A A A A A
Bible Book List

Jesaja 55 Svenska 1917 (SV1917)

55 Upp, alla I som ären törstiga, kommen hit och fån vatten; och I som inga penningar haven, kommen hit och hämten säd och äten. Ja, kommen hit och hämten säd utan penningar och för intet både vin och mjölk.

Varför given I ut penningar för det som ej är bröd och edert förvärv för det som icke kan mätta? Hören på mig, så skolen I få äta det gott är och förnöja eder med feta rätter.

Böjen edra öron hit och kommen till mig; hören, så får eder själ leva. Jag vill sluta med eder ett evigt förbund: att I skolen undfå all den trofasta nåd jag har lovat David.

Se, honom har jag satt till ett vittne för folken, till en furste och hövding för folken.

Ja, du skall kalla på folkslag som du icke känner, och folkslag, som icke känna dig, skola hasta till dig för HERRENS, din Guds, skull, för Israels Heliges skull, när han förhärligar dig.

Söken HERREN, medan han låter sig finnas; åkallen honom, medan han är nära.

Den ogudaktige övergive sin väg och den orättfärdige sina tankar och vände om till HERREN, så skall han förbarma sig över honom, och till vår Gud, ty han skall beskära mycken förlåtelse.

Se, mina tankar äro icke edra tankar, och edra vägar äro icke mina vägar, säger HERREN.

Nej, så mycket som himmelen är högre än jorden, så mycket äro ock mina vägar högre än edra vägar och mina tankar högre än edra tankar.

10 Ty likasom regnet och snön faller ifrån himmelen och icke vänder tillbaka dit igen, förrän det har vattnat jorden och gjort den fruktsam och bärande, så att den giver säd till att så och bröd till att äta,

11 så skall det ock vara med ordet som utgår ur min mun; det skall icke vända tillbaka till mig fåfängt utan att hava verkat, vad jag vill, och utfört det, vartill jag hade sänt ut det.

12 Ty med glädje skolen I draga ut, och i frid skolen I föras åstad. Bergen och höjderna skola brista ut i jubel, där I gån fram, och alla träd på marken skola klappa i händerna.

13 Där törnsnår nu finnas skola cypresser växa upp, och där nässlor stå skall myrten uppväxa. Och detta skall bliva HERREN till ära och ett evigt tecken, som ej skall plånas ut.

Jesaja 55 nuBibeln (Swedish Contemporary Bible) (NUB)

Herrens förbund består

55 Alla ni som är törstiga,
    kom och drick vatten,
även om ni är utan pengar!
    Kom och ät!
Kom och ta emot både mjölk och vin
    utan pengar, utan att betala!
Varför lägger ni ut pengar på det som inte är bröd
    och er lön på det som inte mättar?
Lyssna nu på mig, så får ni äta av det goda
    och njuta av de rikaste rätter.
Kom till mig och lyssna!
    Hör på mig, så ska ni få liv!
Jag upprättar ett evigt förbund med er
    och ger er den trofasta nåd som jag gav David.
Jag gjorde honom till vittne för folken,
    till furste och härskare över dem.
Du ska kalla på folkslag som du inte känner,
    folk som inte känner dig ska skynda till dig
för Herren, din Guds skull,
    Israels Helige, som förhärligar dig.”

Sök Herren, medan han låter sig finnas,
    be till honom, när han är nära.
Må den gudlöse överge sin väg
    och den som gör orätt ändra sina planer.
Må han vända om till Herren,
    så förbarmar han sig över honom
Må han vända sig till vår Gud, för han vill förlåta allt.

”Mina tankar är inte era tankar
    och era vägar är inte mina vägar, säger Herren.
Liksom himlen är högre än jorden,
    är mina vägar högre än era vägar
    och mina tankar högre än era tankar.
10 Liksom regn och snö faller ner från himlen
    och inte återvänder utan vattnar jorden,
gör den bördig och grönskande
    och ger säd att så och bröd att äta,
11 så är det också med ordet jag uttalar:
    Det vänder inte tillbaka tomt
utan uträttar allt jag vill,
    och det har framgång vart jag än sänder det.
12 Ni ska tåga ut med glädje
    och ledas framåt i frid.
Bergen och höjderna ska brista ut i glädje inför er,
    träden ute på fälten klappa i händerna.
13 I stället för törnsnår ska det växa cypresser,
    och myrten i stället för nässlor.
Detta ska ske till Herrens ära
    och vara ett evigt, oförgängligt tecken.”

nuBibeln (Swedish Contemporary Bible) (NUB)

Swedish Contemporary Bible (nuBibeln) Copyright © 2015 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Viewing of
Cross references
Footnotes