Add parallel Print Page Options

Kakaj Jesús taˈ ticojsaj jkˈij jwiˈlak yak jkˈun

Cuando xantaj li, Kakaj Jesús xwoˈcot lak luwar re Galilea, taˈ raj tibˈe Judea jwiˈl mak jbˈabˈalak yak rijajl Israel rajak tijcamsajtak. Jwiˈl tawem tran man nimakˈij ri jbˈij Tabernáculo jun jnimakˈjak yak rijajl Israel, xpe yak jkˈun Kakaj Jesús, xijtak re: Mat waˈx neri, rajwaxiˈ atbˈe Judea pire triltak yak ajtijol ribˈak chawij juntir ri tabˈan. Ni jun cristian ri raj tichˈobˈsaj jwich tran kelen chi mukukil. At, wi tabˈan mak kelen jilonli, bˈan chiwchak juntir cristian, xcheˈtak re.

Jilonli xijsaj re Kakaj Jesús jwiˈlak yak jkˈun jwiˈl taˈ tijcojtak ri tijin tran.

Xpe Kakaj Jesús, xij rechak: Ajquiˈ chi taw kˈij pi we in, pero pi awe atak juntirke kˈij tzi. Mak cristian ri retake wich ulew, taˈ atjxuttak. Pero in injxutaˈtakaˈ jwiˈl in twesajiˈ chi sakil juntir mak etzltak noˈj ri tijintak chi jbˈanic. Jat atak li nimakˈij. In taˈ imbˈec jwiˈl ajquiˈ chi taw kˈij pi we in, xcheˈ rechak.

Cuando Kakaj Jesús xijmaj jilonli jwiˈl rechak yak jkˈun, xcan Galilea.

Kakaj Jesús wiˈ chiˈ nimakˈij

10 Y Kakaj Jesús cuando jorok bˈiˈ yak jkˈun li nimakˈij, ajrucˈreˈ xeˈ chic re, chi mukukilke xeˈ rileˈ nimakˈij. 11 Mak jbˈabˈalak yak rijajl Israel xtocaˈtakaˈ Kakaj Jesús xoˈlak cristian li nimakˈij, xijtak: ¿Lachiquiˈmas wiˈ man winak? xcheˈtak.

12 Y xoˈlak cristian wiˈ nicˈj tijintak chi yoloj chiribˈil ribˈak chirijil Kakaj Jesús. Wiˈ jujun tijbˈijtak: Jun tzilaj winakiˈn, ticheˈtak.

Y jujun chic tijbˈijtak: Maˈ jun tzilaj winak taˈn, tike tijin tijsubˈ cristian, ticheˈtak.

13 Pero chiribˈilke ribˈak tiyolowtak chirij Kakaj Jesús jwiˈl titzaak jchˈolak chiwchak mak jbˈabˈalak yak rijajl Israel.

14 Cuando xnicˈajir man nimakˈij, ajrucˈreˈ Kakaj Jesús xjawbˈi li nimi richoch Kakaj Dios y xoc chi jtijojcak cristian. 15 Mak jbˈabˈalak yak rijajl Israel subˈlaj xsaach jchˈolak chi jtaic, xijtak: ¿Lachiquiˈmas xretemaj subˈlaj jnoˈj y lachiquiˈmas xtijojwiˈ ribˈ? xcheˈtak.

16 Kakaj Jesús xij rechak: Ri tijon tambˈan maˈ we taˈ in, rechiˈ Kakaj Dios ri intakowinakch, xcheˈ rechak.

17 Wi wiˈ jonok raj tran lawiˈ raj Kakaj Dios tran, tijchˈobˈaˈ wi jiˈ petzal riqˈui Kakaj Dios ri tijon tambˈan o laj imbˈke tipeˈw ri tambˈij. 18 Jun ri laj jbˈake tipeˈw ri tijbˈij, riˈke raj ticojsaj jkˈij jwiˈlak cristian, pero nen jonok tran jun kelen pire ticojsaj jkˈij ri xtakowch re, re tijbˈijiˈ tzˈetel tzij y taˈ tijbˈij joˈslaj tzij. 19 Moisés xcan jyeˈ mak pixabˈ li chawechak, pero ni jono chawechak ticojow mak pixabˈ li. ¿Nen chac chawajak inacamsajtak? xcheˈ rechak.

20 Mak cristian xijtak re: At wiˈ etzl laj awanm, taˈ ni jun tijchomorsaj acamsaj, xcheˈtak re.

21 Kakaj Jesús xij rechak: Jwiˈlke jun chi cˈutbˈi jcwinel Kakaj Dios ximbˈan laˈ kˈij re uxlan atak juntir subˈlaj xsaach achˈolak chi rilic. 22 Moisés xatjtaktak chi jcojic retal atioˈjlak. Pero maˈ riˈ taˈ re xcholow jbˈanic jilonli, riˈtakaˈ yak amamak xcholowtak jcojic retal jtioˈjlak y atak laˈ kˈij re uxlan tacojaˈtakaˈ retal jtioˈjlak yak acˈajolak. 23 Wi atak maˈ jwiˈl taˈ tikˈax mas awechak chiwch Jpixbˈ Kakaj Dios cuando tacojtak retal jtioˈjl yak acˈajolak lak kˈij re uxlan, ¿nen chac xpe awetzalak chwij in jwiˈl xintzibˈsaj jun cristian laˈ kˈij re uxlan? 24 Atak ma bˈijtak chi jun cristian taˈ tzi tran jwiˈlke ri tawiltak, rajwaxiˈ tachomorsajtak nen tabˈijtak pire maˈ tabˈijtak jun yoloj ri maˈ pi jcholajl taˈn, xcheˈ.

Kakaj Jesús tijbˈij lamas xpeˈw

25 Ajrucˈreˈ xpetak nicˈj cristian aj Jerusalén xoctak chi jtzˈonaj chiribˈil ribˈak: ¿Maˈ ron taˈ winak li tijin jtoquic pire ticamsaj? 26 Wiˈ quili tijin tiyolow riqˈuilak cristian y taˈ nen tibˈijsaj re. ¿Xcojaˈtakcˈu mak jbˈabˈalak yak rijajl Israel chi riˈ re ri bˈil jwiˈl Kakaj Dios chi tina jtaknach wich ulew? 27 Oj ketamiˈ lamas tipeˈw man winak li. Pero cuando tipet ri bˈil jwiˈl Kakaj Dios chi tina jtaknach wich ulew, taˈ ni jonok tieteman re lamas tipeˈw, xcheˈtak.

28 Kakaj Jesús tijin chi jtijoj cristian li nimi richoch Kakaj Dios cuando xta chi jilonli tijin tibˈijsaj chirij, subˈlaj cow xchˈaˈwc, xij: Atak tachˈobˈaˈtakaˈ inwch y awetamakiˈ lamas impeˈw, pero in maˈ laj innoˈj taˈke ximpetc. In takalquinkech jwiˈl jun ri kes tijnaˈ ticubˈar jchˈol jun cristian chirij y atak taˈ awetamak nen tran. 29 In wetamiˈ nen tran jwiˈl riqˈuiliˈ re petzalquinwiˈ y riˈ re xintakowch, xcheˈ rechak.

30 Jwiˈliˈli rajak roj xchapeˈtak Kakaj Jesús, pero ni jonok xchapow re jwiˈl ajquiˈ chi taw kˈij tichapsaj. 31 Subˈlaj qˈui cristian ri xcojowtak Jyolj, xijtak: Cuando tipe ri bˈil jwiˈl Kakaj Dios chi tina jtaknach wich ulew, ¿toncˈu ranaˈ mas nimaktak cˈutbˈi jcwinel Kakaj Dios chiwch ri tran winak ri? xcheˈtak.

32 Mak fariseo xtatak ri tijbˈijtak mak cristian chirij Kakaj Jesús. Xpe rechak pach mak jbˈabˈalak yak ajcˈamaltak jbˈeak cristian riqˈui Kakaj Dios, xtaktak nicˈj ajchajaltak re nimi richoch Kakaj Dios chi jchapic Kakaj Jesús.

33 Xpe Kakaj Jesús, xij: In quibˈ uxibˈ kˈijke inwaˈx aacˈlak y inkˈaj chic riqˈui ri xintakowch. 34 Atak inatocaˈtakaˈ chiquiˈn, pero taˈ chiquiˈ inataˈtak jwiˈl taˈ atcwintak chi bˈenam lamas imbˈe waˈxwiˈ in, xcheˈ rechak.

35 Ajrucˈreˈ xpe mak jbˈabˈalak yak rijajl Israel, xoctak chi jtzˈonaj chiribˈil ribˈak: ¿Lamas chiquiˈ tibˈeˈw man winak ri, tijbˈij chi oj taˈ ojcwin chi jtaˈic? ¿Toncˈuti bˈiˈ riqˈuilak yak rijajl Israel ri tilem ribˈak chijxoˈlak yak maˈ rijajl taˈ Israel pire tibˈe jtijojtak yak maˈ rijajl Israel? 36 ¿Nen chiquiˈ jcholajl tielwiˈ ri xij chike chi atak inatocaˈtakaˈ chiquiˈn, pero taˈ chiquiˈ inataˈtak jwiˈl taˈ atcwintak chi bˈenam lamas imbˈe waˈxwiˈ in? xcheˈ, xcheˈtak.

