A A A A A
Bible Book List

Jesaja 28 Svenska Folkbibeln 2015 (SFB15)

Ve över Samaria

28  Ve dig,

    du stolta krona
        av Efraims druckna män,
    du vissnande blomma
        av hans strålande härlighet
    på berget[a] över
        de vinberusades bördiga dal!
Se, från Herren kommer
        en som är stark och mäktig,
    som en hagelskur,
        en förödande storm,
    som en flod med väldiga vatten
        som forsar fram med kraft
            och slår allt till marken.
Den stolta kronan
        av Efraims druckna män
    trampas då under fötterna.
Den vissnande blomman
    av hans strålande härlighet
        på berget över den bördiga dalen
    ska bli som ett tidigt fikon
        som mognat före sommaren:
    När någon får se det slukar han det,
        så snart det är i hans hand.

På den dagen ska Herren Sebaot
    bli en härlig krona
        och en strålande krans
    för dem som är kvar
        av hans folk.
Han ska bli en rättens ande
        för den som skipar rätt
    och en styrka för dem
        som driver fienden på porten.

Men också de raglar av vin
        och vinglar av starka drycker.
    Både präst och profet
        raglar av starka drycker.
    De är berusade av vin
        och vinglar.
    De raglar när de profeterar,
        de stapplar när de skipar rätt.
Alla bord är täckta
        med äckliga spyor,
    det finns ingen ren fläck.

"Vem kan han lära förstånd?
        För vem förklarar han budskapet?
    För dem som just är avvanda
        från modersmjölken,
    nyss tagna från modersbröstet?
10 För det är bud på bud, bud på bud,
    ljud på ljud, ljud på ljud,[b]
        lite här, lite där!"

11  Ja, genom stammande[c] läppar
        och på främmande språk
    ska han tala till detta folk,[d]
12  han som en gång sade till dem:
    "Här är viloplatsen,
        låt den trötte vila.
            Här finns ro."
    Men de ville inte lyssna.
13  Och Herrens ord blev för dem
    "bud på bud, bud på bud,
        ljud på ljud, ljud på ljud,
            lite här, lite där."
    Så ska de, där de går,
        falla baklänges och krossas,
            bli snärjda och fångade.

14 Hör därför Herrens ord,
    ni hånare som härskar
        över folket här i Jerusalem.
15 Ni säger:
    "Vi har slutit förbund med döden,
        vi har ingått en pakt
            med dödsriket.
    När gisslet far fram som en störtflod
        ska det inte nå oss,
    för vi har gjort lögnen
        till vår tillflykt,
    falskheten till vårt gömställe."

16  Därför säger Herren Gud så:
    Se, jag har lagt
        en grundsten i Sion,
    en beprövad sten,
        en dyrbar hörnsten,
            en fast grundval.
    Den som tror på den
        behöver inte fly[e].[f]
17 Och jag ska låta
    rätten vara mätsnöret
        och rättfärdigheten sänklodet.
    Hagel ska slå ner lögnens tillflykt,
        vatten ska skölja bort gömstället.
18 Ert förbund med döden
        ska upplösas,
    er pakt med dödsriket
        ska inte bestå.
    När gisslet far fram
        som en störtflod
    ska ni bli nertrampade av det.
19 Så ofta det far fram
        ska det träffa er.
    Morgon efter morgon
        ska det fara fram,
            både dag och natt.
    Det blir bara förfäran
        när man förstår budskapet.
20 För sängen är för kort
        att sträcka ut sig på,
    täcket för smalt att svepa in sig i.
21  Ja, Herren ska resa sig
        som på Perasims berg,
    och han ska vredgas
        som i Gibeons dal[g]
    för att utföra sitt verk,
        sitt främmande verk,
    och fullgöra sitt arbete,
        sitt förunderliga arbete.
22  Sluta nu med ert hån,
    så att era band inte dras åt
        ännu hårdare,
    för jag har hört
        från Herren Gud Sebaot
    om förödelse
        och beslutad straffdom
    över hela jorden.

23 Lyssna och hör min röst,
        ge akt och hör mina ord.
24  När bonden vill så,
        plöjer han då ständigt
    och hackar upp och harvar sin åker?
25 När han har fått marken jämn,
    strör han då inte ut svartkummin
        och kryddkummin,
    sår vete i rader
        och korn på dess plats
            och spältvete[h] i kanten?
26 För hans Gud har undervisat honom
    och lärt honom det rätta sättet.
27 Man tröskar ju inte
        svartkummin med trösksläde
    eller kryddkummin
        med vagnshjul,
    utan man klappar ut svartkummin
        med stav
    och kryddkummin med käpp.
28 Brödsäd tröskas
        men inte i det oändliga,
    man driver inte ständigt
        sina vagnshjul
            och hästar över den.
    Man vill ju inte tröska sönder den.
29  Också detta kommer från
        Herren Sebaot,
    underbar i råd och stor i vishet.

Footnotes:

 1. 28:1 Efraims druckna … på berget   Nordrikets huvudstad Samaria var byggd på ett berg (1 Kung 16:24).
 2. 28:10 bud på bud, ljud på ljud   De korta orden (hebr. kav lekáv, sav lesáv) som motståndarna hånar Jesaja med knyter an till ramsor för barn (jfr vers 9), men leder också tanken till de assyriska erövrarnas främmande språk akkadiska (jfr 28:11, 33:19).
 3. 28:11 stammande   Annan översättning: "hånfulla" (jfr de assyriska förtryckarna i 33:19).
 4. 28:11 Citeras av Paulus i 1 Kor 14:21 som profetia om tungotalets gåva.
 5. 28:16 fly   Andra handskrifter (Septuaginta): "skämmas".
 6. 28:16 Citeras av Petrus i 1 Petr 2:6 och av Paulus i Rom 9:33, 10:11 som profetia om Messias.
 7. 28:21 Perasims berg … Gibeons dal   Platser för forna militära segrar (2 Sam 5:20, Jos 10:10).
 8. 28:25 spältvete   kallas också dinkelvete, en äldre vetesort.
Svenska Folkbibeln 2015 (SFB15)

