A A A A A
Bible Book List

Jesaja 41 Svenska Folkbibeln (SFB)

Herren eller avgudarna

41 Var tysta inför mig, ni kustländer.
Låt folken hämta ny kraft,
    låt dem komma fram och sedan tala.
Låt oss tillsammans träda inför rätta.
Vem har låtit denne uppstå i öster,
han som möts av rättfärdighet?
    Vem ger folkslag i hans våld
och gör honom till härskare över kungar?
Vem gör dem till stoft för hans svärd
och som bortblåst halm för hans båge?
Han driver bort dem, där han trygg vandrar fram,
på vägar där hans fötter aldrig gått.
Vem har planerat och utfört detta?
    Det är han som från begynnelsen
kallade fram människors släkten.
    Jag, Herren, är den förste och den siste.
Jag är denne Gud.
Havsländerna ser det och bävar,
    jordens ändar förskräcks.
De närmar sig och kommer.

Den ene vill hjälpa den andre
    och säger till honom: "Var stark!"
Den som snidar i trä styrker guldsmeden,
och bleckslagaren styrker den som hamrar på städ.
Han säger om lödningen: "Den är god"
och nitar fast avguden, så att den inte faller omkull.

Men du Israel, min tjänare,
    du Jakob, som jag har utvalt,
du ättling av Abraham, min vän!
Jag har hämtat dig från jordens ändar,
kallat dig hit från dess yttersta hörn
och jag har sagt till dig: "Du är min tjänare,
dig har jag utvalt och inte förkastat."
10 Frukta inte, ty jag är med dig,
    se dig inte ängsligt om, ty jag är din Gud.
Jag styrker dig, jag hjälper dig,
    jag uppehåller dig med min rättfärdighets högra hand.

11 Se, alla som hatar dig
    skall komma på skam och blygas.
Dina motståndare skall bli till intet och förgås.
12 Du skall söka efter dina motståndare men inte finna dem.
De som strider mot dig
    skall gå under och bli till intet.
13 Ty jag är Herren, din Gud,
    som fattar din högra hand
och som säger till dig: Frukta inte, jag hjälper dig.
14 Frukta därför inte, du mask Jakob,
ni Israels män.
    Jag hjälper dig, säger Herren.
Israels Helige är din återlösare.
15 Se, jag gör dig till en ny tröskvagn med skarpa taggar.
Du skall tröska sönder berg och krossa dem till stoft
och göra höjder lika agnar.
16 Du skall kasta dem med kastskovel,
och vinden skall föra bort dem
    och stormen skingra dem.
Men själv skall du fröjda dig i Herren,
jubla över Israels Helige.

17 De betryckta och fattiga söker förgäves efter vatten,
deras tunga förtorkar av törst.
    Men jag, Herren, skall bönhöra dem,
Israels Gud skall inte överge dem.
18 Jag skall låta strömmar rinna upp på höjderna
och källor i dalarna.
    Jag skall göra öknen till sjö
och torrt land till källsprång.
19 Jag skall låta cedrar och akacieträd växa upp i öknen
med myrten och olivträd.
    På hedmarken skall jag plantera cypress
tillsammans med alm och buxbom,
20 för att man tillsammans skall se och veta,
ge akt på och förstå
    att Herrens hand har gjort detta,
att Israels Helige har skapat det.

21 För fram er sak, säger Herren,
    kom med era bevis, säger Jakobs Konung.
22 Låt dem komma och förkunna för oss vad som skall ske.
Var finns era tidigare utsagor?
    Lägg fram dem, så skall vi ge akt på dem
och se efter hur de har gått i fullbordan.
Eller låt oss höra vad som skall komma.
23 Tala om vad som skall hända i framtiden,
så att vi kan se att ni är gudar.
    Gör något, vad det vara må,
så att vi alla häpnar när vi ser det.
24 Men se, ni är mindre än ett intet,
    ert verk är ingenting alls.
Den som väljer er är avskyvärd.

25 Jag har låtit en man uppstå i norr,
    och han kommer ifrån öster.
Han skall åkalla mitt namn.
    Han skall gå fram över de styrande,
som vore de lerjord,
    lik en krukmakare som trampar lera.
26 Vem talade om detta från begynnelsen,
så att vi fick veta det,
    eller i förväg så att vi kunde säga:
"Han har rätt".
    Det fanns ingen som talade om det,
ingen som lät oss höra det,
    ingen som hörde er tala om det.
27 Jag är den förste som säger till Sion: "Se, där är de!",
den förste som ger Jerusalem detta glädjebud.
28 Jag ser mig om, men här finns ingen.
Av dessa är det ingen som kan ge besked,
ingen som kan ge ett svar på min fråga.
29 Se, de är alla fåfänglighet,
    deras verk är ett intet,
deras avgudabilder är vind och tomhet.

Svenska Folkbibeln (SFB)

1996, 1998 by Stiftelsen Svenska Folkbibeln

Jesaja 41 Nya Levande Bibeln (SVL)

Herren ska hjälpa Israel

41 Var tysta och lyssna till mig, ni länder bortom havet! Kom nu alla länder med era svar. Kom hit och tala. Låt oss komma inför rätta tillsammans.

Vem har satt honom i rörelse, han som kommer österifrån, som segrar vid varje steg han tar? Vem är det, om inte Herren? Herren har låtit honom segra över många folk och tillåtit honom trampa kungar under sina fötter och döda hela arméer med svärd.

Gud låter honom förfölja dem och dra vidare på nya vägar.

Vem har kunnat göra något sådant generation efter generation? Det är jag, Herren, den förste och den siste. Det är bara jag som kan göra något sådant.

Länderna bortom havet ser på detta med skräck. Väldiga riken darrar och förbereder sig för krig.

Var och en försöker intala mod i sin nästa och säger: Var inte rädd! Han kommer inte att segra.

Men de skyndar sig att göra en ny avgud. Träsnidaren skyndar på guldsmeden, och den som gjuter hjälper till vid städet. Det här blir bra, säger de till varandra. Noggrant sätter de ihop delarna och ställer den på plats, så att den inte ska falla omkull!

Men du, Israel, är mitt utvalda folk. Du är Abrahams familj, och han var min vän.

Jag har kallat dig tillbaka från jordens ändar och sagt att du ska tjäna bara mig, för jag har utvalt dig och ska inte stöta bort dig.

10 Frukta inte, för jag är med dig! Var inte förskräckt! Jag är din Gud. Jag ska ge dig styrka. Jag ska hjälpa dig. Jag ska uppehålla dig med min segrande högra hand.

11 Titta, hur alla dina arga fiender är förvirrade och förskingrade! Alla som står emot dig kommer att dö.

12 Förgäves ska du leta efter dem, de ska försvinna allesammans.

13 Jag håller dig vid din högra hand. Jag är Herren, din Gud, och jag säger till dig att du inte ska vara rädd. Jag är här för att hjälpa dig.

14 Trots att du är föraktad ska du inte vara rädd, Israel, för jag ska hjälpa dig. Jag är Herren, din befriare. Jag är den Helige i Israel.

15 Jag ska göra dig till en tröska, nyslipad och vass. Du ska krossa alla fiender och göra bergen till grus.

16 Du ska kasta upp dem i luften, och vinden ska blåsa bort dem. Virvelvindar ska sprida dem åt alla håll. Herrens glädje ska fylla dig, och du ska berömma dig av Israels Gud.

17 När de fattiga och lidande söker vatten och inte finner något och deras tungor torkar ut av törst, då ska jag svara när de ropar till mig. Jag, Israels Gud, ska aldrig överge dem.

18 Jag ska låta floder rinna fram uppe på höjderna, och ge dem källor av vatten i dalarna! I öknarna ska det också finnas vatten, och floder ska rinna fram genom förtorkade områden.

19 Jag ska plantera träd i öknen, ceder, myrten, oliv, cypress och andra ädla träd.

20 Detta under ska alla se och förstå att det är Gud, Israels Helige, som har gjort det.

21 Kan era avgudabilder göra sådana saker? Låt dem komma till bevis, säger Gud, Israels kung.

22 Låt dem försöka tala om för oss vad som hänt under år som gått, eller vad som ska ske i framtiden.

23 Så är det! Om de verkligen är gudar så ska de tala om vad som ligger i framtiden eller göra något, ont eller gott, som kan övertyga oss.

24 Men nej! Ni är mindre än ingenting och kan inte göra något alls. Den som väljer er är avskyvärd!

25 Men jag har satt en man i rörelse från norr och från öster. Han trampar på härskare som om de var grus och knådar dem som en krukmakare sin lera.

26 Vem om inte jag har talat om för dig att det här skulle ske? Vem mer var det som förutsa detta och fick dig att medge att han hade rätt? Ingen annan. Inte en enda sa något!

27 Jag var den förste som sa till Jerusalem: Se! Er hjälp är på väg!

28 Det var inte någon av era avgudar som sa det. Ingen svarade när jag frågade.

29 De är alla värdelösa, och deras avbilder orsakar bara förvirring.

Nya Levande Bibeln (SVL)

Nya Levande Bibeln (Swedish New Living Bible)
Copyright © 1974, 1977, 1987, 1995, 2003, 2004 by Biblica, Inc.®
Used by permission. All rights reserved worldwide.

Viewing of
Cross references
Footnotes