A A A A A
Bible Book List

Jeremia 28 Svenska 1917 (SV1917)

28 Men samma år, i begynnelsen av Sidkias, Juda konungs, regering, i femte månaden av hans fjärde regeringsår, talade profeten Hananja, Assurs son, från Gibeon, så till mig i HERRENS hus, i prästernas och allt folkets närvaro; han sade:

»Så säger HERREN Sebaot, Israels Gud: Jag skall sönderbryta den babyloniske konungens ok.

Inom två års tid skall jag föra tillbaka till denna plats alla de kärl i HERRENS hus, som Nebukadnessar, konungen i Babel, har tagit bort ifrån denna plats och fört till Babel.

Och Jekonja, Jojakims son, Juda konung, och alla fångar ifrån Juda, som hava kommit till Babel, skall jag föra tillbaka till denna plats, säger HERREN; ty jag skall sönderbryta den babyloniske konungens ok.»

Men profeten Jeremia svarade profeten Hananja, i närvaro av prästerna och allt det folk som stod i HERRENS hus;

profeten Jeremia sade: »Amen. Så göre HERREN. Det som du har profeterat må HERREN uppfylla, i det att han för tillbaka från Babel till denna plats de kärl som funnos i HERRENS hus, så ock alla fångarna.

Men hör dock detta ord som jag vill tala inför dig och allt folket.

Forna tiders profeter, de som hava varit före mig och dig, hava mot mäktiga länder och stora riken profeterat om krig, olycka och pest.

Därför, om nu en profet profeterar om lycka, så kan man först då när den profetens ord går i fullbordan veta att han är en profet som HERREN i sanning har sänt.»

10 Då tog profeten Hananja oket från profeten Jeremias hals och bröt sönder det.

11 Och Hananja sade i allt folkets närvaro: »Så säger HERREN: Just så skall jag inom två års tid bryta sönder den babyloniske konungen Nebukadnessars ok och taga det från alla folkens hals.» Men profeten Jeremia gick sin väg.

12 Sedan, efter det att profeten Hananja hade brutit sönder oket och tagit det från profeten Jeremias hals, kom HERRENS ord till Jeremia; han sade:

13 »Gå åstad och säg till Hananja: Så säger HERREN: Ett ok av trä har du brutit sönder, men i dess ställe har du skaffat ett ok av järn.

14 Ty så säger HERREN Sebaot, Israels Gud: Ett ok av järn skall jag sätta på alla dessa folks hals, för att de må tjäna Nebukadnessar, konungen i Babel; ty honom skola de tjäna. Ja ock markens djur har jag givit honom.»

15 Och profeten Jeremia sade ytterligare till profeten Hananja: »Hör, du Hananja: HERREN har icke sänt dig; du har förlett detta folk att sätta sin lit till lögn.

16 Därför säger HERREN så: Se, jag skall taga dig bort ifrån jorden. I detta år skall du dö, eftersom du har predikat avfall från HERREN.»

17 Och samma år, i sjunde månaden, dog profeten Hananja.

Jeremia 28 nuBibeln (Swedish Contemporary Bible) (NUB)

Jeremia och Hananja

28 Samma år, i det fjärde årets femte månad, när Sidkia hade blivit kung över Juda, talade profeten Hananja, Assurs son, som var från Givon, till mig i Herrens hus inför prästerna och hela folket. Han sa: ”Så säger härskarornas Herre, Israels Gud: ’Jag ska bryta sönder den babyloniske kungens ok. Inom två år ska jag föra tillbaka hit alla de föremål från Herrens hus som Nebukadnessar, kungen av Babylonien, tog härifrån och förde till Babylon. Jag ska föra tillbaka hit Jekonja, Jojakims son, kungen av Juda, och alla de övriga som förts bort från Juda till Babylonien, säger Herren. Jag ska bryta sönder den babyloniske kungens ok.’ ”

Då svarade profeten Jeremia Hananja inför prästerna och allt folket som stod i Herrens hus. Profeten Jeremia sa: ”Amen. Må Herren göra så! Må Herren låta det gå i uppfyllelse som du har profeterat och föra tillbaka hit alla föremål från Herrens hus och alla de bortförda från Babylonien. Men hör nu vad jag vill säga till dig och till allt folket. Gamla tiders profeter som var före mig och dig profeterade krig, olycka och pest för många länder och stora riken. En profet som profeterar fred och framgång vet man vara sänd av Herren först när hans ord går i uppfyllelse.”

10 Då tog profeten Hananja oket från Jeremias nacke och bröt sönder det. 11 Hananja sa inför allt folket: ”Så säger Herren: ’Så här ska jag inom två år bryta Nebukadnessars, den babyloniske kungens, ok från alla folks nacke.’ ” Då gick profeten Jeremia sin väg.

12 Efter att profeten Hananja hade brutit oket från profeten Jeremias nacke kom Herrens ord till Jeremia: 13 ”Gå och säg till Hananja: ’Så säger Herren: Du har brutit sönder ett ok av trä, men i stället har du gjort ett ok av järn. 14 För så säger härskarornas Herre, Israels Gud: Jag lägger ett ok av järn på alla dessa folks nacke, så att de får tjäna Nebukadnessar, kungen av Babylonien. De ska få tjäna honom. Till och med markens djur ger jag åt honom.’ ”

15 Sedan sa profeten Jeremia till profeten Hananja: ”Lyssna nu, Hananja! Herren har inte sänt dig, och du har fått det här folket att tro på lögner. 16 Därför säger Herren så: ’Jag ska ta bort dig från jordens yta. I år måste du dö, eftersom du har predikat avfall från Herren.’ ”

17 I sjunde månaden samma år dog profeten Hananja.

nuBibeln (Swedish Contemporary Bible) (NUB)

Swedish Contemporary Bible (nuBibeln) Copyright © 2015 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Viewing of
Cross references
Footnotes