A A A A A
Bible Book List

Jesaja 27 Svenska 1917 (SV1917)

27 På den tiden skall HERREN med sitt svärd, det hårda, det stora och starka, hemsöka Leviatan, den snabba ormen, och Leviatan, den ringlande ormen, och skall dräpa draken, som ligger i havet.

På den tiden skall finnas en vingård, rik på vin, och man skall sjunga om den:

Jag, HERREN, är dess vaktar, åter och åter vattnar jag den. För att ingen skall skada den, vaktar jag den natt och dag.

Jag vredgas icke på den; nej, om tistel och törne ville begynna strid, så skulle jag gå löst därpå och bränna upp alltsammans.

Eller ock måste man söka skydd hos mig och göra fred med mig; ja, fred måste man göra med mig.

I tider som komma skall Jakob skjuta rötter och Israel grönska och blomstra; jordkretsen skola de uppfylla med sin frukt.

Har man väl plågat dem så, som han plågade deras plågare? Eller dräptes de så, som deras dräpta fiender blevo dräpta?

Nej, väl näpste han folket, när han förkastade och försköt det, väl ryckte han bort det med sin hårda vind, på östanstormens dag;

men därför kan ock Jakobs missgärning då bliva försonad och deras synds borttagande då giva fullmogen frukt, när alla stenar i deras altaren äro förstörda -- såsom då man krossar sönder kalkstycken -- och när Aseror och solstoder ej mer resas upp.

10 Se, den fasta staden ligger öde, den har blivit en folktom plats, övergiven såsom en öken, kalvar gå där i bet och lägra sig där och avbita de kvistar där finnas.

11 Och när grenarna äro torra, bryter man av dem, och kvinnor komma och göra upp eld med dem. Ty detta är icke ett folk med förstånd; därför visar deras skapare dem intet förbarmande, och deras danare dem ingen misskund.

12 Och det skall ske på den tiden att HERREN anställer en inbärgning, från den strida floden intill Egyptens bäck; och I skolen varda insamlade, en och en, I Israels barn.

13 Och det skall ske på den tiden att man stöter i en stor basun; och de som hava varit borttappade i Assyriens land och fördrivna till Egyptens land, de skola då komma; och de skola tillbedja HERREN på det heliga berget i Jerusalem.

Jesaja 27 nuBibeln (Swedish Contemporary Bible) (NUB)

Israels befrielse

27 På den dagen ska Herren

med sitt fruktade, stora, starka svärd
    straffa Leviatan, den snabba ormen,
Leviatan, den ringlande ormen,
    och döda odjuret i havet.

Herrens vingård, Israel

Sjung på den dagen

om den underbara vingården:
    ”Jag, Herren, sköter om den.
    Jag vattnar den ständigt
och vakar över den dag och natt,
    för att ingen ska skada den.
    Jag hyser ingen vrede.
Men om den ger mig törnen och tistlar,
    så ger jag mig i strid mot den
    och bränner upp alltsammans,
om man nu inte söker beskydd hos mig
    för att sluta fred med mig.
    Ja, måtte man sluta fred med mig.”

I kommande tider ska Jakob slå rot,
    Israel ska knoppas och blomma,
för att fylla hela världen med frukt.

Har han slagit dem
    som han slog dem som slog hans folk?
Eller dräpt dem
    som dess dråpare blev dräpta?
Nej, du stred mot folket
    genom att föra bort det i fångenskap,
de drevs bort med hans stormvind,
    som när den heta östanvinden blåser.
Så blir också Jakobs skuld försonad,
    och detta är priset för borttagandet av hans synd:
Han låter altarnas stenar
    krossas som kalkstenar,
och asherapålarna och rökelsealtarna
    ska aldrig resas igen.
10 Den befästa staden ligger öde,
    en övergiven boplats,
ödslig som en öken.
    Där betar och lägger sig kalvarna
och äter upp kvistarna.[a]
11     När grenarna har torkat bryts de av,
och kvinnor kommer
    och gör upp eld med dem.
Sådant är detta folk, oförståndigt.
    Därför visar deras Skapare ingen barmhärtighet mot dem,
han som format dem visar ingen nåd.

12 Men den dagen ska Herren tröska, från Eufrat och till Egyptens gränsflod, och plocka er samman en efter en, ni israeliter. 13 På den dagen ska ett mäktigt horn ljuda, och de som försvunnit i Assyrien ska komma, liksom de som skingrats i Egypten, och tillbe Herren på det heliga berget i Jerusalem.

Footnotes:

  1. 27:10 Grundtextens innebörd i versens sista del är osäker.
nuBibeln (Swedish Contemporary Bible) (NUB)

Swedish Contemporary Bible (nuBibeln) Copyright © 2015 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Jesaja 27 Svenska Folkbibeln (SFB)

Israel, Herrens vingård

27 På den dagen skall Herren med sitt hårda, stora och starka svärd,
straffa Leviatan, den snabba ormen,
    och Leviatan, den ringlande ormen, och han skall döda
draken[a] i havet.

Sjung på den dagen om den underbara vingården:
Jag, Herren, sköter om den,
    ständigt vattnar jag den.
Både dag och natt vaktar jag den,
    så att ingen skall skada den.
Jag hyser ingen vrede.
    Hade jag törne och tistel att strida emot,
skulle jag gå lös på dem och bränna upp alltsammans,
såvida man inte sökte skydd hos mig
för att sluta fred med mig.
    Ja, fred må man sluta med mig.

I kommande dagar skall Jakob slå rot,
Israel grönska och blomstra.
    De skall fylla hela världen med frukt.
Har han slagit Israel,
    så som han slog dem som slog hans folk?
Eller dräpte han Israel,
    så som dess dråpare blev dräpta?
Nej, väl tillrättavisade han folket
    när han förkastade och försköt det,
väl ryckte han bort det
    med sin hårda vind på östanstormens dag.
Men därför blir också Jakobs missgärning försonad,
och detta blir följden av att deras synder tas bort:
Han gör alla altarets stenar lika kalkstenar
som smulas sönder.
    Aseror och solstoder skall inte mer resas.

10 Den befästa staden är öde,
    en folktom plats,
övergiven som en öken.
    Kalvar betar där och lägger sig där,
de biter av dess kvistar.
11 När grenarna är torra bryter man av dem,
och kvinnor kommer och gör upp eld med dem.
Ty detta är ett folk utan förstånd.
    Därför visar deras skapare dem inget förbarmande
och deras danare dem ingen barmhärtighet.

12 Det skall ske på den dagen att Herren inbärgar frukten
från den strida floden till Egyptens bäck,
och ni skall samlas in en och en, ni Israels barn.

13 Och det skall ske på den dagen
    att man skall blåsa i ett stort horn,
och de som har varit försvunna i Assyriens land
och fördrivna till Egyptens land
    skall då komma och tillbe Herren
på det heliga berget i Jerusalem.

Footnotes:

  1. Jesaja 27:1 Leviatan . . . draken är symboler för världsliga riken och onda makter som är fiender till Guds rike.
Svenska Folkbibeln (SFB)

1996, 1998 by Stiftelsen Svenska Folkbibeln

Viewing of
Cross references
Footnotes