A A A A A
Bible Book List

Gia-cơ 1:1-18 Bản Dịch 2011 (BD2011)

Lời Mở Ðầu

Gia-cơ, đầy tớ[a] của Ðức Chúa Trời và của Ðức Chúa Jesus Christ, kính gởi mười hai chi tộc sống rải rác ở hải ngoại. Kính chào anh chị em.

Ðức Tin và Khôn Ngoan

Thưa anh chị em[b] của tôi, mỗi khi anh chị em gặp thử thách trăm bề xảy đến cho mình, xin hãy xem tất cả những điều đó như niềm vui, vì biết rằng sự thử thách đức tin anh chị em sinh ra khả năng chịu đựng. Khi khả năng chịu đựng đạt đến mức đầy đủ, anh chị em sẽ trưởng thành và trọn vẹn, không thiếu điều gì.

Nếu ai trong anh chị em thiếu khôn ngoan, người ấy hãy cầu xin Ðức Chúa Trời, Ðấng ban cho mọi người cách rộng rãi và không hề phiền trách, thì người ấy sẽ được ban cho. Nhưng người ấy phải lấy đức tin mà cầu xin, đừng nghi ngờ, vì người hay nghi ngờ giống như sóng biển, bị dồi lên dập xuống theo luồng gió. Người như thế đừng mong sẽ nhận được gì từ Chúa. Ðó là một người hai lòng, không dứt khoát trong mọi đường lối mình.

Thái Ðộ trong Sự Giàu Nghèo

Anh chị em nào nghèo khó hãy hãnh diện về chức vụ cao trọng mình có. 10 Còn anh chị em nào giàu sang hãy hãnh diện về chức vụ khiêm tốn mình mang, vì người giàu sẽ chóng qua như hoa cỏ. 11 Khi mặt trời mọc lên, tỏa hơi nóng, khiến cỏ khô, hoa rụng, và vẻ đẹp của nó phai tàn; người giàu cũng vậy, đang đeo đuổi các công việc mình, giữa chừng người ấy chợt tàn rụi.

Thử Thách và Cám Dỗ

12 Phước cho người kiên trì chịu đựng cơn thử thách, vì sau khi trải qua cơn rèn thử, người ấy sẽ nhận được mão[c] của sự sống, mà Chúa[d] đã hứa cho những người yêu kính Ngài.

13 Khi ai bị cám dỗ, người ấy chớ nói, “Tôi bị Ðức Chúa Trời cám dỗ,” vì Ðức Chúa Trời không thể bị điều ác cám dỗ, và chính Ngài không cám dỗ ai. 14 Nhưng một người bị cám dỗ khi người ấy để dục vọng mình quyến rũ và lôi cuốn mình theo. 15 Khi dục vọng thai nghén, nó sinh ra tội lỗi; khi tội lỗi phát triển đầy đủ, nó sinh ra sự chết.

Mọi Ðiều Tốt Ðẹp Ðến từ Chúa

16 Thưa anh chị em yêu dấu, đừng để mình bị lừa dối. 17 Mọi ơn phước tốt đẹp và mọi quà tặng toàn hảo đều đến từ thượng thiên, từ Cha của mọi nguồn sáng ban xuống; Ngài không bao giờ thay đổi, và cũng không có bóng biến đổi nào nơi Ngài. 18 Theo ý muốn của Ngài, Ngài đã dùng Lời chân lý[e] sinh chúng ta, để chúng ta có thể thành một loại trái đầu mùa trong các loài thọ tạo của Ngài.

Footnotes:

 1. Gia-cơ 1:1 nt: một nô lệ
 2. Gia-cơ 1:2 nt: anh em (tương tự cho cả sách)
 3. Gia-cơ 1:12 nt: stephanos (mão chiến thắng)
 4. Gia-cơ 1:12 nt: Ngài
 5. Gia-cơ 1:18 ctd: Lời thật, Ðạo thật (Lógos aletheia)
Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

Gia-cơ 1:19-27 Bản Dịch 2011 (BD2011)

Lắng Nghe và Làm Theo Lời Chúa

19 Thưa anh chị em yêu dấu, anh chị em phải biết điều nầy: mỗi người phải mau nghe, chậm nói, và chậm giận; 20 vì cơn giận của người ta không đem lại công lý của Ðức Chúa Trời. 21 Vậy hãy cất bỏ khỏi anh chị em mọi điều ô uế và những gì xấu xa gian ác còn lại, với lòng khiêm nhường hãy tiếp nhận Lời[a] được cấy trong anh chị em, đó là Lời có thể cứu linh hồn anh chị em.

22 Hãy là những người làm theo Lời, chứ không là những người chỉ nghe suông mà lừa dối chính mình. 23 Thật vậy ai chỉ nghe Lời mà không làm theo thì giống như một người nhìn mặt mình trong gương; 24 người ấy nhìn mặt mình xong, rồi đi, và lập tức quên mình ra thể nào. 25 Nhưng ai nhìn kỹ vào luật toàn hảo, tức luật đem lại tự do, và cứ vâng giữ luật đó, không phải là người nghe rồi quên, nhưng là người làm theo những điều luật đó dạy bảo, người ấy sẽ được phước trong những việc mình làm.

26 Nếu ai cho mình là người có đạo mà không cầm giữ lưỡi mình, nhưng lừa dối lòng mình, thì sự theo đạo của người đó là vô ích. 27 Sự theo đạo trong sạch và không nhơ nhuốc trước mặt Ðức Chúa Trời, Cha chúng ta, là thăm viếng các cô nhi và các quả phụ trong cơn khốn khó của họ và giữ mình khỏi bị ô nhiễm bởi thế gian.

