A A A A A
Bible Book List

Jesaja 19 Svenska Folkbibeln (SFB)

Egyptens förnedring och upprättelse

19 Profetia om Egypten.

Se, Herren far fram på en snabb sky
och kommer till Egypten.
    Egyptens avgudar bävar inför honom,
och egyptiernas hjärtan smälter i deras bröst.
Jag skall uppegga egyptier mot egyptier,
broder skall strida mot broder
    och vän mot vän,
stad mot stad och rike mot rike.
Egyptiernas mod skall försvinna,
    deras planer skall jag göra om intet.
De skall fråga sina avgudar och trollkarlar,
andebesvärjare och spåmän.
Jag skall överlämna egyptierna i en hård herres hand,
en grym kung skall råda över dem,
    säger Herren, Herren Sebaot.

Vattnet i havet skall torka ut,
    floden sina och ebba ut.
Strömmarna skall stinka,
    Egyptens kanaler krympa ihop och torka ut,
rör och vass vissna bort.
Ängarna vid Nilen längs flodens strand
och alla sädesfält vid floden,
    skall torka ut, fördärvas och bli till intet.
Nilens fiskare skall klaga,
    alla som kastar ut krok i floden skall sörja,
de som lägger ut nät i vattnet skall bli modlösa.
De som bereder lin och de som väver fina tyger
skall komma på skam.
10 Landets stöttepelare skall krossas
    och alla som arbetar för lön gripas av ångest.

11 Som dårar står alla Soans furstar,
    faraos visaste rådgivare ger oförnuftiga råd.
Hur kan ni säga till farao:
    "Jag är son till visa män,
son till forntida kungar"?
12 Var finns nu dina visa män?
    Låt dem tala om för dig nu - för de vet ju -
vad Herren Sebaot har beslutat om Egypten.
13 Soans furstar handlar dåraktigt,
    Nofs furstar är bedragna,
de har lett Egypten vilse,
    de som var hörnstenar i Egyptens stammar.
14 Herren har utgjutit en förvirringens ande bland dem,
så att de leder Egypten vilse i allt det gör,
likt en drucken som raglar i sina spyor.
15 Egypten kan inget uträtta,
    varken huvud eller svans,
palmtopp eller sävstrå.

16 På den dagen skall egyptierna vara som kvinnor.
De skall skälva och vara förskräckta
för Herren Sebaots upplyfta hand,
    när han lyfter den mot dem.
17 Och Juda land skall vara en skräck för egyptierna.
Så ofta någon nämner det för dem skall de bli förskräckta,
på grund av det beslut som Herren Sebaot har fattat mot det.

18 På den dagen skall det finnas fem städer i Egyptens land som talar Kanaans språk och som svär vid Herren Sebaot. En av dem skall heta Ir-Haheres.[a] 19 På den tiden skall ett altare vara rest åt Herren mitt i Egyptens land och en stod åt Herren vid landets gräns. 20 De skall vara till tecken och vittnesbörd om Herren Sebaot i Egyptens land. Ty när de ropar till Herren på grund av förtryckarna, skall han sända dem en frälsare, en stor frälsare, och han skall befria dem. 21 Herren skall göra sig känd för egyptierna, och egyptierna skall på den tiden lära känna Herren. De skall tjäna honom med slaktoffer och matoffer och avge löften åt Herren och infria dem. 22 Så skall Herren slå Egypten - slå, men också hela. När de omvänder sig till Herren, skall han bönhöra dem och hela dem.

23 På den dagen skall det finnas en banad väg mellan Egypten och Assyrien, och assyrierna skall komma in i Egypten och egyptierna in i Assyrien, och egyptierna skall tjäna Herren tillsammans med assyrierna. 24 På den dagen skall Israel vara den tredje vid sidan av Egypten och Assyrien, en välsignelse mitt på jorden. 25 Herren Sebaot skall välsigna dem och säga:

Välsignad vare Egypten, mitt folk,
    och Assyrien, mina händers verk,
och Israel, min arvedel!

Footnotes:

  1. Jesaja 19:18 Ir-Haheres betyder "ödeläggelsens stad". Några handskrifter: "Solens stad".
Svenska Folkbibeln (SFB)

1996, 1998 by Stiftelsen Svenska Folkbibeln

Jesaja 19 nuBibeln (Swedish Contemporary Bible) (NUB)

Profetia över Egypten

19 Profetia om Egypten:

Se, Herren rider på ett snabbt moln,
    han kommer till Egypten.
Egyptens avgudar bävar inför honom,
    egypterna blir modlösa.

