Add parallel Print Page Options

Judas synd, förbannelse och välsignelse

17 ”Judas synd är inristad med järnstift,
    upptecknad med diamantspets
på deras hjärtas tavla
    och på deras altarens horn.
Så som man tänker på sina barn,
    så tänker de på sina altaren[a]
och sina asherapålar
    vid grönskande träd och på höga kullar.
Mitt berg på fältet,
    din rikedom och dina skatter
ska jag låta plundras,
    likaså dina offerplatser,
på grund av all synd du begått i hela ditt land.
    Det är ditt eget fel att du går miste om
det arv jag gett dig.
    Jag ska sätta dig till att tjäna
dina fiender i ett land du inte känner.
    Ni har upptänt min vredes eld,
och den ska brinna i evighet.”
Så säger Herren:
    ”Förbannad är den man som sätter sin lit till människor,
som stöder sig på mänsklig kraft
    och vänder sig bort från Herren.
Han är som en torr buske i ödemarken
    och får inte se det goda komma.
Han lever i ett förbränt ökenland,
    på saltslätter där ingen kan bo.

Men välsignad är den man
    som litar på Herren,
som sätter hela sin tillit till Herren.
    Han är som ett träd
planterat vid vatten.
    Det sträcker ut sina rötter till bäcken.
Det fruktar inte för hettan
    och dess löv är alltid gröna.
Det skräms inte av ett års torka,
    det kan alltid bära frukt.”

Hjärtat är det mest bedrägliga av allt,
    och oförbätterligt – vem kan förstå det?

10 ”Jag, Herren, genomskådar hjärtan
    och granskar människans inre,
för att ge var och en lön
    utifrån vad hans gärningar förtjänar.”

11 Som en rapphöna, som ruvar på ägg
    som den inte lagt,
är den som blir rik
    genom oärliga metoder.
Mitt i livet måste han lämna det,
    och står där till slut som ett fån.

12 En härlighetens tron,
    upphöjd alltifrån begynnelsen,
är vår helgedoms plats.
13     Herre, Israels hopp,
alla som överger dig
    ska stå där med skam.
De som vänder sig bort från dig
    ska bli som det som är skrivet i sanden,
för de har övergett Herren,
    källan med det levande vattnet.

14 Hela mig, Herre,
    så blir jag helad,
rädda mig,
    så blir jag räddad.
Det är dig jag vill prisa.
15     De säger till mig:
”Vad blir det av Herrens ord?
    Ska det inte slå in?”
16 Jag har inte smitit ifrån min tjänst
    som herde i din efterföljd,
inte heller har jag bett dig sända olycka.
    Du vet om allt som uttalats av mina läppar,
allt vad jag sagt har du hört.
17     Bli inte till förskräckelse för mig!
Du är min tillflykt i en ond tid.
18     Låt dem som förföljer mig
stå där med skam,
    men låt mig få slippa skämmas.
Låt dem bli förskräckta,
    men låt mig få slippa skrämmas.
Låt den onda tiden drabba dem,
    krossa dem med dubbel förödelse!

Sabbatsvilan

19 Då sa Herren till mig: ”Gå och ställ dig vid folkets port[b], där Judas kungar går in och ut, och sedan vid var och en av Jerusalems portar 20 och säg till dem: ’Hör Herrens ord, ni Judas kungar, hela Juda och alla Jerusalems invånare, ni som går genom dessa portar. 21 Så säger Herren: Var noga med att inte bära någon börda på sabbatsdagen eller föra in den genom Jerusalems portar. 22 Bär inte ut någon börda ur era hus på sabbatsdagen, och utför inget arbete, utan håll sabbatsdagen helig, så som jag befallde era förfäder. 23 De lyssnade inte och ville inte lyda. De var motspänstiga och tog inte emot tillrättavisning från mig.

24 Men om ni lyder mig, säger Herren, så att ni inte bär in någon börda genom denna stads portar på sabbatsdagen, utan håller sabbatsdagen helig och inte utför något arbete då, 25 då ska kungar och furstar som sitter på Davids tron komma in genom denna stads portar på hästar och vagnar, de och deras furstar, Judas män och Jerusalems invånare, och denna stad ska vara bebodd för evigt. 26 De ska komma från Judas städer, från trakterna kring Jerusalem, från Benjamins område, från Låglandet, från bergsbygden och från Negev. De ska bära fram sina brännoffer, slaktoffer, matoffer och rökelse och offra tackoffer i Herrens hus.

27 Men om ni inte vill höra på min befallning att hålla sabbaten helig genom att inte bära in bördor genom Jerusalems portar på sabbatsdagen, då ska jag sätta eld på dess portar. Elden ska sluka Jerusalems fästningar, och ingen ska kunna släcka den.’ ”

Footnotes

  1. 17:2 Grundtextens innebörd är osäker. Det kan också vara barnen som tänker på altaren osv. Verserna 1-4 saknas i Septuaginta.
  2. 17:19 Eller Folkets port, alltså ett namn på en annars okänd port.