Svenska Folkbibeln 2015, Copyright © 2015 by Svenska Folkbibeln Foundation

Jesaja 28 nuBibeln (Swedish Contemporary Bible) (NUB)

Hiskia regerar i Juda

(28:1—39:8)

Profetia över Samaria

28 Ve över den stolta kronan av Efraims drinkare,
    den bleknande blomstringen av dess härliga prydnad
på bergskrönet ovanför de berusades grönskande dal!
    Se, Herren är mäktig och stark,
som en hagelskur, som en förödande stormvind,
    som skyfall, som översvämmande vatten.
    Med handen slår han den till marken,
med fötterna trampar han ner
    den stolta kronan av Efraims drinkare.
Den bleknande blomstringen av dess härliga prydnad
    på bergskrönet ovanför de berusades grönskande dal
ska det gå som ett tidigt mognat försommarfikon:
    vem det än är som ser det
    tar han det i sin hand och slukar i sig.

Den dagen ska härskarornas Herre bli en härlig krona,
    en ärekrans för dem som finns kvar av hans folk.
Han ger en rättens ande åt den som skipar rätt
    och styrka åt dem som driver bort fienden från porten.

Men nu raglar också dessa av vin
    och vinglar av öl.
Präster och profeter raglar av öl
    och är förvirrade av vin.
De raglar av öl,
    vinglande får de sina syner,
och vacklande skipar de rätt.
    Alla bord är täckta av spyor,
och det finns inte en enda ren fläck någonstans.

”Vem vill han lära förstånd?
    För vem vill han förklara budskapet?
För avvanda spädbarn
    som just tagits från bröstet?
10 Ljud på ljud, ljud på ljud,
    lite här, lite där!”[a]

11 Med en främmande mun
    och på ett okänt språk
ska Herren tala till detta folk,
12     han som sa till dem:
”Här är en viloplats,
    låt den trötte vila,
här finns ro.”
    Men de ville inte lyssna.
13 Herrens ord blir för dem
    ”ljud på ljud, ljud på ljud,
lite här, lite där.[b]
    Så ska de gå och falla baklänges,
göra sig illa,
    gå i fällan och bli fångade.”

14 Så lyssna nu till Herrens ord,
    alla ni hånfulla
som härskar över detta folk i Jerusalem.
15     Ni säger:
”Vi har slutit ett förbund med döden
    och gjort en överenskommelse med dödsriket.
Stormfloden som kommer kan inte nå oss,
    för vi har gjort lögnen till vår tillflykt
och falskheten till vårt gömställe.”

16 Därför säger Herren, Herren:

”Se! Jag lägger en grundsten i Sion,
    en beprövad sten,
en utvald hörnsten som är en säker grund.
    Den som tror behöver inte ängslas[c].
17 Jag ska göra rätten till mätsnöre
    och rättfärdigheten till sänklod.
Hagel ska sudda ut lögnens försvar
    och vatten skölja bort gömstället.
18 Ert förbund med döden ska upphävas,
    er överenskommelse med dödsriket kan inte bestå.
När stormfloden kommer
    ska den slå er till marken.
19 Gång på gång kommer den
    och för er med sig.
Morgon efter morgon drar den fram,
    ja, dag och natt.”

Fasa uppstår när man förstår budskapet.
20     Sängen blir för kort för att sträcka ut sig på,
och täcket för smalt att svepa in sig i.
21     Herren ska resa sig som på berget Perasim,
stå upp som i Givons dal,
    för att utföra sitt verk,
sitt underliga verk,
    sin märkliga gärning.
22 Sluta därför upp med era hånleenden,
    för att era kedjor inte ska stramas åt ännu mer.
För jag har hört om en förödelse
    som Herren, härskarornas Herre, har förutbestämt för hela jorden.

23 Hör på mig nu, lyssna noga,
    hör vad jag säger!
24 Inte är det väl så att en bonde
    bara bearbetar jorden
och ständigt bara plöjer och harvar?
25     Sår han inte när han fått marken jämn?
Han sår svartkummin och spiskummin,
    vete och hirs i rader och korn på sin plats,
och emmer på sin.[d]
26     Hans Gud lär honom det rätta sättet
och instruerar honom.

27 Man tröskar ju inte svartkummin med släde
    eller spiskummin med tröskhjul.
Man klappar ut svartkummin med en käpp
    och spiskummin med en stav.
28 Brödsäden mals och tröskas inte i det oändliga,
    man driver inte ständigt vagnshjulen och hästarna över den.
29 Också detta kommer från härskarornas Herre,
    underbar i råd och stor i vishet.

Footnotes:

 1. 28:10 Citatet (inkl. v. 9) är ett hån som riktas mot Jesaja, och ord-/stavelsekonstruktionen i v. 10 låter sig inte översättas; även dess innebörd är oviss. Det låter ungefär som tsaw la tsaw, tsaw la tsaw, kaw la kaw, kaw la kaw…, motsvarande en sorts ”abrakadabra”.
 2. 28:13 Se not till v. 10.
 3. 28:16 Mer ordagrant skynda sig/förhasta; grundtextens innebörd är något osäker.
 4. 28:25 Översättningen av flera av detaljerna (sädesslag, redskap, arbetssätt) i v. 25-28 är osäker.
nuBibeln (Swedish Contemporary Bible) (NUB)

Swedish Contemporary Bible (nuBibeln) Copyright © 2015 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Viewing of
Cross references
Footnotes