A A A A A
Bible Book List

Jeremia 31 Svenska Folkbibeln (SFB)

Israels kommande frälsning

31 På den tiden, säger Herren, skall jag vara Gud för alla Israels släkter, och de skall vara mitt folk.

Så säger Herren:
    Det folk som kommer undan svärdet
finner nåd i öknen.
    Israel får gå dit där jag ger det ro.
Fjärran ifrån uppenbarade sig Herren för mig:
"Med evig kärlek har jag älskat dig,
därför låter jag min nåd förbliva över dig.
Än en gång skall jag upprätta dig,
    så att du blir upprättad, du jungfru Israel.
Än en gång skall du ta upp din tamburin
och dra ut i dans bland dem som är glada.
Än en gång skall du plantera vingårdar
på Samariens berg,
    och de som planterar skall själva njuta av frukten.
Ty en dag kommer
    då väktare skall ropa på Efraims berg:
Kom, låt oss dra upp till Sion,
    upp till Herren, vår Gud."

Ty så säger Herren:
    Jubla i glädje över Jakob,
höj fröjderop över honom
    som är den främste bland folken.
Brist ut i lovsång och säg:
    "Fräls, Herre, ditt folk,
de som finns kvar av Israel."
Se, jag skall föra dem från landet i norr
och samla dem från jordens yttersta hörn,
bland dem både blinda och halta,
    både havande kvinnor och barnaföderskor.
I en stor skara skall de komma tillbaka hit.
Gråtande skall de komma,
    men jag skall leda dem
där de går bedjande fram.
    Jag skall föra dem till vattenbäckar
på en jämn väg där de inte skall stappla.
Ty jag är en fader för Israel,
    och Efraim är min förstfödde son.

10 Hör Herrens ord, ni hednafolk,
    och förkunna det i kustländerna i fjärran.
Säg: Han som skingrade Israel
    skall också samla det
och bevara det som en herde bevarar sin hjord.
11 Ty Herren skall befria Jakob
    och friköpa honom från den som är starkare än han.
12 De skall komma och jubla på Sions höjd
och strömma likt en flod till Herrens goda,
till säd, vin och olja
    och till unga får och oxar.
Deras själ skall vara som en vattenrik trädgård,
och de skall inte sörja mer.
13 Då skall unga kvinnor dansa och vara glada,
unga och gamla skall glädja sig tillsammans.
Jag skall förvandla deras sorg till glädje
och trösta dem och glädja dem efter deras bedrövelse.
14 Prästerna skall jag mätta med utsökta rätter
och mitt folk skall mättas av mitt goda,
säger Herren.

Guds barmhärtighet mot Israel

15 Så säger Herren:
    Ett rop hörs i Rama,
klagan och bitter gråt.
    Det är Rakel som gråter över sina barn,
hon vill inte låta trösta sig,
    eftersom hennes barn inte mer finns till.
16 Men så säger Herren:
    Sluta med din högljudda gråt,
låt inte dina ögon fälla tårar.
    Ty ditt verk skall få sin lön, säger Herren,
och de skall vända tillbaka från sina fienders land.
17 Det finns hopp för din framtid,
    säger Herren.
Dina barn skall vända tillbaka till sitt land.

18 Jag har hört hur Efraim klagar:
    "Du har tuktat mig,
jag har blivit tuktad som en otämd kalv.
Omvänd mig, så blir jag omvänd!
    Ty du är Herren, min Gud.
19 Ty sedan jag har vänt om
    känner jag ånger,
och sedan jag har besinnat mig
    slår jag mig på höften.[a]
Jag både blygs och skäms
    då jag nu bär min ungdoms förnedring."

20 Är inte Efraim en dyrbar son för mig,
är han inte mitt älsklingsbarn?
    Ju mer jag går till rätta med honom,
desto mer tänker jag på honom.
    Därför ömmar mitt hjärta för honom.
Jag måste förbarma mig över honom,
säger Herren.

21 Sätt upp vägmärken åt dig,
    skaffa dig vägvisare!
Ge akt på vägen,
    på stigen där du vandrade.
Vänd tillbaka, du jungfru Israel,
    vänd tillbaka till dessa dina städer.
22 Hur länge skall du irra hit och dit,
    du trolösa dotter?
Herren vill skapa något nytt på jorden:
En kvinna skall omsluta en mäktig man.
23 Så säger Herren Sebaot, Israels Gud:
När jag på nytt har gjort slut på fångenskapen för Juda land och dess städer,
skall man ännu en gång säga detta ord:
" Herren välsigne dig, du rättfärdighetens boning,
du heliga berg."
24 Och Juda folk med alla sina städer skall bo där tillsammans,
jordbrukare såväl som vandrande herdar.
25 Ty jag skall stärka trötta själar,
    och alla utsvultna själar skall jag mätta.

