Add parallel Print Page Options

Tichapsaj Kakaj Jesús

18  Cuando xantaj chˈaˈwem riqˈui Kakaj Dios jwiˈl Kakaj Jesús xeltakbˈi pach yak ajtijol ribˈak chirij, xeˈtak chˈakap re man bˈe jaˈ ri jbˈij Cedrón. Y claˈ wiˈ jun ra luwar lamas wiˈ ticoˈn, Kakaj Jesús xoc claˈ pach yak ajtijol ribˈak chirij.

Judas ri tijachow re Kakaj Jesús pi camic retamiˈ man luwar li jwiˈl Kakaj Jesús qˈuilaj bˈwelt xmulbˈaˈ ribˈak claˈ pachak juntir yak ajtijol ribˈak chirij. Jwiˈliˈli Judas xeˈ claˈ pach jun kˈat soldad, nicˈj rechak mak ajchajaltak re nimi richoch Kakaj Dios wikem ribˈak re chˈoˈj takaltakbˈi jwiˈlak mak jbˈabˈalak yak ajcˈamaltak jbˈeak cristian riqˈui Kakaj Dios pach mak fariseo y cˈamalbˈi candil y tzuqˈuelbˈi kˈakˈ jwiˈlak. Kakaj Jesús retamiˈ nen tibˈan re, re xelch chi jcˈulicak y xtzˈonaj rechak: ¿Nen tatoctak? xcheˈ rechak.

Rechak xijtak re Kakaj Jesús: Riˈ tijin tikatoc Jesús aj Nazaret, xcheˈtak re.

Kakaj Jesús xij rechak: Iniˈn, xcheˈ rechak.

Y man Judas ri xjachow re Kakaj Jesús pi camic wiˈ chijxoˈlak. Cuando Kakaj Jesús xij: Iniˈn, xcheˈ.

Rechak xkˈaj chirijak y xtzaaktak lak ulew.

Y Kakaj Jesús xtzˈonaj chic rechak: ¿Nen tatoctak? xcheˈ rechak.

Rechak xijtak chic re Kakaj Jesús: Tijin tikatoc Jesús aj Nazaret, xcheˈtak re.

Kakaj Jesús xij chic rechak: Ximbˈijiˈ chawechak chi iniˈn. Wi in inatoctak, ma chaptak yak nicˈj ri, yeˈtak luwar rechak tibˈetak, xcheˈ rechak.

Kakaj Jesús xij jilonli pire titaw chiwch ri xij re Kakaj Dios: Juntir ri jachal laj inkˈbˈ awiˈl taˈ xsaach ni jono rechak, xcheˈ.

10 Xpe Simón Pedro, xresajch man respad ri cˈamal jwiˈl, xcˈurbˈi jpaach jxicn jun rechak ri jbˈij Malco, ri jmocom man nimlaj jbˈabˈalak yak ajcˈamaltak jbˈeak cristian riqˈui Kakaj Dios.

11 Xpe Kakaj Jesús, xij re Simón Pedro: Cˈol awespad laj jluwr. Wi Inkaj tibˈin chi tina intijna man cˈax ri, ¿taˈcˈu tantij bˈan? xcheˈ re.

Kakaj Jesús wiˈ chiwch Anás

12 Ajrucˈreˈ xpetak mak soldad pachak man jbˈabˈalak y yak rijajl Israel ri ajchajaltak re nimi richoch Kakaj Dios, xchaptak Kakaj Jesús y xximtak. 13 Y xcˈamtakbˈi riqˈui Anás, Anás jjiˈyiˈ Caifás y laˈ man junabˈ li Caifás wiˈ pire nimlaj jbˈabˈalak yak ajcˈamaltak jbˈeak cristian riqˈui Kakaj Dios. 14 Y riˈ Caifás li ri xin rechak mak jbˈabˈalak yak rijajl Israel chi riˈ mas tzi pi rechak ticamsaj jun chi cristian chiwch ticamtak juntir cristian laj jtilmitak.

