A A A A A
Bible Book List

Jelenések 2 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)

Jézus üzen az efezusi gyülekezetnek

„Az efezusi gyülekezet angyalának ezt írd:

Ezt üzeni az, aki jobb kezében tartja a hét csillagot, és aki a hét arany olajmécs-tartó között jár: »Jól ismerem mindazt, amit teszel. Tudom, hogy szorgalmas, türelmes és kitartó vagy, és hogy nem tűröd meg a gonoszokat magatok között. Próbára tetted azokat, akik apostoloknak mondják magukat, pedig nem azok, és rájuk bizonyítottad, hogy hazudnak. Tudom, hogy az én nevemért türelmesen elszenvedted a megpróbáltatásokat, és nem fáradtál bele.

De van valami, ami nem tetszik nekem: a szereteted már nem olyan, mint kezdetben. Emlékezz vissza, hol voltál, és honnan estél le! Változtasd meg a szíved és az életed! Térj vissza azokhoz, amiket kezdetben tettél, mert ha nem változol meg, eljövök hozzád, és az olajmécs-tartódat elveszem a helyéről. Az viszont melletted szól, hogy gyűlölöd, amit a nikolaiták[a] tesznek, mert azt én is gyűlölöm.

Akinek van füle, hallja és értse meg, amit a Szent Szellem mond a gyülekezeteknek! Aki győz, annak megengedem, hogy egyen az Élet Fájáról, amely Isten Kertjében van.«”

Jézus üzen a szmirnai gyülekezetnek

„A szmirnai gyülekezet angyalának írd meg:

Ezt üzeni az Első és Utolsó, aki meghalt és feltámadt: »Jól ismerem szenvedésedet és szegénységedet — bár valójában gazdag vagy! Tudom, hogy milyen gonosz dolgokat mondtak rólad azok, akik zsidóknak tartják magukat, pedig nem azok, hanem a Sátán zsinagógája. 10 Semmit se félj a rád váró szenvedésektől! Mert a Sátán néhányat közületek börtönbe fog zárni, hogy próbára tegyen titeket, és szenvedni fogsz tíz napig. Maradj hűséges mindhalálig, és neked adom az örök élet koszorúját!

11 Akinek van füle, hallja és értse meg, amit a Szent Szellem mond a gyülekezeteknek! Aki győz, annak nem árt majd a második halál.«”

Jézus üzen a pergamoni gyülekezetnek

12 „A pergamoni gyülekezet angyalának ezt írd meg:

Ezt üzeni az, akinél a kétélű, éles kard van: 13 »Tudom, hogy ott laksz, ahol a Sátán trónja van. Mégis ragaszkodsz hozzám, és nem tagadtad meg, hogy hiszel bennem, még akkor sem, amikor hű tanúmat[b], Antipászt megölték a városodban, ahol a Sátán lakik.

14 De van valami, ami nem tetszik nekem: vannak közöttetek, akik Bálám tanítását[c] követik. Bálám arra tanította Bálák királyt, hogyan csalja csapdába Izráel népét. Rávette őket, hogy egyenek a bálványisteneknek felajánlott ételekből, és szexuális bűnöket kövessenek el. 15 Így nálad is vannak, akik a nikolaiták tanítását követik.

16 Változtassátok meg szíveteket és életeteket, különben hamarosan eljövök hozzátok, és a számból kijövő karddal fogok harcolni ezek ellen.

17 Akinek van füle, hallja és értse meg, amit a Szent Szellem mond a gyülekezeteknek!

Aki győz, annak adok az elrejtett mannából[d], és kap tőlem egy fehér követ, amelyre új név lesz ráírva, amelyet csak az tud, aki kapja.«”

Jézus üzen a thiatirai gyülekezetnek

18 „A thiatirai gyülekezet angyalának ezt írd:

Ezt üzeni az Isten Fia, akinek a szeme olyan, mint a tűz lángja, és a lába, mint az izzó fém: 19 »Jól ismerem mindazt, amit teszel, hitedet, szolgálatodat és türelmes kitartásodat. Tudom, hogy a mostani tetteid jobbak, mint amelyeket kezdetben tettél.

20 De van valami, ami nem tetszik nekem: eltűröd, hogy az az asszony, Jezábel,[e] azt tegye, amit akar. Mert prófétának mondja magát, és tanításaival félrevezeti szolgáimat. Ráveszi őket, hogy házasságtörést kövessenek el, és hogy egyenek a bálványoknak áldozott ételekből. 21 Adtam neki időt, hogy megváltozzon, de ő nem akar, hanem továbbra is vétkezik. 22 Lásd! Jezábelt betegágyba vetem, s azokat, akik szexuális bűnöket követtek el vele, súlyos szenvedésekkel sújtom — ha meg nem bánják a Jezábellel együtt elkövetett gonoszságaikat —, 23 Jezábel követőit pedig halálos betegséggel ölöm meg. Akkor majd megérti az összes helyi gyülekezet, hogy én vagyok az, aki mindenkinek vizsgálom a szívét és a lelke mélyét, és hogy mindenkinek a tettei szerint adom meg, amit megérdemel.

24 De vannak ott Thiatirában, akik nem követik Jezábel tanítását, és nem ismerték meg a Sátán úgynevezett mélységeit. Nekik azt üzenem: nem teszek rátok több terhet, 25 csak ahhoz ragaszkodjatok, ami a tiétek, amíg eljövök!

26 Aki győz, és mindvégig engedelmeskedik parancsaimnak, azt a nemzetek feletti hatalommal ruházom fel. 27 Vasból készült királyi jogarral fog uralkodni rajtuk, és összetöri őket, mint a vas a cserépedényeket.[f] Úgy adom neki a hatalmat, ahogyan én is kaptam Atyámtól, 28 és neki adom a Hajnalcsillagot.

29 Akinek van füle, hallja és értse meg, amit a Szent Szellem mond a gyülekezeteknek!«”

Footnotes:

  1. Jelenések 2:6 nikolaiták Kis-Ázsiában élő vallásos csoport, amely hamis tanításokat követett. Egy Nikolausz nevű emberről nevezték el őket. A 15. versben is.
  2. Jelenések 2:13 hű tanú Aki kitartóan képviseli és hirdeti Isten üzenetét, még akkor is, amikor ezért bántalmazzák, vagy akár meg is ölik.
  3. Jelenések 2:14 Bálám tanítása Lásd 4Móz 22:20–25:5.
  4. Jelenések 2:17 elrejtett manna Lásd 2Móz 16:4–36; Zsid 9:4.
  5. Jelenések 2:20 Jezábel Jezábel hamis próféta(nő) volt.
  6. Jelenések 2:27 Ezek a versek majdnem azonosak a Zsolt 2:8–9 verseivel.
Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)

Copyright © 2003, 2012 by World Bible Translation Center

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes