A A A A A
Bible Book List

Jelenések 19 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)

Isten imádása a Mennyben

19 Ezután olyan hangot hallottam, mintha a Mennyben óriási sokaság erős hangon egyszerre kiáltana:

„Halleluja![a]
Istenünké a győzelem, a dicsőség és a hatalom!
Igazak és igazságosak ítéletei,
    mert elítélte és megbüntette a Nagy Paráznát,
    aki megrontotta az egész Földet paráznaságával,
és bosszút állt rajta Isten szolgáinak legyilkolásáért!”

És újra kiáltották:

„Halleluja!
A Nagy Parázna égésének füstje
    felszáll örökkön-örökké!”

Ekkor földre borult a huszonnégy mennyei vezető és a négy mennyei élőlény, és így imádták a trónon ülő Istent:

„Ámen! Halleluja!”

Hang hallatszott a trón felől, amely ezt mondta:

„Dicsérjétek Istenünket, ti, akik szolgáljátok őt,
    dicsérjétek mind, akik félitek őt,
    kicsinyek és hatalmasok!”

Nagy sokaság hangját hallottam, amely hatalmas vízesés robajához, vagy mennydörgéshez hasonlított. Ezt kiáltották:

„Halleluja!
Uralkodik Istenünk,
    az Örökkévaló, a Mindenható!
Örüljünk, ujjongjunk és adjunk dicsőséget neki,
    mert eljött a Bárány menyegzőjének napja!
Menyasszonya felkészült a menyegzőre:
    ragyogó, tiszta menyasszonyi ruhát kapott,
    abba öltözött.”

(Ez a menyasszonyi ruha Isten népének jó és igazságos tetteit jelképezi.)

Ezután az angyal hozzám fordult: „Írd le: Boldogok és áldottak, akiket meghívtak a Bárány lakodalmába, az ünnepi vacsorára!” Majd hozzátette: „Ezek valóban Isten igaz szavai.”

10 Ekkor én, János, az angyal lába elé borultam, hogy imádjam őt, de ő visszatartott: „Vigyázz, ne tedd, mert én csak szolgatársad vagyok neked is, meg a testvéreidnek is — mindazoknak, akik Jézus tanúságtételét hordozzák. Istent imádd! Mert a Jézus tanúságtétele a prófétálás szelleme.”

A Királyok Királya és Urak Ura

11 Ismét láttam: megnyílt a Menny, és egy fehér ló jelent meg. Lovasának neve „Hűséges és Igaz”, mert igazságosan ítél és harcol. 12 Tekintete, mint a tűz lángja, fején pedig sok koronát visel. Erre a lovasra olyan név van ráírva, amelyet rajta kívül senki sem ismer. 13 Vérbe mártott köpenyt visel, és így nevezik: „Isten Igéje”. 14 Mennyei seregek követik fehér lovakon, tiszta fehér, gyolcsvászon ruhákba öltözve. 15 Az elöl haladó lovas szájából éles kard jön ki, amellyel csapásokat mér a nemzetekre. Vaspálcával uralkodik fölöttük, és ő tapossa majd a szőlőt a Mindenható Isten szörnyű haragjának szőlőtaposó helyén. 16 A lovas derekánál, a köpenyére ez a név volt írva:

királyok királya és urak ura

A nagy csata

17 Azután láttam: egy angyal állt a Napban, és erős hangon ezt kiáltotta az égen magasan szálló valamennyi madárnak: „Gyertek ide, gyűljetek össze Isten nagy lakomájára, 18 és egyétek a királyok, vezérek és hatalmasok testét, egyétek a lovakat és lovasaikat, egyétek mindenféle ember holttestét, szabadokat és rabszolgákat, kicsiket és nagyokat!”

19 Ekkor megláttam a Szörnyeteget és a Föld királyait: hadseregeikkel együtt összegyűltek, hogy harcoljanak a fehér lovon ülő lovas és annak serege ellen. 20 Akkor a Szörnyeteget és vele együtt a Hamis Prófétát is foglyul ejtették. (Ez a Hamis Próféta az, aki csodákat[b] tett a Szörnyeteg érdekében, és ezzel becsapta mindazokat, akik magukra vették a Szörnyeteg jelét, és imádták annak szobrát.) Azután a Szörnyeteget és a Hamis Prófétát elevenen bedobták a tűz-tóba, amelyben kén ég. 21 A többieket pedig a fehér lovon ülő lovas szájából kijövő kard ölte meg. Az elesettek húsából a madarak lakmároztak, ameddig mind jól nem laktak.

Footnotes:

  1. Jelenések 19:1 Halleluja Héber szó, azt jelenti: „Dicsőség Istennek!” A 3, 4, 6. versben is.
  2. Jelenések 19:20 csodákat Megdöbbentő, természetfölötti dolgokat, de a Sátán ereje által.
Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)

Copyright © 2003, 2012 by World Bible Translation Center

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes