Add parallel Print Page Options

Gud lovar att återupprätta sitt folk

(30:1—33:26)

30 Detta är det budskap som kom till Jeremia från Herren: ”Så säger Herren, Israels Gud: ’Skriv ner i en bokrulle allt jag har talat till dig. Det kommer nämligen en tid, säger Herren, då jag ska föra tillbaka mitt folk, Israel och Juda, från fångenskapen, säger Herren. Jag ska föra dem tillbaka till det land som jag gav deras förfäder. De ska ta det i besittning.’ ”

Detta är vad Herren talade beträffande Israel och Juda. ”Så säger Herren:

’Man hör skrik av skräck,
    ångest, inte frid.
Fråga, se efter:
    Inte kan väl en man föda barn?
Varför ser jag alla män
    med händerna på magen,
som kvinnor i födslovåndor?
    Varför har alla ansikten
blivit dödsbleka?
    Vilken förfärlig dag detta ska bli!
Den kommer inte att likna någon annan.
    Det är en bedrövelsens tid som väntar Jakob,
men han ska bli räddad ur den.

Den dagen, säger härskarornas Herre,
    ska jag bryta av oken från deras nackar
och slita av deras bojor.
    De ska inte längre behöva arbeta som slavar åt främlingar.
De ska tjäna Herren, sin Gud,
    och David, sin kung,
som jag ska låta uppstå åt dem.

10 Var därför inte rädd, min tjänare Jakob, säger Herren,
var inte skräckslagen, Israel,
    för jag ska rädda dig från en avlägsen plats,
dina efterkommande från landet dit de förvisats.
    Jakob ska återvända
och leva i ro och trygghet.
    Ingen ska skrämma honom.
11 För jag är med dig,
    säger Herren,
för att rädda dig.
    Jag ska utplåna alla de folk
bland vilka jag har skingrat dig.
    Men dig ska jag inte utplåna.
Jag ska tukta dig, men med rättvisa
    – helt ostraffad ska jag inte släppa dig.’

12 För så säger Herren:

’Din skada är obotlig,
    ditt sår är oläkligt.
13 Det finns ingen som tar sig an din sak,
    ingen läkedom finns för ditt sår,
inget helande för dig.
14     Alla dina älskare har glömt dig
och bryr sig inte om dig längre.
    Jag har slagit dig så som en fiende skulle ha gjort,
jag har straffat dig grymt
    eftersom din skuld är så stor
och dina synder så många.
15     Varför klagar du över din skada
och över din obotliga smärta?
    För att din skuld var så stor
och dina synder så många
    har jag gjort dig detta.

16 Men alla som ätit av dig ska själva ätas,
    och alla dina fiender ska föras bort i fångenskap.
De som plundrar dig
    ska själva bli plundrade,
och de som skövlar dig
    ska bli skövlade.
17 Jag ska låta dig återfå din hälsa
    och läka dina sår, säger Herren,
dig som man kallat ”den fördrivna”
    och ”Sion som ingen bryr sig om”.’

18 Så säger Herren:

’Se, jag ska resa Jakobs tält på nytt
    och förbarma mig över hans boningar.
Staden ska byggas upp på sina ruiner,
    och palatset ska stå på sin rätta plats.
19 Därifrån ska höras lovsång
    och rop av glädje.
Jag ska föröka dem,
    de ska inte bli färre.
Jag ska göra dem ärade,
    de ska inte vara utan betydelse.
20 Deras barn ska bli som i gångna tider,
    deras menighet upprättas inför mig,
och jag ska straffa alla som förtrycker dem.
21     Deras ledare ska komma ur deras egna led,
deras härskare uppstå mitt ibland dem.
    Jag ska låta honom nalkas mig
och komma mig nära.
    Vem skulle annars våga komma nära mig? säger Herren.
22 Ni ska vara mitt folk
    och jag ska vara er Gud.’ ”

23 Se, en stormvind från Herren
    bryter fram i vrede, en virvelstorm.
Den drar fram över de ogudaktigas huvuden.
24     Herrens brinnande vrede vänder inte
förrän han fullbordat sina planer.
    I kommande dagar ska ni förstå det.