A A A A A
Bible Book List

Jesaja 22 Svenska Folkbibeln 2015 (SFB15)

Jerusalems övermod

22  Profetia om Synernas dal[a].

Vad fattas dig,
    eftersom allt ditt folk
        går upp på taken?
Du larmfyllda, bullrande stad,
        du sorglösa stad!
    Dina fallna
        har inte fallit för svärd,
    de dog inte i strid.
Alla dina furstar
    har flytt tillsammans,
        utan bågskott blev de fångar.
    Alla som påträffades hos dig
        blev fångar,
    hur långt bort de än flydde.
Därför säger jag:
    Vänd bort blicken från mig,
            jag måste gråta bittert.
    Försök inte trösta mig över dottern
        mitt folks undergång.

Ja, det kommer en dag
    av förvirring, nertrampning
        och bestörtning
    från Herren Gud Sebaot
        i Synernas dal,
    med nerbrutna murar
        och rop upp mot berget.
Elam bär kogret,
    vagnkämpar och ryttare
        följer honom.
    Kir[b] har blottat skölden.
Dina skönaste dalar fylls med vagnar,
    och ryttare har ställt upp sig
        vid porten.

Han tog bort skyddet från Juda.
    Den dagen ser du dig om
        efter vapnen i Skogshuset[c].
Ni ser att Davids stad
        har många rämnor,
    och ni samlar upp vattnet
        i Nedre dammen.[d]
10  Ni räknar husen i Jerusalem
    och river hus
        för att förstärka muren.
11  Mellan de båda murarna
    gör ni en behållare
        för vattnet från Gamla dammen.
    Men ni ser inte upp
        till honom som har gjort detta,
    till honom som har bestämt det
        för länge sedan.

12  Herren Gud Sebaot kallar er
        på den dagen till gråt och sorg,
    till att raka era huvuden
        och klä er i säcktyg.
13  Men i stället blev det
        munterhet och glädje.
    Ni dödar oxar och slaktar får,
        ni äter kött och dricker vin:
    "Låt oss äta och dricka,
        för i morgon dör vi."[e]

14 Men Herren Sebaot uppenbarade detta i mina öron: Sannerligen, denna er missgärning ska inte bli försonad så länge ni lever, säger Herren Gud Sebaot.

Shebna ersätts med Eljakim

15 Så säger Herren Gud Sebaot: Gå och säg till förvaltaren, överförvaltaren Shebna: 16 Vad gör du här? Vem tänker du lägga här, eftersom du hugger ut en grav åt dig[f] här? Du hugger ut din grav högt uppe, du urholkar klippan till en boning åt dig. 17 Se, Herren ska kasta dig långt bort, du starke man. Han ska gripa tag i[g] dig med kraft. 18 Han ska rulla ihop dig till ett nystan och kasta bort dig som en boll till ett vidsträckt land. Där ska du dö, och dit ska dina härliga vagnar komma. Du är en skamfläck för din herres hus.

19 Och jag ska stöta bort dig från din plats, och du ska bli avsatt[h] från din tjänst. 20  På den dagen ska jag kalla på min tjänare Eljakim, Hilkias son. 21 Honom ska jag klä i din dräkt, jag ska spänna på honom ditt bälte och lägga ditt ämbete i hans hand, så att han blir en far för Jerusalems invånare och för Juda hus. 22  Jag ska ge honom nyckeln till Davids hus att bära. Han ska öppna så att ingen kan stänga[i] och stänga så att ingen kan öppna.

23  Jag ska slå in honom som en stadig spik i en fast vägg, och han ska bli som en härlig tron för sin fars hus. 24 Och på honom ska de hänga all härlighet i hans fars hus, ättlingar och avkomlingar, alla små kärl, både skålar och alla slags krukor. 25 På den dagen, säger Herren Sebaot, ska spiken som var inslagen i den fasta väggen tas bort, huggas av och falla ner. Bördan som hängde på den ska förstöras. Så har Herren talat.

Footnotes:

 1. 22:1 Synernas dal   Jerusalem är omgivet av berg (Ps 125:2). Handlar troligen om Sanheribs invasion 701 f Kr (kap 36-37).
 2. 22:6 Elam … Kir   Soldater från nuvarande Iran och norra Irak, arameernas hemland (Amos 9:7).
 3. 22:8 Skogshuset   Kungens palats där sköldar förvarades (1 Kung 7:2, 10:17).
 4. 22:9 samlar upp vattnet i Nedre dammen   Hiskia ledde in Gihonkällans vatten till Siloamdammen (Joh 9:7) genom en 0,5 km lång tunnel som kan besökas än i dag. Jfr 2 Krön 32:30.
 5. 22:13 Citeras av Paulus i 1 Kor 15:32 för att visa tomheten i ett liv utan tro.
 6. 22:16 en grav åt dig   Shebnas klippgrav har troligen hittats på östra sidan av Kidrondalen. I inskriptionen kallar han sig "överförvaltare" och tillägger: "Här finns inget silver eller guld, bara benen efter mig och min hustru. Förbannad är den som öppnar".
 7. 22:17 gripa tag i   Annan översättning: "avlusa".
 8. 22:19 avsatt   Längre fram (36:3), när de båda förhandlar med assyrierna år 701 f Kr, kallas Shebna "skrivaren", medan Eljakim är kungens överförvaltare.
 9. 22:22 nyckeln till Davids hus … öppna så att ingen kan stänga   Jfr Jesu ord i Upp 3:7.
Svenska Folkbibeln 2015 (SFB15)

