Add parallel Print Page Options

Čo vyvoláva vzájomné hádky a boje medzi vami? Nie je to azda žiadostivosť, ktorá vás ovláda?

Po mnohom túžite, a predsa nič nemáte. Chcete mať to isté čo ostatní -- a to aj za cenu, že ich zničíte, ale nemôžete to dosiahnuť. Bojujete a uchyľujete sa k úskokom, zatiaľ čo by ste sa mali modliť.

A aj keď sa modlíte, nič nedostávate, lebo prosíte zo zlých pohnútok, aby ste upokojili vlastné túžby.

Podobáte sa nevernej žene, ktorá koketuje s nepriateľom svojho muža. Neviete azda, že ak sa chcete priateliť so svetom, nevyhnutne sa odcudzujete Bohu? Znovu vám opakujem, že nemôžete byť ľuďmi blízkymi Bohu, ak túžite tešiť sa z priazne tohto sveta.

Myslíte si, že Boh, ktorý si nás stvoril pre seba, môže súhlasiť s tým, keď koketujeme s jeho nepriateľom? Ale Božia láska je predsa väčšia ako naša sprenevera.

Veď Písmo hovorí: Boh sa stavia proti pyšným, ale nad pokornými sa zmilováva."

Preto sa pred Bohom v pokore skloňte. Postavte sa na odpor diablovi a utečie od vás.

Priblížte sa k Bohu a Boh sa priblíži k vám. Umyte si ruky, hriešnici, a očistite svoje srdcia, ľudia dvojakej tváre!

Uvedomte si, akí ste úbohí, nariekajte a plačte nad sebou! Pri takomto poznaní nie je čas na smiech a na radosť, ale na pokánie.

10 Pokorte sa pred Pánom, a on vás povýši.

11 Bratia, neznižujte a nesúďte sa navzájom. Kto tak robí, stavia sa nad zákon. Namiesto aby ho plnil, hrá sa na sudcu.

12 Jeden je zákonodarca i sudca. Len on môže udeliť milosť, alebo súdiť. Na aké miesto sa to staviaš, keď súdiš blížneho?

13 Počúvam, ako niektorí vravíte: Čo najskôr sa presťahujeme do toho či oného mesta, budeme tam asi rok pracovať a zarobíme si kopu peňazí."

14 Ako môžete vedieť, čo sa stane zajtra? Veď náš život sa podobá rannej hmle, ktorá sa zjaví a o chvíľu zasa zmizne.

15 Mali by ste radšej hovoriť: Ak si to Pán bude želať a ak nás zachová nažive, urobíme to či ono."

16 Ale vy hovoríte iba o vlastných plánoch a chválite sa nimi. Takéto chvastavé reči sa Bohu nepáčia.

Kto teda vie, že má robiť dobro, ale nerobí, má hriech.