”Jag hetsar upp egypter mot egypter,
    bror mot bror,
var och en mot sin nästa,
    stad mot stad,
rike mot rike.
    Egypterna tappar modet,
och deras planer gör jag om intet.
    De rådfrågar avgudar, gengångare,
de dödas andar och spådomsandar.
    Jag ska överlämna Egypten till en hård herres makt,
och en grym kung ska härska över dem”,
    säger Herren, härskarornas Herre.

Vattnet i Nilen ska torka ut
    och flodbanken spricka av torkan.
Kanalerna ska stinka,
    Egyptens strömmar krympa
och gräs och vass vissna bort.
    All grönska utmed floden och i floddeltat,
liksom alla sädesfält vid floden
    ska torka ut och blåsas bort
och inte mer finnas till.
    Alla fiskare sörjer och klagar,
alla som kastar ut krokar i Nilen klagar,
    och de som kastar ut sina nät i vattnen
är modlösa.
    De som odlar,
bearbetar och väver lin ger upp,
10     handarbetarna[a] är krossade,
och de som arbetar för lön grips av ångest.

11 Dumma är furstarna i Soan,
    faraos visa rådgivare förmedlar dåraktiga råd.
Hur kan ni säga till farao:
    ”Jag är de vises ättling,
ättling till forntida kungar?”

12 Var är nu dina visa?
    Låt dem uppenbara för dig och kungöra
vad härskarornas Herre bestämt om Egypten.
13     Soans furstar agerar som dårar,
Memfis[b] furstar är bedragna,
    stammarnas stöttepelare leder Egypten vilse.
14 Herren har utgjutit i dem en förvirringens ande,
    så att de får Egypten att ragla vad det än gör,
som en drucken i sina spyor.
15     Egypten kan inget göra,
varken huvud eller svans,
    palmtopp eller strå.

16 Egypterna ska då bli som kvinnor, de ska darra av fruktan för härskarornas Herres utsträckta hand mot dem. 17 Juda land ska skapa förvirring bland egypterna. Var och en som hör detta omtalas ska bli förskräckt över de beslut som härskarornas Herre, har fattat.

18 Vid den tiden ska man i fem städer i Egypten tala Kanaans språk och svära vid härskarornas Herre. En av dessa ska kallas Solstaden[c].

19 Mitt i Egyptens land kommer det då att finnas ett altare åt Herren, och vid gränsen ett monument till Herrens ära. 20 Det ska vara till tecken och vittnesbörd om härskarornas Herre i Egypten. När de ropar till Herren för sina förtryckares skull, ska han sända dem en räddare som försvarar och befriar dem. 21 Herren ska göra sig känd för egypterna, och på den tiden ska de lära känna Herren. De ska tjäna honom med slaktoffer och matoffer. De ska avlägga löften inför Herren och hålla dem. 22 Herren ska slå Egypten – slå men också hela. När de vänder sig till Herren ska han svara på deras böner och hela dem.

23 Den dagen ska det gå en huvudväg från Egypten till Assyrien, och assyrierna ska komma till Egypten och egypterna till Assyrien, och egypterna ska tillbe tillsammans med assyrierna. 24 Den dagen ska Israel vara den tredje, vid sidan om Egypten och Assyrien, och bli till välsignelse på jorden. 25 Härskarornas Herre ska välsigna dem:

”Välsignelse över Egypten, mitt folk,
    över Assyrien, som jag har format,
och över Israel, mitt arv!”

Footnotes:

  1. 19:10 Det hebreiska ordets betydelse är osäker, kan ev. också betyda stöttepelare.
  2. 19:13 På hebreiska Nof.
  3. 19:18 Enligt många viktiga handskrifter Ir Haheres, som betyder Förödelsens stad. Här följer översättningen andra handskrifter som har Solstaden (Ir Hacheres) och som tycks passa in bättre i den positiva kontexten.
nuBibeln (Swedish Contemporary Bible) (NUB)

Swedish Contemporary Bible (nuBibeln) Copyright © 2015 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Viewing of
Cross references
Footnotes