A A A A A
Bible Book List

Jeremia 27 Svenska Folkbibeln (SFB)

Profetia om det babyloniska oket

27 I början av Sidkias,[a] Josias sons, Juda kungs, regering kom detta ord till Jeremia från Herren. Han sade:

Så har Herren sagt till mig: Gör dig ett ok med remmar och sätt det på din hals. Sänd det sedan till kungen i Edom, kungen i Moab, kungen över Ammons barn, kungen i Tyrus och kungen i Sidon genom de sändebud som har kommit till Sidkia, Juda kung, i Jerusalem. Befall dem att säga till sina herrar: Så säger Herren Sebaot, Israels Gud: Så skall ni säga till era herrar: Jag är den som genom min stora kraft och min uträckta arm har skapat jorden med de människor och djur som är på den, och jag ger den åt vem jag vill. Nu har jag givit alla dessa länder i min tjänare Nebukadnessars, den babyloniske kungens, hand. Också markens djur har jag givit honom, för att de skall tjäna honom. Alla hednafolk skall tjäna honom och hans son och hans sonson, till dess att den tid kommer också för hans land då många folk och stora kungar skall lägga honom under sig. Men om något folk eller rike inte vill tjäna Nebukadnessar, kungen i Babel, och inte vill böja sin nacke under den babyloniske kungens ok, då skall jag straffa det folket med svärd, hungersnöd och pest, säger Herren, till dess att jag har utrotat dem genom hans hand. Lyssna därför inte på era profeter och spåmän, på era drömtydare, teckentydare och trollkarlar när de säger till er: "Ni skall inte tjäna kungen i Babel." 10 De profeterar lögn för er, och därför skall ni föras långt bort från ert land. Jag skall driva bort er och ni skall gå under. 11 Men det folk som böjer sin nacke under den babyloniske kungens ok och tjänar honom, skall jag låta bo kvar i sitt land, säger Herren, så att de kan bruka det och bo där.

12 På samma sätt talade jag till Sidkia, Juda kung. Jag sade: Böj er nacke under den babyloniske kungens ok och tjäna honom och hans folk, så skall ni få leva. 13 Varför vill du och ditt folk dö genom svärd, hunger och pest, så som Herren har sagt att det skall gå för det folk som inte vill tjäna kungen i Babel? 14 Hör alltså inte på de profeter som säger till er: "Ni skall inte tjäna kungen i Babel", ty de profeterar lögn för er. 15 Jag har inte sänt dem, säger Herren. De profeterar lögn i mitt namn och därför måste jag driva bort er så att ni går under tillsammans med de profeter som profeterar för er.

16 Till prästerna och till hela detta folk talade jag och sade: Så säger Herren: Lyssna inte på era profeters ord, när de profeterar för er och säger: "Se, de kärl som hör till Herrens hus skall nu snart föras tillbaka från Babel", ty de profeterar lögn för er. 17 Hör inte på dem utan tjäna kungen i Babel, så skall ni få leva. Varför skall denna stad bli en öde stad? 18 Om de verkligen är profeter och har Herrens ord, så må de vädja till Herren Sebaot att de kärl som ännu är kvar i Herrens hus och i Juda kungs hus och i Jerusalem inte förs bort till Babel.

19 Ty så säger Herren Sebaot om pelarna, havet, bäckenställen och det övriga som ännu är kvar här i staden, 20 det som Nebukadnessar, kungen i Babel, inte tog med sig när han förde bort Jekonja, Jojakims son, Juda kung, från Jerusalem till Babel tillsammans med alla de förnämsta i Juda och Jerusalem - 21 ja, så säger Herren Sebaot, Israels Gud, om de föremål som ännu är kvar i Herrens hus och i Juda kungs hus och i Jerusalem: 22 Till Babel skall de föras och där skall de bli kvar ända till den dag då jag tar mig an dem, säger Herren, och för dem tillbaka upp till denna plats.

Footnotes:

  1. Jeremia 27:1 Sidkias De flesta handskrifter: "Jojakims".
Svenska Folkbibeln (SFB)

1996, 1998 by Stiftelsen Svenska Folkbibeln

Jeremia 27 Nya Levande Bibeln (SVL)

Jeremia uppmanar till underkastelse

27 Detta budskap kom från Herren till Jeremia i början av Josias son Jojakims regeringstid i Juda:

Gör ett ok och spänn fast det på din nacke med läderremmar, som om det var ett ok för en oxe.

Skicka sedan bud till kungarna i Edom, Moab, Ammon, Tyrus och Sidon genom deras ambassadörer i Jerusalem

och säg: Tala om för era herrar att härskarornas Herre, Israels Gud, sänder er detta budskap:

Genom min väldiga makt har jag skapat jorden och alla människor och djur. Allt detta ger jag till vem jag vill.

Därför har jag nu gett alla era länder till kung Nebukadnessar i Babylon. Han är mitt ombud. Jag har överlämnat all er boskap till honom att göra vad han vill med.

Alla folk ska tjäna honom och hans son och sonson tills deras tid är ute, och då ska många folk och mäktiga kungar erövra Babylon och göra dess folk till sina slavar.

Överlämna er till honom och tjäna honom. Ta på er Babylons ok! Jag kommer att straffa det folk som vägrar att bli dess slavar. Över det landet ska jag sända krig, hungersnöd och pest, tills Nebukadnessar har intagit det.

Lyssna inte på era falska profeter, spåmän, drömmare, medier och magiker, som säger att kungen i Babylon inte ska göra er till slavar.

10 De är lögnare allesammans, och om ni följer deras råd och vägrar att överlämna er till kungen i Babylon, ska jag fördriva er ur ert land och föra er till undergång långt bort i ett främmande land.

11 Men den som överlämnar sig till kungen i Babylon ska få tillåtelse att stanna kvar i sitt eget land och bruka det som tidigare.

12 Jeremia upprepade alla dessa profetior för Sidkia, kungen i Juda. Om du vill leva, ska du överlämna dig till kungen i Babylon sa han.

13 Varför envisas ni med att vilja dö, både du och ditt folk? Varför skulle du välja krig, hungersnöd och epidemier, som Herren har sagt ska komma över varje land som inte överlämnar sig till Babylons kung?

14 Hör inte på de falska profeter som ständigt försöker intala dig att kungen i Babylon inte kommer att besegra er, för de är bara lögnare.

15 Det är inte jag som har sänt dem, säger Herren, och de ljuger i mitt namn. Därför måste jag fördriva er från detta land och låta er dö, både du och alla dessa 'profeter'.

16 Jag talade gång på gång till prästerna och allt folket och sa: Herren säger: Lyssna inte till era profeter, som påstår att de guldbägare som tagits från templet snart ska återlämnas från Babylon. Det är lögn alltsammans.

17 Hör inte på dem! Kapitulera för kungen i Babylon, så får ni leva, annars blir hela staden fördärvad.

18 Om de verkligen är Herrens profeter, kan de be till Herren, härskarornas Gud, så att de guldkärl som ännu finns kvar här i templet och de som finns i palatset hos kungen i Juda och i palatsen i Jerusalem inte ska bli bortförda till Babylon tillsammans med er!

19-21 Herren, härskarornas Gud, säger nämligen:Kopparpelarna som står framför templet, det stora kopparkaret på tempelgården, metallställningen och alla de andra tillbehören i templet som lämnades kvar här när Nebukadnessar, kungen i Babylon, förde bort alla betydelsefulla personer i Juda och Jerusalem till Babylon tillsammans med Jojakims son Jekonja, kungen i Juda,

22 ja, de ska föras bort till Babylon och bli kvar där tills jag sänder tillbaka dem igen. Jag ska nämligen låta dem återvända hit till Jerusalem.

Nya Levande Bibeln (SVL)

Nya Levande Bibeln (Swedish New Living Bible)
Copyright © 1974, 1977, 1987, 1995, 2003, 2004 by Biblica, Inc.®
Used by permission. All rights reserved worldwide.

Viewing of
Cross references
Footnotes