A A A A A
Bible Book List

Jeremia 23 Albanian Bible (ALB)

23 "Mjerë barinjtë që prishin dhe shpërndajnë kopenë e kullotës sime," thotë Zoti.

Prandaj kështu thotë Zoti, Perëndia i Izraelit, kundër barinjve që kullosin popullin tim: "Ju keni shpërndarë delet e mia, i keni përzënë dhe nuk keni pasur kujdes për to; ja, unë do t’ju dënoj për ligësinë e veprimeve tuaja," thotë Zoti.

"Por do të mbledh kusurin e deleve të mia nga të gjitha vendet ku i kam shpërndarë dhe do t’i çoj përsëri në kullotat e tyre, ku do të jenë pjellore dhe do të shumohen.

Do të caktoj mbi to barinj që do t’i kullosin dhe nuk do të kenë më ndrojtje as frikë; nuk do të mungojë asnjë prej tyre," thotë Zoti.

"Ja, ditët po vijnë," thotë Zoti, "në të cilat do të shkaktoj që të dalë nga Davidi një filiz i drejtë, që do të mbretërojë si mbret, do të ketë mbarësi dhe do të ushtrojë gjykimin dhe drejtësinë në vend.

Në ditët e tij Juda do të shpëtohet dhe Izraeli do të qëndrojë në siguri. Ky do të jetë emri me të cilin do të thirret: "Zoti drejtësia jonë".

Pra, ditët po vijnë," thotë Zoti, "gjatë të cilave nuk do të thuhet më: Për Zotin e gjallë që i nxori bijtë e Izraelit nga vendi i Egjiptit,,"

por: "Për Zotin e gjallë që nxori dhe çoi përsëri pasardhësit e shtëpisë së Izraelit nga vendi i veriut dhe nga të tëra vendet ku i kisha shpërndarë"; dhe ata do të qëndrojnë në vendin e tyre".

Zemra ime është thyer brenda meje për shkak të profetëve, tërë kockat e mia dridhen. Jam si një i dehur, si një njeri i mposhtur nga vera, për shkak të Zotit dhe fjalëve të tij të shenjta.

10 Sepse vendi është plot me shkelës të kurorës, për shkak të mallkimit vendi është në zi, kullotat e shkretëtirës janë tharë. Vrapi i tyre është i mbrapshtë dhe forca e tyre nuk është e drejtë.

11 "Si prifti ashtu edhe profeti janë prishur; po, e kam gjetur ligësinë e tyre edhe në vetë shtëpinë time," thotë Zoti.

12 "Prandaj rruga e tyre do të jetë për ta si shtigje ku njeriu shket; do të shtyhen në errësirë dhe do të rrëzohen nëpër to, sepse do të bëj që të bjerë mbi ta një gjëmë, në vitin e dënimit të tyre," thotë Zoti.

13 "Kam vërejtur budallallëqe midis profetëve të Samarias: profetizonin në emër të Baalit dhe e çonin në rrugë të keqe popullin tim të Izraelit.

14 Edhe ndërmjet profetëve të Jeruzalemit kam parë gjëra të ndyra: kryejnë shkelje të kurorës, ecin në mënyrë të rreme, përforcojnë duart e keqbërësve, dhe kështu asnjeri nuk largohet nga rruga e keqe që ka marrë. Për mua janë që të gjithë si Sodoma, dhe banorët e tij si Gomora".

15 Prandaj kështu thotë Zoti i ushtrive për profetët: "Ja, unë do t’i ushqej me pelin dhe do t’i bëj të pinë ujë të helmuar, sepse nga profetët e Jeruzalemit pabesia është përhapur në tërë vendin".

16 Kështu thotë Zoti i ushtrive: "Mos dëgjoni fjalët e profetëve që ju bëjnë profeci. Ata ju bëjnë të këqinj; ju parashtrojnë vegimet e zemrave të tyre dhe jo atë që del nga goja e Zotit.

17 U flasin vazhdimisht atyre që më përbuzin: "Zoti ka thënë: Do të keni paqe"; dhe gjithë atyre që ecin në kryeneçësinë e zemrës së tyre: "Asnjë e keqe nuk do t’ju vijë".

18 Por kush ka marrë pjesë në këshillën e Zotit? Kush ka parë, kush ka dëgjuar fjalën e tij? Kush i ka kushtuar kujdes fjalës së tij dhe e ka dëgjuar?

19 Ja furtuna e Zotit po shpërthen me tërbim, një furtunë e tmerrshme do të shpërthejë mbi kryet e të pabesëve.

20 Zemërimi i Zotit nuk do të qetësohet deri sa të ketë kryer dhe plotësuar synimet e zemrës së tij; ditët e fundit do të kuptoni fare mirë.

