A A A A A
Bible Book List

Jesaja 28 Svenska Folkbibeln (SFB)

Ve över Samaria

28 Ve dig, du stolta krona av Efraims druckna män,
du vissnande blomma av hans strålande härlighet
på bergskrönet ovanför de vinberusades bördiga dal.
Se, från Herren kommer en som är stark och mäktig,
lik en hagelskur, en förödande storm,
lik en flod med väldiga, översvämmande vatten,
som med makt slår allt till jorden.
Den stolta kronan av Efraims druckna män trampas då under fötterna.
Den vissnande blomman av hans strålande härlighet
på bergskrönet ovanför den bördiga dalen
skall bli som ett tidigt moget fikon före sommaren:
Så snart någon får syn på det slukar han det,
medan det ännu är i hans hand.

På den dagen skall Herren Sebaot bli en härlig krona
och en strålande krans för kvarlevan av sitt folk.
Han skall bli en rättens ande för den som skipar rätt
och en styrka för dem som driver fienden på porten.

Men också dessa raglar av vin
    och vinglar av starka drycker.
Både präst och profet raglar av starka drycker.
De är berusade av vin
    och vinglar.
De raglar när de profeterar,
    de stapplar när de skipar rätt.
Alla bord är täckta med vämjeliga spyor,
det finns ingen ren fläck.
"Vem kan han lära förstånd?
    För vem förklarar han budskapet?
Dem som just är avvanda från modersmjölken,
nyss tagna från modersbröstet?
10 Ty det är bud på bud, bud på bud,
ljud på ljud, ljud på ljud,
    lite här, lite där!"[a]

11 Ja, genom stammande läppar
    och på främmande språk
skall han tala till detta folk,
12 han som en gång sade till dem:
    "Här är viloplatsen, låt den trötte vila.
Här är vederkvickelse."
    Men de ville inte höra.
13 Och Herrens ord blev för dem
    "bud på bud, bud på bud,
ljud på ljud, ljud på ljud,
    lite här, lite där."
Så skall de, bäst de går,
    falla baklänges och krossas,
bli snärjda och fångade.

14 Hör därför Herrens ord, ni hånare,
ni som härskar över folket här i Jerusalem.
15 Ni säger:
    "Vi har slutit förbund med döden,
vi har ingått fördrag med dödsriket.
    När gisslet far fram som en översvämmande flod,
skall det inte nå oss,
    ty vi har gjort lögnen till vår tillflykt,
falskheten till vårt gömställe."
16 Därför säger Herren Herren så:
    Se, jag har lagt en grundsten i Sion, en beprövad sten,
    en dyrbar hörnsten,
en fast grundval.
    Den som tror på den behöver inte fly.
17 Och jag skall låta rätten vara mätsnöret
och rättfärdigheten sänklodet.
    Hagel skall slå ner lögnens tillflykt,
vatten skall skölja bort gömstället.
18 Ert förbund med döden skall upplösas,
ert fördrag med dödsriket skall inte bestå.
När gisslet far fram som en översvämmande flod,
skall ni bli nertrampade av det.
19 Så ofta det far fram, skall det träffa er.
Morgon efter morgon skall det fara fram,
ja, både dag och natt.
    Det blir bara förfäran när man förstår budskapet.
20 Ty sängen är för kort att sträcka ut sig på,
täcket för smalt att svepa in sig i.
21 Ja, Herren skall resa sig som på Perasims berg,
och han skall vredgas som i Gibeons dal
för att utföra sitt verk, sitt främmande verk,
och fullgöra sitt arbete, sitt förunderliga arbete.
22 Sluta nu med ert hån,
    så att era band inte dras åt ännu hårdare,
ty jag har hört från Herren, Herren Sebaot
om förödelse och orubbligt beslutad straffdom över hela jorden.

23 Lyssna och hör min röst,
    akta på vad jag säger.
24 När åkermannen vill så,
    plöjer han då ständigt
och hackar upp och harvar sin åker?
25 Är det inte så att när han har berett marken,
strör han ut svartkummin och kryddkummin,
sår vete i rader och korn på dess plats
och spältvete[b] i kanten.
26 Ty hans Gud har undervisat honom
och lärt honom det rätta sättet.
27 Man tröskar inte heller svartkummin med tröskvagn
och låter inte vagnshjul gå över kryddkummin,
utan man klappar ut svartkummin med stav
och kryddkummin med käpp.
28 Brödsäden mals och tröskas inte i det oändliga,
man driver inte ständigt sina vagnshjul och hästar över den.
Man vill ju inte tröska sönder den.
29 Också detta kommer från Herren Sebaot,
underbar i råd och stor i vishet.