Footnotes:

 1. Gia-cơ 1:21 nt: Lógos
Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

Gia-cơ 2:1-13 Bản Dịch 2011 (BD2011)

Kính Trọng Người Nghèo

Thưa anh chị em của tôi, là những người tin thờ Ðức Chúa Jesus Christ, Chúa vinh hiển chúng ta, xin anh chị em đừng thiên vị ai. Giả dụ có một người đeo nhẫn vàng, mặc quần áo sang trọng, bước vào nơi nhóm họp của anh chị em, và cũng có một người nghèo, mặc quần áo rách rưới, bước vào, nếu anh chị em quan tâm đặc biệt đến người ăn mặc sang trọng và nói, “Xin mời ngồi ở chỗ tốt nầy,” và nói với người nghèo, “Hãy đứng đằng kia,” hay “Hãy ngồi xuống chỗ bệ chân tôi,” như thế chẳng phải anh chị em đã kỳ thị và lấy ý xấu xét đoán người khác sao?

Thưa anh chị em yêu dấu của tôi, xin anh chị em nghe đây: Chẳng phải Ðức Chúa Trời đã chọn những người nghèo trong thế gian để trở thành những người giàu trong đức tin và thành những người thừa hưởng vương quốc mà Ngài đã hứa cho những ai yêu kính Ngài sao? Thế mà anh chị em lại khinh dể người nghèo! Chẳng phải những người giàu áp bức anh chị em và đưa anh chị em ra tòa sao? Chẳng phải họ đã xúc phạm đến danh tốt đẹp mà anh chị em đã được gọi sao?

Anh chị em làm tốt, nếu anh chị em thực hành vương luật theo như Kinh Thánh đã dạy,

“Ngươi hãy yêu người lân cận như mình.”[a]

Nhưng nếu anh chị em thiên vị, anh chị em phạm tội và bị Luật Pháp kết tội là kẻ phạm luật. 10 Vì ai giữ trọn Luật Pháp nhưng chỉ vi phạm một điều, người ấy bị coi như đã vi phạm tất cả. 11 Vì Ðấng đã phán,

“Ngươi chớ phạm tội ngoại tình,”[b]

cũng đã phán,

“Ngươi chớ sát nhân.”[c]

Vậy nếu bạn không ngoại tình nhưng bạn sát nhân, bạn đã trở thành kẻ vi phạm Luật Pháp.

12 Thế thì anh chị em hãy nói năng và hành động như những người sẽ bị xét đoán theo luật đem lại tự do. 13 Vì ai không có lòng thương xót sẽ bị xét đoán một cách không thương xót. Sự thương xót thắng hơn sự xét đoán.

Footnotes:

 1. Gia-cơ 2:8 Lê 19:18
 2. Gia-cơ 2:11 Xuất 20:14; Phục 5:18
 3. Gia-cơ 2:11 Xuất 20:13; Phục 5:17
Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

Gia-cơ 2:14-26 Bản Dịch 2011 (BD2011)

Ðức Tin và Hành Ðộng

14 Thưa anh chị em của tôi, nếu một người nói rằng mình có đức tin nhưng không có hành động, thì đức tin ấy có ích gì chăng? Ðức tin ấy có thể cứu người đó chăng? 15 Nếu anh em hay chị em nào thiếu cơm[a] ăn và áo mặc hằng ngày, 16 mà ai trong anh chị em bảo người ấy, “Hãy đi bình an, hãy mặc ấm và ăn uống đầy đủ,” nhưng không cho người ấy những thứ thân xác người ấy đang cần, thì những lời nói đó có ích gì chăng? 17 Ðức tin cũng vậy, nếu nó không có các hành động thì chỉ là đức tin chết.

18 Nhưng nếu ai nói, “Bạn có đức tin, còn tôi có hành động.” Hãy chỉ cho tôi đức tin không có hành động của bạn, rồi tôi sẽ chỉ cho bạn đức tin của tôi bằng các hành động của tôi. 19 Bạn tin rằng chỉ có một Ðức Chúa Trời; bạn tin đúng. Ngay cả các quỷ cũng tin và run sợ.

20 Hỡi người khờ dại, bạn muốn biết đức tin không có hành động là vô ích chăng?

21 Chẳng phải Áp-ra-ham tổ phụ chúng ta được xưng công chính nhờ hành động khi ông dâng I-sác con trai ông trên bàn thờ sao? 22 Bạn thấy đó, đức tin phối hợp với hành động, và hành động làm cho đức tin được trọn vẹn. 23 Và lời Kinh Thánh nầy đã được ứng nghiệm,

“Áp-ra-ham tin Ðức Chúa Trời, nên ông được kể là công chính,”[b]

và ông được gọi là bạn của Ðức Chúa Trời.

24 Bạn thấy đó, một người được kể là công chính nhờ hành động, chứ không phải chỉ nhờ đức tin mà thôi.

25 Tương tự, chẳng phải Kỵ Nữ Ra-háp được kể là công chính nhờ các hành động khi nàng tiếp các sứ giả và bày cho họ trốn thoát bằng một con đường khác sao?

26 Như thân thể không có linh hồn[c] thì chết thể nào, đức tin không có các hành động cũng chết thể ấy.

Footnotes:

 1. Gia-cơ 2:15 nt: bánh
 2. Gia-cơ 2:23 Sáng 15:6
 3. Gia-cơ 2:26 nt: tâm linh; ctd: hơi thở, khí
Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes