A A A A A
Bible Book List

Jesaja 41 Svenska Folkbibeln (SFB)

Herren eller avgudarna

41 Var tysta inför mig, ni kustländer.
Låt folken hämta ny kraft,
    låt dem komma fram och sedan tala.
Låt oss tillsammans träda inför rätta.
Vem har låtit denne uppstå i öster,
han som möts av rättfärdighet?
    Vem ger folkslag i hans våld
och gör honom till härskare över kungar?
Vem gör dem till stoft för hans svärd
och som bortblåst halm för hans båge?
Han driver bort dem, där han trygg vandrar fram,
på vägar där hans fötter aldrig gått.
Vem har planerat och utfört detta?
    Det är han som från begynnelsen
kallade fram människors släkten.
    Jag, Herren, är den förste och den siste.
Jag är denne Gud.
Havsländerna ser det och bävar,
    jordens ändar förskräcks.
De närmar sig och kommer.

Den ene vill hjälpa den andre
    och säger till honom: "Var stark!"
Den som snidar i trä styrker guldsmeden,
och bleckslagaren styrker den som hamrar på städ.
Han säger om lödningen: "Den är god"
och nitar fast avguden, så att den inte faller omkull.

Men du Israel, min tjänare,
    du Jakob, som jag har utvalt,
du ättling av Abraham, min vän!
Jag har hämtat dig från jordens ändar,
kallat dig hit från dess yttersta hörn
och jag har sagt till dig: "Du är min tjänare,
dig har jag utvalt och inte förkastat."
10 Frukta inte, ty jag är med dig,
    se dig inte ängsligt om, ty jag är din Gud.
Jag styrker dig, jag hjälper dig,
    jag uppehåller dig med min rättfärdighets högra hand.

11 Se, alla som hatar dig
    skall komma på skam och blygas.
Dina motståndare skall bli till intet och förgås.
12 Du skall söka efter dina motståndare men inte finna dem.
De som strider mot dig
    skall gå under och bli till intet.
13 Ty jag är Herren, din Gud,
    som fattar din högra hand
och som säger till dig: Frukta inte, jag hjälper dig.
14 Frukta därför inte, du mask Jakob,
ni Israels män.
    Jag hjälper dig, säger Herren.
Israels Helige är din återlösare.
15 Se, jag gör dig till en ny tröskvagn med skarpa taggar.
Du skall tröska sönder berg och krossa dem till stoft
och göra höjder lika agnar.
16 Du skall kasta dem med kastskovel,
och vinden skall föra bort dem
    och stormen skingra dem.
Men själv skall du fröjda dig i Herren,
jubla över Israels Helige.

17 De betryckta och fattiga söker förgäves efter vatten,
deras tunga förtorkar av törst.
    Men jag, Herren, skall bönhöra dem,
Israels Gud skall inte överge dem.
18 Jag skall låta strömmar rinna upp på höjderna
och källor i dalarna.
    Jag skall göra öknen till sjö
och torrt land till källsprång.
19 Jag skall låta cedrar och akacieträd växa upp i öknen
med myrten och olivträd.
    På hedmarken skall jag plantera cypress
tillsammans med alm och buxbom,
20 för att man tillsammans skall se och veta,
ge akt på och förstå
    att Herrens hand har gjort detta,
att Israels Helige har skapat det.

21 För fram er sak, säger Herren,
    kom med era bevis, säger Jakobs Konung.
22 Låt dem komma och förkunna för oss vad som skall ske.
Var finns era tidigare utsagor?
    Lägg fram dem, så skall vi ge akt på dem
och se efter hur de har gått i fullbordan.
Eller låt oss höra vad som skall komma.
23 Tala om vad som skall hända i framtiden,
så att vi kan se att ni är gudar.
    Gör något, vad det vara må,
så att vi alla häpnar när vi ser det.
24 Men se, ni är mindre än ett intet,
    ert verk är ingenting alls.
Den som väljer er är avskyvärd.

25 Jag har låtit en man uppstå i norr,
    och han kommer ifrån öster.
Han skall åkalla mitt namn.
    Han skall gå fram över de styrande,
som vore de lerjord,
    lik en krukmakare som trampar lera.
26 Vem talade om detta från begynnelsen,
så att vi fick veta det,
    eller i förväg så att vi kunde säga:
"Han har rätt".
    Det fanns ingen som talade om det,
ingen som lät oss höra det,
    ingen som hörde er tala om det.
27 Jag är den förste som säger till Sion: "Se, där är de!",
den förste som ger Jerusalem detta glädjebud.
28 Jag ser mig om, men här finns ingen.
Av dessa är det ingen som kan ge besked,
ingen som kan ge ett svar på min fråga.
29 Se, de är alla fåfänglighet,
    deras verk är ett intet,
deras avgudabilder är vind och tomhet.

Svenska Folkbibeln (SFB)

1996, 1998 by Stiftelsen Svenska Folkbibeln

Jesaja 41 nuBibeln (Swedish Contemporary Bible) (NUB)

Herren ska hjälpa Israel

41 ”Var tysta inför mig,
    ni länder bortom havet!
Låt folken få ny kraft.
    Låt dem komma fram och tala,
låt oss tillsammans komma inför rätta.

Vem har satt honom i rörelse från öster,
    kallat honom i rättfärdighet?
Folk överlämnas åt honom,
    kungar underkuvas.
Hans svärd gör dem till stoft,
    de blåser bort som agnar för hans båge.[a]
Han förföljer dem
    och drar oskadd vidare
på vägar där han inte färdats tidigare.
Vem har planerat och gjort detta?
    Han som kallat fram människosläktena i begynnelsen,
jag, Herren,
    som är den förste och den siste.”

Länderna bortom havet
    ser på detta med skräck,
hela jorden darrar. De närmar sig,
    de kommer samman,
den ene vill hjälpa den andre
    och säger till honom: ”Var stark!”
Träsnidaren uppmuntrar guldsmeden,
    och den som gjuter uppmuntrar den som står vid städet.
Han säger om lödningen:
    ”Det här blir bra.”
Han spikar fast avgudabilden,
    så att den står stadigt.

”Men du, Israel, min tjänare,
    du Jakob, som jag har utvalt,
    du Abrahams ättling, min vän,
du som jag har hämtat från jordens ände
    och kallat från dess mest avlägsna hörn,
till dig har jag sagt: ’Du är min tjänare,’
    jag har utvalt dig
    och ska inte stöta bort dig.
10 Var inte rädd, jag är med dig.
    Var inte ängslig, jag är din Gud.
Jag ger dig styrka och hjälper dig.
    Jag uppehåller dig med min rättfärdighets hand.

11 Alla som rasar mot dig
    ska få blygas och stå med skam.
De som står emot dig
    kommer att göras till intet och förgås.
12 Du letar efter dina motståndare
    men kommer inte att finna dem,
de som fört krig mot dig
    ska omintetgöras och bli till intet.
13 Jag är Herren, din Gud,
    jag håller dig vid handen
och säger till dig: Var inte rädd.
    Jag hjälper dig.
14 Var inte rädd, du mask Jakob,
    du lilla Israel.
Jag hjälper dig, säger Herren,
    din befriare[b], Israels Helige.
15 Jag ska göra dig till en tröskmaskin,
    ny och med vassa taggar.
Du ska tröska bergen till grus
    och höjderna till agnar.
16 Du ska kasta upp dem i luften,
    och vinden ska blåsa bort dem.
En stormvind ska sprida dem åt alla håll.
    Men du ska glädja dig i Herren,
jubla över Israels Helige.

17 De fattiga och lidande söker vatten,
    men det finns inget.
    Deras tungor torkar ut av törst.
Men jag, Herren, ska svara dem.
    Jag, Israels Gud, ska aldrig överge dem.
18 Jag ska låta floder rinna fram uppe på höjderna
    och källor av vatten springa upp i dalarna.
Jag ska göra öknen vattenrik
    och förtorkade områden rika på källor.
19 I öknen ska jag plantera ceder,
    akacia, myrten och olivträd,
jag ska sätta cypresser i ödemarken
    tillsammans med alm och pinje.
20 Så ska alla se och veta,
    begrunda och förstå,
att det är Herren som har gjort det,
    att Israels Helige har skapat det.

21 Lägg fram er sak, säger Herren,
    presentera era argument, säger Jakobs kung.
22 Låt dem stiga fram och tala om för oss
    vad som händer,
och vad som har hänt,
    för att vi ska kunna begrunda hur det blev.
Eller berätta för oss
    vad som ska ske i framtiden.
23 Tala om för oss vad som ligger i framtiden,
    så att vi förstår att ni är gudar.
Gör något, gott eller ont,
    så att vi alla kan se det och förundras.
24 Men ni är mindre än ingenting
    och kan inte göra något alls.
Den som väljer er är avskyvärd.

25 Men jag har satt en man i rörelse från norr,
    han kommer från öster och åkallar mitt namn.
Han trampar ner furstar som om de vore grus,
    så som en krukmakare knådar sin lera.
26 Vem har talat om detta från början,
    så att vi fick veta det,
i förväg, så att vi kunde säga att han hade rätt?
    Det fanns ingen,
inte en enda förutsade något,
    inte ett ord hördes från er.
27 Jag är den förste som säger till Sion:
    ’Se! De är här!’
    Jag kommer med glädjebudskap till Jerusalem.
28 Jag ser mig om,
    men här finns ingen.
Bland dessa finns ingen som har råd att ge,
    ingen som svarar när jag frågar.
29 De är värdelösa,
    de uträttar ingenting.
    Dessa beläten är bara luft och tomhet.

Footnotes:

  1. 41:2 Grundtexten är svårförståelig och översättningen osäker.
  2. 41:14 Se 4 Mos 35:12 med not.
nuBibeln (Swedish Contemporary Bible) (NUB)

Swedish Contemporary Bible (nuBibeln) Copyright © 2015 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Viewing of
Cross references
Footnotes