Kakaj Jesús riˈ jaˈ ri tiyeˈw cˈaslemal

37 Li man qˈuisbˈi kˈij re man nimakˈij, riˈ man kˈij li ri mas nim jkˈij, xpe Kakaj Jesús xwaˈr, subˈlaj cow xchˈaˈwc, xij: Nen wiˈ chekej chiˈ re, petok wiqˈuil jtijeˈ rucˈaˈ. 38 Nen ticojon chinwch chapcaˈ ri tijbˈij li wuj re Lokˈlaj Jyolj Kakaj Dios, tina elexna jaˈ ri yoˈl laj ranm, xcheˈ Kakaj Jesús.

39 Y ri jcholajl ri xij Kakaj Jesús rechak chirijiˈ Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios ri tijcˈultak laj ranmak yak cristian ri ticubˈar jchˈolak chirij, pero ajquiˈ chi yeˈsaj Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios rechak jwiˈl ajquiˈ chi kˈajbˈi Kakaj Jesús lecj.

40 Jujun rechak yak cristian, cuando xtatak chi jilonli xijsaj rechak, xijtak: Tzˈetel tzˈet winak ri, riˈ ajkˈasal Jyolj Kakaj Dios ri tina pena, xcheˈtak.

41 Y nicˈj chic xijtak: Riˈ ri bˈil jwiˈl Kakaj Dios chi tina jtaknach wich ulew, xcheˈtak.

Pero nicˈj chic xijtak: Ri bˈil jwiˈl Kakaj Dios chi tina jtaknach wich ulew maˈ jiˈtaˈ tipe Galilea, xcheˈtak.

42 Li wuj re Lokˈlaj Jyolj Kakaj Dios tijbˈij chi jun ri bˈil jwiˈl Kakaj Dios chi tina jtaknach wich ulew rijajliˈ David y jiˈ tipe Belén ri jtilmit David, xcheˈtak.

43 Jwiˈliˈli mak cristian nak xtos ribˈak jwiˈl taˈ xniqˈuibˈ jwich jyoljak chirij Kakaj Jesús. 44 Y wiˈ jujun rechak rajak roj xchaptak Kakaj Jesús, pero taˈ ni jonok xchapow re.

Mak jbˈabˈalak yak rijajl Israel taˈ tijcojtak ri tijbˈij Kakaj Jesús

45 Mak ajchajaltak re nimi richoch Kakaj Dios xkˈajtak chic riqˈuilak mak fariseo pach mak jbˈabˈalak yak ajcˈamaltak jbˈeak cristian riqˈui Kakaj Dios. Xpe rechak xtzˈonajtak rechak mak ajchajaltak re nimi richoch Kakaj Dios: ¿Nen chac taˈ xacˈamtakch? xcheˈtak rechak.

46 Mak ajchajaltak re nimi richoch Kakaj Dios xijtak: Taˈ ni jono cristian tiyolow chapcaˈ man winak li, xcheˈtak.

47 Mak fariseo xtzˈonajtak chic rechak: ¿Miti xayaˈ aybˈak chi subˈem re man winak li? 48 ¿Woncˈu jono rechak mak jbˈabˈalak yak rijajl Israel o mak fariseo xcojowtak jyolj? 49 Mak cristian ri taˈ retamak nen tijbˈij Jpixbˈ Kakaj Dios, tibˈaniˈ kˈatbˈitzij chibˈak, xcheˈtak rechak mak ajchajaltak re nimi richoch Kakaj Dios.

50 Nicodemo, jun rechak mak fariseo ri xeˈ solinok re Kakaj Jesús, xij rechak mak nicˈj fariseo chic: 51 Kapixbˈ tijbˈij chi taˈ tijnaˈ tibˈansaj kˈatbˈitzij chibˈ jono cristian wi mitaˈ titasaj nabˈe nen bˈanal jwiˈl, xcheˈ Nicodemo rechak mak jpach.

52 Xpe mak jpach, xtzˈonajtak re: ¿Atcˈu aj Galilea? Toc impuch li wuj re Lokˈlaj Jyolj Kakaj Dios, ticˈu awil chi taˈ ni jono ajkˈasal Jyolj Kakaj Dios tipe Galilea, xcheˈtak re.

53 Ajrucˈreˈ juntir xeˈtak laj richochak chi jujunalak.