Pedro tijbˈij chi taˈ tijchˈobˈ jwich Kakaj Jesús

15 Simón Pedro pach jun ajtijol ribˈ chirij Kakaj Jesús xambˈertakbˈi chirij. Man ajtijol ribˈ li chirij Kakaj Jesús, chˈobˈoliˈ jwich jwiˈl man nimlaj jbˈabˈalak yak ajcˈamaltak jbˈeak cristian riqˈui Kakaj Dios, jwiˈliˈli xocbˈi chirij Kakaj Jesús asta chuchja. 16 Pero Pedro jiˈ xcan waˈr chiˈ man pwert ri wiˈ chiˈ bˈe, xpe man ajtijol ribˈ chirij Kakaj Jesús li ri chˈobˈol jwich jwiˈl man nimlaj jbˈabˈalak yak ajcˈamaltak jbˈeak cristian riqˈui Kakaj Dios xelch y xchˈabˈej man anm ri ajchajal re man pwert li y jilonli xnaˈ xcojbˈi Pedro chuchja.

17 Xpe man anm li ri ajchajal re man pwert, xij re Pedro: At, atiˈ jun ajtijol aybˈ chirij man winak li, xcheˈ re.

Pedro xij re: ¡Maˈ in taˈn! xcheˈ re.

18 Y jwiˈl subˈlaj jsical tew tijin tran, mak mocom pach mak ajchajaltak re nimi richoch Kakaj Dios cojol jun kˈakˈ jwiˈlak chuchja, rechak waˈltak chiˈ kˈakˈ, tijin tijmikˈ ribˈak. Y jilon Pedro wiˈ riqˈuilak tijin tijmikˈ ribˈ chiˈ kˈakˈ.

Anás tijcˈot jchiˈ Kakaj Jesús

19 Xpe man nimlaj jbˈabˈalak yak ajcˈamaltak jbˈeak cristian riqˈui Kakaj Dios, xoc chi jtzˈonaj re Kakaj Jesús nen nojotak yak ajtijol ribˈak chirij y nen chi cˈutuˈn lal tijin tijtijoj cristian.

20 Kakaj Jesús xij re: In xinyolowiˈ riqˈuilak juntir cristian y xintijojtakaˈ cristian lak sinagog y xintijojtakaˈ cristian li nimi richoch Kakaj Dios. In taˈ ni jono yoloj bˈil inwiˈl chi mukukil. 21 Y, ¿nen chac tatzˈonaj chwe nen chi cˈutuˈn lal tijin tantijoj cristian? Riˈ tzˈonaj rechak yak ri xtawtak inyolj, rechak retamakiˈ nen chi cˈutuˈn lal bˈil rechak inwiˈl, xcheˈ Kakaj Jesús re.

22 Cuando xij Kakaj Jesús jilonli, xpe jun rechak mak ajchajaltak re nimi richoch Kakaj Dios ri waˈl chijcˈulel Kakaj Jesús, xsecˈbˈi Kakaj Jesús y xij re: ¿Nen chac jilon jcˈululaj nimlaj jbˈabˈalak yak ajcˈamaltak jbˈeak cristian riqˈui Kakaj Dios tabˈan? xcheˈ re.

23 Kakaj Jesús xij re: Wi wiˈ jono yoloj ri taˈ tzˈet xel laj ínchiˈ, bˈij chwe lawiˈ ri taˈ tzˈet ri ximbˈij, pero wi tzˈetiˈ ri ximbˈij, ¿nen chac inasecˈ? xcheˈ re.

24 Ajrucˈreˈ xpe Anás, xtakbˈi Kakaj Jesús pi ximil riqˈui Caifás ri man nimlaj jbˈabˈalak yak ajcˈamaltak jbˈeak cristian riqˈui Kakaj Dios.

Pedro tijbˈij chic chi taˈ tijchˈobˈ jwich Kakaj Jesús

25 Simón Pedro aj waˈliˈ chiˈ kˈakˈ chi jmikˈic ribˈ cuando xtzˈonajtak chic re: ¿Miti atiˈ jun ajtijol aybˈ chirij man winak li? xcheˈtak re.

Re taˈ raj tijbˈij chi riˈn, xij: ¡Maˈ in taˈn! xcheˈ.

26 Xpe jun rechak mak rajchac man nimlaj jbˈabˈalak yak ajcˈamaltak jbˈeak cristian riqˈui Kakaj Dios, ri rechˈelxic man jun ri xesaj jxicn jwiˈl Pedro, xij re Pedro: Pero xattwilaˈ chi watiˈ riqˈuil laˈ man ra luwar lak ticoˈn, xcheˈ re.