Footnotes:

  1. Jesaja 28:10 De korta, ljudliknande orden anspelar på assyriernas obegripliga språk.
  2. Jesaja 28:25 spältvete är en sorts vete.
Svenska Folkbibeln (SFB)

1996, 1998 by Stiftelsen Svenska Folkbibeln

Jesaja 28 nuBibeln (Swedish Contemporary Bible) (NUB)

Hiskia regerar i Juda

(28:1—39:8)

Profetia över Samaria

28 Ve över den stolta kronan av Efraims drinkare,
    den bleknande blomstringen av dess härliga prydnad
på bergskrönet ovanför de berusades grönskande dal!
    Se, Herren är mäktig och stark,
som en hagelskur, som en förödande stormvind,
    som skyfall, som översvämmande vatten.
    Med handen slår han den till marken,
med fötterna trampar han ner
    den stolta kronan av Efraims drinkare.
Den bleknande blomstringen av dess härliga prydnad
    på bergskrönet ovanför de berusades grönskande dal
ska det gå som ett tidigt mognat försommarfikon:
    vem det än är som ser det
    tar han det i sin hand och slukar i sig.

Den dagen ska härskarornas Herre bli en härlig krona,
    en ärekrans för dem som finns kvar av hans folk.
Han ger en rättens ande åt den som skipar rätt
    och styrka åt dem som driver bort fienden från porten.

Men nu raglar också dessa av vin
    och vinglar av öl.
Präster och profeter raglar av öl
    och är förvirrade av vin.
De raglar av öl,
    vinglande får de sina syner,
och vacklande skipar de rätt.
    Alla bord är täckta av spyor,
och det finns inte en enda ren fläck någonstans.

”Vem vill han lära förstånd?
    För vem vill han förklara budskapet?
För avvanda spädbarn
    som just tagits från bröstet?
10 Ljud på ljud, ljud på ljud,
    lite här, lite där!”[a]

11 Med en främmande mun
    och på ett okänt språk
ska Herren tala till detta folk,
12     han som sa till dem:
”Här är en viloplats,
    låt den trötte vila,
här finns ro.”
    Men de ville inte lyssna.
13 Herrens ord blir för dem
    ”ljud på ljud, ljud på ljud,
lite här, lite där.[b]
    Så ska de gå och falla baklänges,
göra sig illa,
    gå i fällan och bli fångade.”

14 Så lyssna nu till Herrens ord,
    alla ni hånfulla
som härskar över detta folk i Jerusalem.
15     Ni säger:
”Vi har slutit ett förbund med döden
    och gjort en överenskommelse med dödsriket.
Stormfloden som kommer kan inte nå oss,
    för vi har gjort lögnen till vår tillflykt
och falskheten till vårt gömställe.”

16 Därför säger Herren, Herren:

”Se! Jag lägger en grundsten i Sion,
    en beprövad sten,
en utvald hörnsten som är en säker grund.
    Den som tror behöver inte ängslas[c].
17 Jag ska göra rätten till mätsnöre
    och rättfärdigheten till sänklod.
Hagel ska sudda ut lögnens försvar
    och vatten skölja bort gömstället.
18 Ert förbund med döden ska upphävas,
    er överenskommelse med dödsriket kan inte bestå.
När stormfloden kommer
    ska den slå er till marken.
19 Gång på gång kommer den
    och för er med sig.
Morgon efter morgon drar den fram,
    ja, dag och natt.”

Fasa uppstår när man förstår budskapet.
20     Sängen blir för kort för att sträcka ut sig på,
och täcket för smalt att svepa in sig i.
21     Herren ska resa sig som på berget Perasim,
stå upp som i Givons dal,
    för att utföra sitt verk,
sitt underliga verk,
    sin märkliga gärning.
22 Sluta därför upp med era hånleenden,
    för att era kedjor inte ska stramas åt ännu mer.
För jag har hört om en förödelse
    som Herren, härskarornas Herre, har förutbestämt för hela jorden.

23 Hör på mig nu, lyssna noga,
    hör vad jag säger!
24 Inte är det väl så att en bonde
    bara bearbetar jorden
och ständigt bara plöjer och harvar?
25     Sår han inte när han fått marken jämn?
Han sår svartkummin och spiskummin,
    vete och hirs i rader och korn på sin plats,
och emmer på sin.[d]
26     Hans Gud lär honom det rätta sättet
och instruerar honom.

27 Man tröskar ju inte svartkummin med släde
    eller spiskummin med tröskhjul.
Man klappar ut svartkummin med en käpp
    och spiskummin med en stav.
28 Brödsäden mals och tröskas inte i det oändliga,
    man driver inte ständigt vagnshjulen och hästarna över den.
29 Också detta kommer från härskarornas Herre,
    underbar i råd och stor i vishet.

Footnotes:

  1. 28:10 Citatet (inkl. v. 9) är ett hån som riktas mot Jesaja, och ord-/stavelsekonstruktionen i v. 10 låter sig inte översättas; även dess innebörd är oviss. Det låter ungefär som tsaw la tsaw, tsaw la tsaw, kaw la kaw, kaw la kaw…, motsvarande en sorts ”abrakadabra”.
  2. 28:13 Se not till v. 10.
  3. 28:16 Mer ordagrant skynda sig/förhasta; grundtextens innebörd är något osäker.
  4. 28:25 Översättningen av flera av detaljerna (sädesslag, redskap, arbetssätt) i v. 25-28 är osäker.
nuBibeln (Swedish Contemporary Bible) (NUB)

Swedish Contemporary Bible (nuBibeln) Copyright © 2015 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Viewing of
Cross references
Footnotes