Svenska Folkbibeln 2015, Copyright © 2015 by Svenska Folkbibeln Foundation

Jesaja 22 nuBibeln (Swedish Contemporary Bible) (NUB)

Profetia över Jerusalem

22 Profetia om Synernas dal:

Vad är det som händer dig?
    Varför springer alla upp på taken?
Du stad full av larm och oväsen och triumf!
    Dina slagna har inte slagits med svärd,
och de har inte dött i strid.
    Alla dina ledare har tagit till flykten.
De har tillfångatagits utan båge.
    Alla som du grep tillfångatogs,
fastän de flydde långt bort.
    Därför säger jag:
”Låt mig få vara ensam
    och gråta bittert!
Försök inte trösta mig
    när mitt folk går under!”

En dag med förvirring, tumult och skräck
    kommer från Herren, härskarornas Herre,
i Synernas dal med nerbrutna murar
    och rop upp mot berget.
Elam tar kogret,
    sina vagnsmän och ryttare,
och Kir har blottat skölden.
    Dina ljuvliga dalar är fulla av vagnar,
och ryttare har ställt upp sig vid porten.

Juda blottläggs och blir utan skydd.
    Du ser dig den dagen om efter vapen i Skogshuset.
Ni ser att det finns många rämnor i Davids stad,
    och ni samlar upp vattnet i Nedre dammen.
10 Ni räknar husen i Jerusalem
    och river ner dem för att laga muren.
11 Ni bygger en ny damm mellan murarna
    för vattnet från Gamla dammen.
Men ni ser inte upp till honom som gjort detta,
    till den som för länge sedan planerat det här.

12 Herren, härskarornas Herre, kallar er den dagen
    till att gråta och sörja
och till att raka era huvuden
    och klä er i säcktyg.
13 Men i stället blir det glädje och firande,
    slakt av oxar och lamm,
köttätande och vindrickande:
    ”Låt oss äta och dricka,
imorgon ska vi ju ändå dö!”

14 Härskarornas Herre har uppenbarat för mig, låtit mig höra: ”Denna er skuld ska inte försonas så länge ni lever,” säger Herren, härskarornas Herre.

Shevna och Eljakim

15 Så säger Herren, härskarornas Herre, till mig:

”Gå till förvaltaren Shevna, palatsets föreståndare, och säg:
16     Vad gör du här,
och vem har du här
    för att du ska hugga ut en grav åt dig här,
göra åt dig en grav högt uppe,
    en boning i klippan?
17 Se, Herren ska kasta dig långt bort, du mäktige man!
    Herren ska ta tag i dig[a]
18 och rulla ihop dig till en boll
    och kasta dig långt bort till ett stort land,
där du ska dö,
    och där dina hästar och ståtliga vagnar ska bli kvar.
    Du är en skamfläck för din herres hus!
19 Jag ska köra ut dig från din plats,
    dra ner dig från din position.

20 Den dagen ska jag kalla på min tjänare Eljakim, Hilkias son. 21 Jag ska klä honom i din mantel, spänna om honom ditt bälte och ge honom din auktoritet, och han ska bli en far för folket i Jerusalem och Juda. 22 Jag ska lägga på honom nyckeln till Davids hus. När han öppnar kan ingen stänga, och när han stänger kan ingen öppna. 23 Jag ska slå in honom som en spik som sitter stadigt på sin plats. Han ska bli som en högaktad tron för sin fars släkt. 24 Så ska de hänga på honom all ära från hans fars släkt, ätt och avkomlingar, alla mindre kärl, skålar och allehanda krus.[b]

25 Men den dagen, säger härskarornas Herre, kommer spiken som satt stadigt på sin plats att lossna. Den bryts av och faller ner. Bördan som hängde på den förstörs, för Herren har talat.”

Footnotes:

 1. 22:17 Grundtextens innebörd är osäker.
 2. 22:24 Grundtexten är svårtolkad.
nuBibeln (Swedish Contemporary Bible) (NUB)

Swedish Contemporary Bible (nuBibeln) Copyright © 2015 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Viewing of
Cross references
Footnotes