27 Pedro taˈ raj xij chi riˈn, etke xokˈ jun puy.

Kakaj Jesús wiˈ chiwch Pilato

28 Cuando xsakarsanc, xresajtakbˈi Kakaj Jesús laj richoch Caifás, xcˈamtakbˈi laˈ man ja lamas tranwiˈ jkˈatbˈitzij man kˈatbˈitzij re Roma. Mak jbˈabˈalak yak rijajl Israel taˈ xoctak li kˈatbˈitzij pire maˈ trantak kelen ri mac jbˈanic chapcaˈ tijbˈij jpixbˈak pire tijnaˈ tijtijtak jwaak re man nimakˈij Pascua, 29 jwiˈliˈli Pilato xelch la ja chi jtzˈonaj rechak: ¿Nen jmac winak ri chawchak? xcheˈ rechak.

30 Rechak xijtak re Pilato: Miti wiˈ jmac bˈanal jwiˈl taˈ roj xkacˈamch aacˈl, xcheˈtak re.

31 Xpe Pilato, xij rechak: Cˈamtakbˈic y bˈan akˈatbˈitzijak chirij chapcaˈ tijbˈij apixbˈak, xcheˈ rechak.

Mak jbˈabˈalak yak rijajl Israel xijtak re Pilato: Pero ke oj ri oj rijajl Israel taˈ yeˈl luwar chike tikacamsaj jun cristian, xcheˈtak.

32 Jilon xaan li pire xtaw chiwch chapcaˈ ri bˈil jwiˈl Kakaj Jesús chirij nen mo jcamic.

33 Pilato xoc chicbˈi laˈ man ja lamas tranwiˈ jkˈatbˈitzij, xsiqˈuij Kakaj Jesús y xtzˈonaj re: ¿Atniˈ jreyak yak rijajl Israel? xcheˈ re.

34 Kakaj Jesús xtzˈonaj re: ¿Atniˈke atbˈin jilonli o wiˈ jujun cristian xintak chawe jilonli chwij? xcheˈ re.

35 Pilato xij chic re Kakaj Jesús: ¿Incˈu jun rijajl Israel tawil? Riˈtakaˈ mak cristian ri awinak pach mak jbˈabˈalak yak ajcˈamaltak jbˈeak cristian riqˈui Kakaj Dios ri xatjachowtak laj inkˈbˈ. Y, ¿nencˈu bˈanal awiˈl? xcheˈ re.

36 Kakaj Jesús xij chic re: Ri takon ri wiˈ laj inkˈbˈ maˈ re taˈ wich ulew. Witi intakon re tike wich ulew, yak intakoˈn titicaˈ jtij jkˈijakreˈ pire maˈ inchapsaj jwiˈlak mak jbˈabˈalak yak rijajl Israel. Pero intakon maˈ re taˈ wich ulew, xcheˈ.

37 Xpe Pilato, xtzˈonaj chic re: ¿Atcˈu rey? xcheˈ re.

Kakaj Jesús xij chic re: At xatbˈin chi iniˈ rey. In ximpe neri wich ulew y xinyuk qˈuisiˈy pirechiˈ tiyuk imbˈij tzˈetel tzij, juntir yak ri ticojowtak tzˈetel tzij, tijtaˈtakaˈ jcholajl lawiˈ ri tambˈij, xcheˈ.

38 Pilato xij chic re: ¿Nencˈu li tzˈetel tzij? xcheˈ re.

Pilato cuando xijmaj jilonli re Kakaj Jesús jwiˈl, xel chicch chi jchˈabˈejcak mak jbˈabˈalak yak rijajl Israel y xij rechak: In taˈ tantaˈ ni jono jmac winak ri. 39 Pero atak nojel junabˈ laˈ man nimakˈij Pascua nakˈtalcatakaˈ chi tatzˈonajtak chwe chi tantakbˈi jun prex. ¿Chawajakniˈ tantakbˈi jreyak yak rijajl Israel? xcheˈ rechak.

40 Juntir ribˈilak xchˈejejtak, xijtak: ¡Re taˈ tatakbˈic! ¡Riˈ takbˈi Barrabás! xcheˈtak.

Man Barrabás jun alkˈomiˈn.