Add parallel Print Page Options

22 Så sa Herren: ”Gå bort till Judas kungs palats och tala där dessa ord: ’Lyssna till Herrens ord, du kung av Juda på Davids tron, du och dina tjänare och ditt folk som går in genom dessa portar! Så säger Herren: Gör det som är rättvist och rättfärdigt. Rädda den plundrade ur förtryckarens våld. Gör inget orätt mot främlingen, den faderlösa och änkan. Bruka inte våld mot dem, och utgjut inte oskyldigt blod på denna plats. Om ni verkligen följer dessa ord, ska kungar som sitter på Davids tron komma in med hästar och vagnar genom portarna till detta palats, följda av sina tjänare och sitt folk.

Men om ni inte lyssnar till dessa ord, svär jag vid mig själv, säger Herren, att det här palatset ska bli en ruinhög.’ ”

För så säger Herren om Judas kungs palats:
    ”Du är för mig som Gilead,
som Libanons topp.
    Men jag ska göra dig till en öken,
till städer där ingen bor.
    Jag ska utse fördärvare att komma emot dig,
var och en med sina vapen.
    De ska hugga ner dina ståtliga cedrar
och kasta dem i elden.

Folk från många länder ska gå förbi denna stad och säga till varandra: ’Varför gjorde Herren så mot denna stora stad?’ Och svaret kommer att bli: ’Därför att de övergav Herren, sin Guds förbund och tillbad och tjänade andra gudar.’ ”

10 Gråt inte över den döde,
    sörj honom inte.
Gråt i stället över den som vandrar bort,
    för han ska aldrig mer återvända
och se det land där han föddes.

11 För så säger Herren om Shallum, Josias son, Juda kung, som efterträdde sin far Josia och blev bortförd från denna plats: ”Han ska aldrig mer återvända hit. 12 Han kommer att dö på den plats dit han bortfördes och aldrig mer få se detta land.”

13 ”Ve den som bygger sitt hus
    med orättfärdighet
och sina övre salar med orätt,
    som låter sin nästa arbeta för ingenting
och inte ger honom någon lön,
14     den som säger:
’Jag ska bygga mig ett stort palats
    med rymliga övre salar
och göra många fönster,
    klä det med cederpanel
och måla det rött.’

15 Är det att vara kung,
    att stoltsera med cederträ?
Tänk på din far: han åt och drack
    och gjorde det som var rätt och rättfärdigt,
och allt gick honom väl.
16     Han värnade om den fattige och skaffade rätt åt den behövande,
och det gick väl för honom.
    Är inte detta att känna mig?
säger Herren.
17     Men dina ögon och tankar
är bara inriktade på oärlig vinning
    och att utgjuta oskyldigt blod,
och på förtryck och våld.”

18 Därför säger Herren så om kung Jojakim, Josias son, Juda kung:

”Ingen ska hålla dödsklagan över honom:
    ’Min broder, min syster!’
Ingen ska hålla dödsklagan över honom:
    ’Min herre, all hans prakt!’
19 Han kommer att begravas som en åsna,
    släpas ut och kastas utanför Jerusalems portar.”

20 ”Gå upp på Libanon och ropa,
    höj din röst i Bashan!
Ropa högt från Avarim,
    för alla dina älskare är krossade.
21 När du levde i fred talade jag till dig,
    men du svarade: ’Jag vill inte lyssna.’
Sådan var du sedan din ungdom,
    du har aldrig velat lyssna på mig.
22 Alla dina herdar
    ska föras bort av vinden.
Dina älskare
    ska föras bort i exil.
Du ska få stå där i skam och förödmjukelse
    för all din ondskas skull.
23 Du som bor på ’Libanon’[a]
    och har ditt näste bland cedrarna,
hur ska du inte jämra dig,
    när värkarna kommer över dig,
som en kvinna när hon ska föda.

24 Så sant jag lever, säger Herren, även om du Konja, son till kung Jojakim av Juda, var sigillringen på min högra hand, skulle jag slita av den. 25 Jag ska överlämna dig till dem som är ute efter ditt liv, till dem som du är så rädd för, nämligen Nebukadnessar, kungen av Babylonien, och kaldéerna. 26 Dig själv och din mor, som födde dig, ska jag slunga iväg till ett annat land, där ni inte är födda, och där ska ni dö. 27 De ska aldrig mer återvända till sin längtans land.”

28 Är då denne Konja ett värdelöst, krossat kärl, en kruka som ingen vill ha? Varför kastas han och hans barn bort till ett land som är okänt för dem?

29 O, land, land, land! Hör Herrens ord! 30 Så säger Herren: ”Registrera denne man som barnlös, som en man som inte lyckades med något under sin livstid. För inget av hans barn ska lyckas uppnå att sitta på Davids tron och regera i Juda.”

Footnotes

  1. 22:23 Här använt om Jerusalem; jfr v. 6f. och Sak 11:1