREN till ära och ett evigt tecken, som ej skall plånas ut.

Viewing of
Cross references
Footnotes