Add parallel Print Page Options

Bratia moji, nevyčítajte tak horlivo chyby iným, veď všetci sa dopúšťame mnohých pokleskov.

A ak my, ktorí učíme, robíme chyby, budeme súdení o to prísnejšie.

Kto vie skrotiť svoj jazyk, dokazuje, že je dokonalý človek a vie ovládať sám seba.

Aj veľkého koňa donútite poslúchať, keď mu do pysku vložíte malé zubadlo.

Alebo predstavte si loď: hoci je veľká a ženie ju prudký vietor, kormidelník ju ovláda malým kormidlom.

Aj jazyk je malý úd, ale môže spôsobiť veľké veci. Malý plamienok môže podpáliť celý les.

Aj jazyk je taký malý plamienok. Roznietený hriechom, môže spustošiť dušu aj telo človeka a napáchať i v jeho okolí veľa zla, rozdúchavaný pekelným plameňom.

Človek vie skrotiť rôzne druhy zvierat, vtákov, plazov i morských živočíchov,

ale svoj vlastný jazyk skrotiť nie je schopný. Ak raz vypustí z úst niečo zlé, vymkne sa to jeho vôli a šíri sa to ako smrteľný jed.

Bratia moji, jedným a tým istým jazykom nemožno chváliť nebeského otca a zároveň nenávistne útočiť na ľudí, jeho deti.

10 Tak ako z jedného prameňa nevyviera zároveň sladká aj horká voda,

11 tak nemôže ani z jedných úst vychádzať chvála aj osočovanie.

12 Môžete si azda natrhať olivy z figovníka a figy z viniča? Takisto nemôže slaný prameň dávať sladkú vodu.

13 Pokladá sa niekto z vás za múdreho a rozumného? Nech teda dokáže svoju múdrosť jemným a krásnym správaním.

14 Ale ak máte v srdci plno horkosti, závisti a sebectva, nechváľte sa múdrosťou, lebo je to v rozpore s pravdou.

15 Vaše myslenie neovláda Boh, ale vaše pudy a diabol.

16 Veď tam, kde sa vyskytne závisť a sebecké záujmy, vyskytnú sa aj sváry a iné zlo.

17 Múdrosť, ktorá pochádza od Boha, je predovšetkým čistá, mierumilovná, láskavá a ústupčivá. Je vždy milosrdná a vedie k dobrým skutkom. Je úprimná a bez akéhokoľvek pokrytectva.

18 Ovocie spravodlivosti dostávajú od Boha tí, čo rozsievajú pokoj.