21 Unë nuk i kam dërguar ata profetë; por ata kanë vrapuar; nuk u kam folur atyre, por ata kanë profetizuar.

22 Por, sikur të kishin marrë pjesë në këshillën time, atëherë do të bënin që populli im të dëgjonte fjalët e mia, dhe kështu do ta largonin nga rruga e tyre e keqe dhe nga ligësia e veprimeve të tyre.

23 A jam unë vetëm një Perëndi nga afër," thotë Zoti, "apo dhe një Perëndi nga larg?

24 A mundet dikush të fshihet në vende të fshehta në mënyrë që unë të mos e shoh?," thotë Zoti. "A nuk e mbush unë qiellin dhe tokën?," thotë Zoti.

25 "Kam dëgjuar atë që thonë profetët që profetizojnë gënjeshtra në emrin tim, duke thënë: "Pashë një ëndërr, pashë një ëndërr!".

26 Deri kur do të vazhdojë kjo në zemrën e këtyre profetëve që profetizojnë gënjeshtra dhe profetizojnë mashtrimin e zemrës së tyre?

27 Ata mendojnë që populli im do të harrojë emrin tim me ëndrrat e tyre që i tregojnë njëri-tjetrit, ashtu si etërit e tyre harruan emrin tim për Baalin.

28 Profeti që pa një ëndërr le ta tregojë ëndrrën, por ai që ka fjalën time le ta kallëzojë atë me besnikëri. Ç’punë ka kashta me grurin?," thotë Zoti.

29 "A nuk është fjala ime si zjarri?," thotë Zoti, "dhe si një çekiç që thyen gurin?

30 Prandaj ja," thotë Zoti, "unë jam kundër profetëve që i vjedhin njëri-tjetrit fjalët e mia.

31 Ja," thotë Zoti, "unë jam kundër profetëve që përdorin gjuhën e tyre dhe thonë: "Ai thotë".

32 Ja, unë jam kundër atyre që profetizojnë ëndrra të rreme," thotë Zoti, dhe ia tregojnë popullit tim dhe e prishin atë me gënjeshtrat dhe mee mburrësitë e tyre, megjithëse unë nuk i kam dërguar dhe as nuk u kam dhënë ndonjë urdhër; prandaj nuk do të jenë aspak të vlefshëm për këtë popull," thotë Zoti.

33 Në qoftë se ndërkaq ky popull ose një profet a një prift do të të pyesë, duke thënë: "Cili është orakulli i Zotit?," ti do t’u përgjigjesh atyre: Cilin orakull? Unë do t’ju hedh poshtë," thotë Zoti.

34 "Sa për profetin, priftin o popullin që do të thotë: "Orakulli i Zotit," unë do ta dënoj atë person dhe shtëpinë e tij.

35 Kështu do t’i thoni secili fqinjit të vet secili vëllait të vet: "Çfarë përgjigje ka dhënë Zoti?" dhe "Çfarë ka thënë Zoti?".

36 Por orakullin e Zotit nuk do ta përmendni më, sepse fjala e secilit do të jetë orakulli i tij, sepse keni shtrembëruar fjalët e Perëndisë të gjallë, Zoti i ushtrive, Perëndia ynë.

37 Kështu do t’i thuash profetit: "Çfarë përgjigje të dha Zoti?" dhe Çfarë ka thënë Zoti??".

38 Por në rast se thoni akoma: "Orakulli i Zotit," atëherë kështu thotë Zoti: Me qenë se thoni këtë fjalë: "Orakulli i Zotit," megjithëse unë ju kisha dërguar fjalë: Mos thoni më "Orakulli i Zotit,"

39 ja, unë do t’ju harroj plotësisht dhe do t’ju hedh larg fytyrës sime, ju dhe qytetin që ju kisha dhënë juve dhe etërve tuaj,

40 dhe do t’ju mbuloj me një turp të përjetshëm, që nuk do të harrohet kurrë".

Jeremiah 23 New International Version (NIV)

The Righteous Branch

23 “Woe to the shepherds who are destroying and scattering the sheep of my pasture!” declares the Lord. Therefore this is what the Lord, the God of Israel, says to the shepherds who tend my people: “Because you have scattered my flock and driven them away and have not bestowed care on them, I will bestow punishment on you for the evil you have done,” declares the Lord. “I myself will gather the remnant of my flock out of all the countries where I have driven them and will bring them back to their pasture, where they will be fruitful and increase in number. I will place shepherds over them who will tend them, and they will no longer be afraid or terrified, nor will any be missing,” declares the Lord.

“The days are coming,” declares the Lord,
    “when I will raise up for David[a] a righteous Branch,
a King who will reign wisely
    and do what is just and right in the land.
In his days Judah will be saved
    and Israel will live in safety.
This is the name by which he will be called:
    The Lord Our Righteous Savior.

“So then, the days are coming,” declares the Lord, “when people will no longer say, ‘As surely as the Lord lives, who brought the Israelites up out of Egypt,’ but they will say, ‘As surely as the Lord lives, who brought the descendants of Israel up out of the land of the north and out of all the countries where he had banished them.’ Then they will live in their own land.”

Lying Prophets

Concerning the prophets:

My heart is broken within me;
    all my bones tremble.
I am like a drunken man,
    like a strong man overcome by wine,
because of the Lord
    and his holy words.
10 The land is full of adulterers;
    because of the curse[b] the land lies parched
    and the pastures in the wilderness are withered.
The prophets follow an evil course
    and use their power unjustly.

11 “Both prophet and priest are godless;
    even in my temple I find their wickedness,”
declares the Lord.
12 “Therefore their path will become slippery;
    they will be banished to darkness
    and there they will fall.
I will bring disaster on them
    in the year they are punished,
declares the Lord.

13 “Among the prophets of Samaria
    I saw this repulsive thing:
They prophesied by Baal
    and led my people Israel astray.
14 And among the prophets of Jerusalem
    I have seen something horrible:
    They commit adultery and live a lie.
They strengthen the hands of evildoers,
    so that not one of them turns from their wickedness.
They are all like Sodom to me;
    the people of Jerusalem are like Gomorrah.”

15 Therefore this is what the Lord Almighty says concerning the prophets:

“I will make them eat bitter food
    and drink poisoned water,
because from the prophets of Jerusalem
    ungodliness has spread throughout the land.”

16 This is what the Lord Almighty says:

“Do not listen to what the prophets are prophesying to you;
    they fill you with false hopes.
They speak visions from their own minds,
    not from the mouth of the Lord.
17 They keep saying to those who despise me,
    ‘The Lord says: You will have peace.’
And to all who follow the stubbornness of their hearts
    they say, ‘No harm will come to you.’
18 But which of them has stood in the council of the Lord
    to see or to hear his word?
    Who has listened and heard his word?
19 See, the storm of the Lord
    will burst out in wrath,
a whirlwind swirling down
    on the heads of the wicked.
20 The anger of the Lord will not turn back
    until he fully accomplishes
    the purposes of his heart.
In days to come
    you will understand it clearly.
21 I did not send these prophets,
    yet they have run with their message;
I did not speak to them,
    yet they have prophesied.
22 But if they had stood in my council,
    they would have proclaimed my words to my people
and would have turned them from their evil ways
    and from their evil deeds.

23 “Am I only a God nearby,
declares the Lord,
    “and not a God far away?
24 Who can hide in secret places
    so that I cannot see them?”
declares the Lord.
    “Do not I fill heaven and earth?”
declares the Lord.

25 “I have heard what the prophets say who prophesy lies in my name. They say, ‘I had a dream! I had a dream!’ 26 How long will this continue in the hearts of these lying prophets, who prophesy the delusions of their own minds? 27 They think the dreams they tell one another will make my people forget my name, just as their ancestors forgot my name through Baal worship. 28 Let the prophet who has a dream recount the dream, but let the one who has my word speak it faithfully. For what has straw to do with grain?” declares the Lord. 29 “Is not my word like fire,” declares the Lord, “and like a hammer that breaks a rock in pieces?

30 “Therefore,” declares the Lord, “I am against the prophets who steal from one another words supposedly from me. 31 Yes,” declares the Lord, “I am against the prophets who wag their own tongues and yet declare, ‘The Lord declares.’ 32 Indeed, I am against those who prophesy false dreams,” declares the Lord. “They tell them and lead my people astray with their reckless lies, yet I did not send or appoint them. They do not benefit these people in the least,” declares the Lord.

False Prophecy

33 “When these people, or a prophet or a priest, ask you, ‘What is the message from the Lord?’ say to them, ‘What message? I will forsake you, declares the Lord.’ 34 If a prophet or a priest or anyone else claims, ‘This is a message from the Lord,’ I will punish them and their household. 35 This is what each of you keeps saying to your friends and other Israelites: ‘What is the Lord’s answer?’ or ‘What has the Lord spoken?’ 36 But you must not mention ‘a message from the Lord’ again, because each one’s word becomes their own message. So you distort the words of the living God, the Lord Almighty, our God. 37 This is what you keep saying to a prophet: ‘What is the Lord’s answer to you?’ or ‘What has the Lord spoken?’ 38 Although you claim, ‘This is a message from the Lord,’ this is what the Lord says: You used the words, ‘This is a message from the Lord,’ even though I told you that you must not claim, ‘This is a message from the Lord.’ 39 Therefore, I will surely forget you and cast you out of my presence along with the city I gave to you and your ancestors. 40 I will bring on you everlasting disgrace—everlasting shame that will not be forgotten.”

Footnotes:

  1. Jeremiah 23:5 Or up from David’s line
  2. Jeremiah 23:10 Or because of these things
New International Version (NIV)

Holy Bible, New International Version®, NIV® Copyright ©1973, 1978, 1984, 2011 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Viewing of
Cross references
Footnotes