Juda synd

17 Juda synd är skriven

    med järnstift,
        ristad med diamantspets
    på deras hjärtas tavla
        och på deras altares horn.
(A) Som man tänker på sina barn,
    så tänker de på sina altaren
        och sina asherapålar
    vid gröna träd och på höga kullar.

(B) Mitt berg på fältet,
    din rikedom och alla dina skatter
        ska jag lämna till plundring
    liksom dina offerhöjder,
        på grund av synd
            i hela ditt land.
(C) Det är ditt eget fel
    att du måste avstå ifrån det arv
        som jag har gett dig.
    Jag ska låta dig tjäna dina fiender
        i ett land som du inte känner,
    för ni har tänt min vredes eld,
        och den ska brinna för evigt.

Förbannelse och välsignelse

(D) Så säger Herren:
    Förbannad är den
        som litar till människor
    och söker sin styrka
        i det som är kött
    och vars hjärta vänder sig bort
        från Herren.
(E) Han är som en torr buske på heden
    och får inte se
        något gott komma.
    Han bor på brända platser i öknen,
        på salt jord där ingen bor.

(F) Men välsignad är den
        som litar till Herren
    och har Herren till sin trygghet.
(G) Han är som ett träd
        planterat vid vatten
    som sträcker sina rötter
        till bäcken.
    Det fruktar inte om hetta kommer,
        dess löv är alltid gröna.
    Det oroas inte under torra år,
        och det slutar aldrig
            att bära frukt.

Bedrägligare än allt annat är hjärtat,
        det är obotligt sjukt.
    Vem kan förstå det?
10 (H) Jag, Herren, utforskar hjärtat
        och prövar njurarna
    för att ge åt var och en
        efter hans vägar,
            efter hans gärningars frukt.

11 (I) Lik en rapphöna, som ruvar på ägg
        som hon inte har lagt[a],
    är den som oärligt
        samlar rikedom.
    När halva livet gått
        måste han lämna den,
    och vid livets slut
        ses han som en dåre.

12 En härlighetens tron,
        en urgammal höjd
    är vår helgedoms plats.
13 (J) Herren är Israels hopp.
    Alla som överger dig
        kommer på skam.
    De som avfaller från mig
        ska bli skrivna på marken.[b]
    De har övergett Herren,
        källan med det levande vattnet.

Jeremias bön om frälsning

14 (K) Hela mig, Herre, så blir jag helad.
    Fräls mig, så blir jag frälst,
        för du är min lovsång.
15 (L) Se, de säger till mig:
    ”Vad blir det av Herrens ord?
        Låt det inträffa!”

16 Jag har inte dragit mig undan
    från att vara en herde
        som följer dig,
    och inte längtat efter
        fördärvets dag.
    Du vet själv att det som kom
        över mina läppar
    sades inför ditt ansikte.
17 (M) Bli inte till skräck för mig!
    Du är min tillflykt
        på den onda dagen.
18 (N) Låt mina förföljare få skämmas,
    men låt inte mig
        behöva skämmas.
    Låt dem bli förskräckta,
        men låt inte mig bli förskräckt.
    Låt den onda dagen drabba dem
        och krossa dem dubbelt upp.

Sabbatsbudet

19 Herren sade till mig: Gå och ställ dig i Folkets port där Juda kungar går in och ut, och i Jerusalems alla portar 20 (O) och säg till dem: Hör Herrens ord, ni Juda kungar och hela Juda och Jerusalems alla invånare som går in genom dessa portar! 21 (P) Så säger Herren: Se till för era själars skull att ni inte bär någon börda på sabbatsdagen[c] eller tar in den genom Jerusalems portar. 22 (Q) Ni ska inte bära ut någon börda ur era hus på sabbatsdagen eller göra något annat arbete, utan håll sabbatsdagen helig så som jag har befallt era fäder. 23 (R) Men de ville inte höra eller lyssna, utan var hårdnackade så att de inte hörde eller tog emot tillrättavisning.

24 (S) Men om ni hör mig, säger Herren, så att ni inte bär in någon börda på sabbaten genom denna stads portar utan håller sabbaten helig och inte gör något arbete på den dagen, 25 (T) då ska kungar och furstar som sitter på Davids tron dra in genom denna stads portar med vagnar och hästar, följda av sina furstar, Juda män och Jerusalems invånare. Då ska denna stad vara bebodd för alltid. 26 (U) Från Juda städer, från Jerusalems omgivningar, från Benjamins land, från Låglandet, Bergsbygden och Negev[d] ska man komma och bära fram brännoffer, slaktoffer, matoffer, rökelse och gemenskapsoffer till Herrens hus.

27 (V) Men om ni inte lyssnar till mitt bud att hålla sabbaten helig och inte bära in någon börda genom Jerusalems portar på sabbatsdagen, då ska jag tända en eld i dess portar. Den ska förtära Jerusalems borgar och inte kunna släckas.

Footnotes

  1. 17:11 inte har lagt   Annan översättning: ”inte får kläcka”.
  2. 17:13 skrivna på marken   Dvs inte i himlen, i livets bok (Ps 69:29, Jes 4:3, Upp 3:5). Jfr även Joh 8:6f.
  3. 17:21 börda på sabbatsdagen   Jfr Neh 13:15 där det handlar om försäljning.
  4. 17:26 Benjamins land … Låglandet, Bergsbygden och Negev   Områden nordost, sydväst, norr och söder om Jerusalem.