26 Vid detta vaknade jag och såg mig om, och min sömn hade varit ljuvlig.

27 Se, dagar skall komma, säger Herren, då jag skall beså Israels land och Juda land med säd av människor och med säd av djur. 28 Och liksom jag har vakat över dem för att rycka upp, bryta ner, fördärva, förgöra och skada, skall jag nu vaka över dem för att bygga upp och plantera, säger Herren. 29 På den tiden skall man inte mer säga: "Fäderna har ätit sura druvor och barnens tänder blir ömma av dem." 30 Nej, var och en skall dö genom sin egen missgärning. Den som äter sura druvor får själv ömma tänder.

Det nya förbundet

31 Se, dagar skall komma, säger Herren,
då jag skall sluta ett nytt förbund
    med Israels hus och med Juda hus,
32 inte ett sådant förbund som jag slöt med deras fäder
den dag då jag tog dem vid handen
och förde dem ut ur Egyptens land -
det förbund med mig som de bröt
    fastän jag var deras rätte herre -
säger Herren.
33 Nej, detta är det förbund
    som jag efter denna tid skall sluta med Israels hus,
säger Herren:
    Jag skall lägga min lag i deras inre
och skriva den i deras hjärtan.
    Jag skall vara deras Gud
och de skall vara mitt folk.
34 Då skall de inte mer behöva undervisa varandra,
ingen sin broder och säga:
    "Lär känna Herren!"
Ty alla skall känna mig
    från den minste bland dem till den störste,
säger Herren.
    Ty jag skall förlåta deras missgärningar
och deras synder skall jag inte mer komma ihåg.

35 Så säger Herren,
    han som har satt solen till att lysa om dagen
och månen och stjärnorna till att lysa om natten, i ordnad gång,
han som rör upp havet så att dess böljor brusar,
Herren Sebaot är hans namn:
36 Om denna ordning inte längre består inför mig,
säger Herren,
    först då skall Israels släkte upphöra att vara ett folk
inför mig för alltid.
37 Så säger Herren:
    Om himlen därovan kan mätas
och jordens grundvalar där nere kan utforskas,
först då skall jag förkasta hela Israels släkte
för allt vad de har gjort,
    säger Herren.

38 Se, dagar skall komma, säger Herren, då staden skall bli uppbyggd åt Herren, från Hananeltornet till Hörnporten. 39 Och mätsnöret skall vidare dras rätt fram mot Garebshöjden och skall sedan vändas mot Goa. 40 Hela dalen där man lagt lik och aska och alla fälten ner till Kidrondalen och till hörnet vid Hästporten österut skall vara helgade åt Herren. Aldrig mer skall staden raseras eller förstöras.

Footnotes:

  1. Jeremia 31:19 slår jag mig på höften av sorg och smärta.
Svenska Folkbibeln (SFB)

1996, 1998 by Stiftelsen Svenska Folkbibeln

Jeremia 31 Nya Levande Bibeln (SVL)

Gud lovar att återupprätta Israel

31 Vid den tiden, säger Herren, ska jag vara hela Israels Gud. Alla stammar och familjer ska erkänna mig som Herre och handla som mitt folk.

Det folk som överlever krigen ska få ro i öknen. Jag ska ge Israel frid och ro.

Redan för länge sedan sa Herren till Israel: Jag har älskat dig, mitt folk, med en evig kärlek. Ja, med denna kärlek har jag dragit dig till mig.

Jag ska bygga upp ditt land igen, du jungfru Israel. Du ska än en gång ta dina tamburiner och dansa med de glada.

Dina vingårdar ska du än en gång plantera på Samariens berg, och du ska få äta frukt från dina egna trädgårdar.

Den dag ska komma när vaktposterna på Efraims höjder ska ropa ut och säga: Kom, låt oss gå till Sion, till Herren, vår Gud.

Herren säger: Sjung av glädje över allt vad jag ska göra för Israel, det främsta av alla folk! Prisa honom och säg: Herren har frälst sitt folk, det som fanns kvar av Israel.

Jag ska samla dem från norr och från jordens yttersta ändar. De kommer med blinda och lama, gravida kvinnor och kvinnor i barnsnöd. Det ska bli ett stort sällskap som kommer.

Glädjetårar ska strömma utför deras kinder när de återvänder under bön och tacksägelse. Jag ska leda dem. Jag ska föra dem till friska vattenkällor och på jämna stigar där de inte ska stappla, för jag är Israels far och han är min älskade son.

10 Lyssna till detta budskap från Herren, ni världens alla länder: Herren, som skingrade sitt folk ut över världen, kommer att samla tillbaka dem och vaka över dem, som en herde samlar sin hjord.

11 Han ska rädda Israel undan dem som är för starka för dem.

12 De ska komma tillbaka hem och sjunga glädjesånger på Sions berg, och de ska glädja sig åt Herrens överflöd, rika skördar av vete, vin och olja och stora boskapshjordar. Deras liv ska vara som en vattnad trädgård, och alla deras sorger är förbi.

13 Unga flickor kommer att dansa av glädje, och männen, både de äldre och de unga, ska ta del i glädjen. Jag ska förvandla deras sorg till glädje, jag ska trösta dem och göra dem lyckliga. Sorg och fångenskap ligger bakom dem.

14 Jag ska låta prästerna få festa på det överflöd av offer som förs till dem i templet. Jag ska tillfredsställa mitt folk med min frikostighet, säger Herren.

15 Herren talade till mig igen och sa: I Rama gråter man bittert. Det är Rakel som gråter över sina barn, och hon låter sig inte tröstas, för barnen är borta.

16 Men Herren säger: Gråt inte längre, för jag har hört dina böner, och du ska få se dem igen. De ska komma tillbaka till dig från ett fjärran fiendeland.

17 Det finns gott hopp för framtiden. Dina barn ska återvända till sitt eget land, säger Herren.

18 Jag har hört Israels klagan: Du har straffat mig så hårt, men jag behövde det, precis som en kalv som ska vänjas vid oket. Upprätta mig så vill jag återvända till dig, för du är Herren, min Gud.

19 Jag vände mig bort från Gud men ångrade mig. Jag blev arg på mig själv för min dumhet. Jag skäms uppriktigt för allt jag gjorde när jag var ung.

20 Och Herren svarar: Israel är fortfarande min son, min ögonsten. Jag var tvungen att straffa honom, eftersom jag älskar honom. Jag längtar efter honom och kommer att vara barmhärtig mot honom.

21 När du drar i landsflykt, ska du sätta upp vägmärken åt dig som pekar tillbaka mot Israel. Märk ut vägen mycket noga. Du ska ju vända tillbaka till dina städer här, jungfru Israel!

22 Hur länge ska du vackla hit och dit, du nyckfulla dotter? Herren ska låta något nytt och annorlunda hända. Israel ska börja söka efter honom!

23 Herren, härskarornas Gud, säger: När jag leder dem tillbaka, ska de säga i Juda och dess städer: Herren välsigne dig, du rättfärdighetens boning, du heliga berg!

24 Stadsbor, lantbrukare och herdar ska bo tillsammans i fred och harmoni.

25 Jag har gett de trötta ro och de sörjande glädje.

26 Vid detta vaknade jag liksom upp och såg mig omkring. Min sömn hade varit behaglig.

27 Herren säger: Den tid ska komma, när jag ska öka befolkningen och fördubbla boskapen i Israel.

28 I det förgångna har jag grundligt förstört landet, men nu ska jag med omsorg bygga upp det igen.

29 Man ska inte längre citera talesättet att 'barnen får betala för sina förfäders synder'.

30 Var och en ska nämligen dö för sina egna synder.

31 Den dag ska komma när jag ska ingå ett nytt förbund med Israels folk och med Juda, säger Herren.

32 Det kommer inte att bli som det jag ingick med deras förfäder, när jag tog dem i handen för att leda dem ut ur Egypten, ett förbund som de bröt, trots att jag var deras rätte Herre, säger Herren.

33 Detta är det nya förbund som jag ska ingå med dem: Jag ska skriva min lag i deras hjärtan, så att de längtar efter att ära mig. Då kommer de verkligen att vara mitt folk, och jag ska vara deras Gud.

34 På den tiden kommer det inte längre att vara nödvändigt att man uppmanar varandra att lära känna Herren. Alla, både stora och små, ska verkligen känna mig då. Jag ska förlåta dem och glömma deras synder, säger Herren.

35 Herren, som ger oss solsken på dagen och låter måne och stjärnor lysa på natten, som får havets vågor att brusa och vars namn är Herren, härskarornas Gud, han säger:

36 Lika lite som jag tänker ändra på dessa naturens lagar, tänker jag förkasta mitt folk Israel!

37 Inte förrän man kan mäta himlarna och utforska jordens grundvalar, kan jag förkasta dem för deras synders skull!

38-39 Den tid ska komma, säger Herren, när hela Jerusalem ska bli uppbyggt till Herrens ära, från Hananeltornet i murens nordöstra hörn till Hörnporten i nordväst och från Garebshöjden ända till Goa.

40 Och hela staden med begravningsplatsen och avstjälpningsplatsen för aska i dalen ska helgas åt Herren, och det ska också alla åkrar ut mot bäcken Kidron och därifrån till Hästporten och den östra sidan av staden. Staden ska aldrig mer bli intagen eller fördärvad.

Nya Levande Bibeln (SVL)

Nya Levande Bibeln (Swedish New Living Bible)
Copyright © 1974, 1977, 1987, 1995, 2003, 2004 by Biblica, Inc.®
Used by permission. All rights reserved worldwide.

Viewing of
Cross references
Footnotes