Add parallel Print Page Options

Advarsel til de rike

Jeg vil også advare alle som er rike: Gråt og jamre dere over den ulykken som vil ramme dere. Rikdommen vil miste sin verdi, og de fine klærne vil bli forandret til filler. Ja, gullet og sølvet vil bli ødelagt som av rust. De blir et forvarsel om det som vil ramme dere selv. Dere vil bli brent opp som av ild, etter som dere samlet på rikdom i denne verdens siste tid. Dere lot andre arbeide for dere, slik at dere kunne bli rike, men ga dem ingen lønn. Nå har ropene deres om rettferdighet nådd Herren Gud, han som har all makt.[a] Dere har levd i luksus og overflod her på jorden. Dere er klare for Guds straff, akkurat som dyr som har spist seg feite før de skal bli slaktet.[b] Dere har dømt og drept uskyldige mennesker som ikke gjorde motstand mot dere.

Herren Jesus kommer snart igjen

Kjære søsken, vent tålmodig på at Herren Jesus skal komme igjen. Vær lik bonden som tålmodig venter på regn om høsten og våren. Han vet at jorden etterpå vil bære en rik avling. Ja, vis tålmodighet og hold fast ved troen. Herren Jesus kommer snart igjen.

Klag ikke på hverandre, kjære søsken, for at ikke Gud en dag skal anklage dere. Herren Jesus, den øverste dommeren, kommer snart.

10 Tenk på alle profetene som bar fram budskap fra Herren Gud.[c] La dem være et ideal for dere når det gjelder å lide og vise tålmodighet. 11 Tenk også på Job og den langvarige utholdenheten han viste. Lykkelige er de som på samme måten som han holder fast ved troen når de må lide. Gud lot også Jobs liv slutte lykkelig, etter som Gud er full av kjærlighet og medfølelse.[d]

12 Framfor alt, kjære søsken, dere skal ikke forsterke løftene dere gir med å sverge eder. Dere skal ikke sverge ved himmelen eller ved jorden eller ved noe annet, for alt tilhører Gud. Si bare et enkelt ja eller nei. Da bryter dere ikke noe løfte dere har sverget for Gud og blir heller ikke straffet av ham.[e]

Bønnens kraft

13 Dersom noen av dere lider, skal han be Gud om hjelp. Dersom noen er glad, skal han synge lovsanger til Gud. 14 Dersom noen er syk, skal han kalle til seg lederne i menigheten. De skal be for ham og salve ham med olje, slik at kraften fra Herren Jesus kan helbrede den syke.[f] 15 Dersom lederne i menigheten stoler på at Herren vil svare på bønnene deres, skal Herren redde den syke og gjøre han frisk. Dersom den syke har syndet, skal han bli tilgitt.

16 Bekjenn syndene for hverandre og be for hverandre, slik at dere kan bli helbredet.[g] Den som har fått syndene sin tilgitt, formidler Guds kraft når han ber. En slik person kan derfor utrette mye. 17 Tenk på Elia. Han var et menneske akkurat som vi. Da han med iver ba til Gud om at det ikke skulle regne i Israels land, ja, så regnet det ikke på tre og et halvt år. 18 Da han igjen ba om at det skulle regne, kom regnet. Alt begynte å spire som før.[h]

Frels den som har kommet bort fra Jesus

19-20 Kjære søsken, dersom noen av dere har kommet bort fra det sanne budskapet om Jesus, må dere forsøke å hjelpe den personen tilbake. Dere skal vite at den som lykkes i å føre noen tilbake til Jesus, redder denne personen fra en evig død, og gjør at alle syndene hans blir tilgitt.

Footnotes

  1. 5:4 Se Femte Mosebok 24:14-15.
  2. 5:5 Se Jeremia 25:34.
  3. 5:10 Profetenes budskap finnes skrevet ned i Bibelens første del, den som vi kaller Det gamle testamente.
  4. 5:11 Se Job 42.
  5. 5:12 Se hva Jesus sier i Matteus sin fortelling om Jesus 5:33-37.
  6. 5:14 Olivenolje var en kjent medisin på denne tiden. Men her er oljen sannsynligvis blitt brukt som et symbol på at kraften fra Herren Jesus skulle helbrede den syke.
  7. 5:16 Forutsetningen for at Gud skal helbrede oss, er at vi tror på ham og ber om tilgivelse for det onde vi har gjort. Det betyr ikke at sykdommen er en straff fra Gud. Se hva Jesus sier i Johannes sin fortelling om Jesus 9:2-3.
  8. 5:18 Se Første Kongebok 17:1 og 18:41-45.