Add parallel Print Page Options

Lời Mở Ðầu

Gia-cơ, một đầy tớ[a] của Ðức Chúa Trời và của Ðức Chúa Jesus Christ,[b] kính gởi mười hai chi tộc sống rải rác ở hải ngoại. Kính chào anh chị em.

Ðức Tin và Khôn Ngoan

Thưa anh chị em[c] của tôi, mỗi khi anh chị em gặp thử thách trăm bề xảy đến cho mình, xin hãy xem tất cả những điều đó như niềm vui, vì biết rằng sự thử thách đức tin anh chị em sinh ra khả năng chịu đựng. Khi khả năng chịu đựng đạt đến mức đầy đủ, anh chị em sẽ trưởng thành và trọn vẹn, không thiếu điều gì.

Nếu ai trong anh chị em thiếu khôn ngoan, người ấy hãy cầu xin Ðức Chúa Trời, Ðấng ban cho mọi người cách rộng rãi và không hề phiền trách, thì người ấy sẽ được ban cho. Nhưng người ấy phải lấy đức tin mà cầu xin, đừng nghi ngờ, vì người hay nghi ngờ giống như sóng biển, bị dồi lên dập xuống theo luồng gió. Người như thế đừng mong sẽ nhận được gì từ Chúa. Ðó là một người hai lòng, không dứt khoát trong mọi đường lối mình.

Thái Ðộ trong Sự Giàu Nghèo

Anh chị em nào nghèo khó hãy hãnh diện về sự thanh cao của mình. 10 Còn anh chị em nào giàu có hãy hãnh diện về sự khiêm tốn của mình, vì đời người sẽ qua nhanh như hoa cỏ. 11 Khi mặt trời mọc lên, tỏa ra hơi nóng, khiến cỏ khô, hoa rụng, và vẻ đẹp của nó phai tàn; người giàu cũng vậy, đang khi đeo đuổi các công việc mình, giữa chừng người ấy chợt tàn rụi.

Thử Thách và Cám Dỗ

12 Phước cho người kiên trì chịu đựng cơn thử thách, vì sau khi trải qua cơn rèn thử, người ấy sẽ nhận được mão miện đắc thắng của sự sống, mà Chúa[d] đã hứa cho những người yêu kính Ngài.

13 Khi bị cám dỗ, xin đừng ai nói, “Tôi bị Ðức Chúa Trời cám dỗ,” vì Ðức Chúa Trời không thể bị điều ác nào cám dỗ, và chính Ngài không cám dỗ ai. 14 Nhưng một người bị cám dỗ khi để dục vọng mình quyến rũ và lôi cuốn mình. 15 Khi dục vọng được thai nghén, ắt sinh ra tội lỗi; khi tội lỗi phát triển đủ, ắt sinh ra sự chết.

Mọi Ðiều Tốt Ðẹp Ðến từ Chúa

16 Thưa anh chị em yêu dấu của tôi, đừng để mình bị lừa gạt. 17 Mọi ơn phước tốt đẹp và mọi quà tặng toàn hảo đều đến từ thiên thượng, từ Cha của mọi nguồn sáng ban xuống, với Ngài không có sự thay đổi hoặc không bóng biến đổi. 18 Theo ý muốn Ngài, Ngài đã dùng Lời chân lý[e] sinh chúng ta, để chúng ta trở thành một loại trái đầu mùa trong các loài thọ tạo của Ngài.

Lắng Nghe và Làm Theo Lời Chúa

19 Thưa anh chị em yêu dấu, anh chị em phải biết điều này: mỗi người phải mau nghe, chậm nói, chậm giận; 20 vì cơn giận của người ta không đem lại công lý của Ðức Chúa Trời. 21 Vậy hãy loại khỏi anh chị em mọi ô uế và xấu xa gian ác dẫy đầy, với lòng khiêm nhường hãy tiếp nhận Lời[f] được cấy trong anh chị em, đó là Lời có thể cứu linh hồn anh chị em.

22 Hãy là những người làm theo Lời, chứ không là những người chỉ nghe suông mà lừa dối chính mình. 23 Thật vậy ai chỉ nghe Lời mà không làm theo thì giống như một người nhìn mặt mình trong gương; 24 người ấy nhìn xong, rồi đi, và lập tức quên mặt mình ra thể nào. 25 Nhưng ai khảo sát kỹ trong luật toàn hảo, tức luật của tự do, và cứ vâng giữ nó, chứ không phải là người nghe rồi quên, nhưng là người làm theo những điều luật đó dạy bảo, người ấy sẽ được phước trong công việc mình.

26 Nếu ai cho mình là người có đạo mà không kiềm giữ lưỡi mình, nhưng tự dối lòng mình, thì sự theo đạo của người đó là vô ích. 27 Sự theo đạo trong sạch và không nhơ nhuốc trước mặt Ðức Chúa Trời, Cha chúng ta, là thăm viếng các cô nhi và các quả phụ trong cơn khốn khó của họ, và giữ mình khỏi bị ô nhiễm bởi thế gian.

Footnotes

  1. Gia-cơ 1:1 nt: một nô lệ
  2. Gia-cơ 1:1 ctd: của Chúa là Đức Chúa Jesus Christ
  3. Gia-cơ 1:2 nt: anh em (tương tự cho cả sách)
  4. Gia-cơ 1:12 nt: Ngài
  5. Gia-cơ 1:18 ctd: Lời thật, Ðạo thật (Gr. λόγῳ ἀληθείας)
  6. Gia-cơ 1:21 nt: Lógos