Add parallel Print Page Options

Kakaj Jesús tijchˈaj rakanak yak ajtijol ribˈak chirij

13  Cuando jun kˈijchak raj nimakˈij Pascua, Kakaj Jesús retamchak chi xtawiˈ or tielbˈi neri wich ulew pire tikˈaj riqˈui Kakaj Dios lecj. Pero Kakaj Jesús subˈlaj xlokˈaj juntir cristian ri cubˈul jchˈolak chirij neri wich ulew asta xcamc. Kakaj Jesús pach yak ajtijol ribˈak chirij cubˈultak chiˈ mex tijintak chi wicˈ re sinar. Man jbˈabˈal etzl tichak tijin chi jtakchiˈj Judas Iscariote ri jcˈajol Simón pire tijjach Kakaj Jesús pi camic. Kakaj Jesús retamiˈ chi jiˈ xpe riqˈui Kakaj Dios y yeˈliˈ kˈatbˈitzij laj jkˈabˈ pire titakon chibˈak juntir ri wiˈtak wich ulew pach lecj y retamiˈ chi riqˈuiliˈ Kakaj Dios tikˈaj chic.

Pero cuando tijin Kakaj Jesús chi wicˈ chiˈ mex, xwaˈr xresaj man itzˈik ri kˈuˈl jwiˈl y xxim jun tway xeˈ jpam. Xyeˈ jaˈ li jun nejbˈ y xoc chi jchˈajic rakanak yak ajtijol ribˈak chirij y xchekersaj laˈ man tway ri xxim xeˈ jpam.

Cuando oquem re Kakaj Jesús chi jchˈajic rakan Simón Pedro, xpe Simón Pedro, xtzˈonaj re: Wajawl, ¿at atchˈajow re wakan? xcheˈ re.

Kakaj Jesús xij re: Lajori taˈ tata jcholajl nen tijin tambˈan, pero nen or tina atana jcholajl, xcheˈ.

Pedro cow xij chic re Kakaj Jesús: ¡Ni jun bˈwelt tanyeˈ luwar chawe tachˈaj wakan! xcheˈ.

Kakaj Jesús xij chic re: Wi taˈ tanchˈaj awakan, taˈ ticˈular pi awe atwaˈx wiqˈuil, xcheˈ.

Ajrucˈreˈ xpe Simón Pedro, xij chic re: Kajawl, wi jilonli maˈ xitaˈke wakan tachˈaj, chˈaj inkˈbˈ pach imbˈ, xcheˈ.

10 Pero Kakaj Jesús xij re: Nen ajriˈke xan ritin xike rakan rajwax tichˈajsaj jwiˈl sakiˈ juntir jtioˈjl. Atak sakiˈ juntir atioˈjlak, onque maˈ atak taˈ juntir, xcheˈ.

11 Kakaj Jesús retamiˈ nen rechak tijachow re pi camic, jwiˈliˈ li xij chi taˈ saktak juntir. 12 Kakaj Jesús, cuando xchˈajmaj rakanak yak ajtijol ribˈak chirij jwiˈl, xcoj chic man itzˈik ri kˈuˈl jwiˈl chirij, xkˈaj chic laj jluwr chiˈ mex y xij rechak: ¿Xataˈtakniˈ jcholajl nen ximbˈan chawechak? 13 Atak tabˈijtak Kajtijonl chwe y tabˈijtak Kajawl chwe. Kes pi jcholajliˈ tabˈijtak jwiˈl iniˈn. 14 Iniˈ Awajtijonlak y Awajawlak, pero xinchˈajaˈ awakanak, jwiˈliˈli atak rajwaxiˈ tachˈaj awakanak chawibˈil aybˈak. 15 In xincˈutaˈ jun noˈj chawchak y rajwaxiˈ jilon tabˈan atak chapcaˈ ximbˈan in. 16 Kes tzˈetel tzˈet tambˈij chawechak chi taˈ ni jono mocom mas nim jkˈij chiwch jpatron y taˈ ni jono takoˈn mas nim jkˈij chiwch ri xtakow re. 17 Tzi awechak wi tatatak jcholajl juntir li y tabˈantak nen tijbˈij.

18 Wiˈ jun yoloj tambˈij, pero maˈ pi awechak taˈ atak juntir. In wetamiˈ nen nojo yak ri chaˈltak inwiˈl, pero rajwaxiˈ tina tawna chiwch ri tzˈibˈal li wuj re Lokˈlaj Jyolj Kakaj Dios ri tijbˈij jilonri:
    Ri tiwiˈn wiqˈuil chiˈ mex, tina jbˈitna ribˈ chwij, ticheˈ. 19 In tambˈij chawechak jilonli jwiˈl riˈke chwaj cuando titaw chiwch ri tambˈij chawechak, ticuxtaj inyolj awiˈlak chi iniˈ ri bˈil jwiˈl Kakaj Dios chi tina jtaknach wich ulew. 20 Kes tzˈetel tzˈet tambˈij chawechak nen ticˈuluw ri tantakbˈic, in injcˈul y nen incˈuluw in, riˈ tijcˈul ri intakowinakch, xcheˈ rechak.

Kakaj Jesús tijbˈij chi Judas tijachow re pi camic

21 Cuando xijmaj juntir li jwiˈl Kakaj Jesús xpe subˈlaj cˈax laj ranm y xresaj chi sakil chiwchak yak ajtijol ribˈak chirij, xij jilonri: Kes tzˈetel tzˈet tambˈij chawechak chi wiˈ jun chawechak injachow pi camic, xcheˈ rechak.

22 Yak ajtijol ribˈak chirij Kakaj Jesucristo tichak ril ribˈak chiribˈil ribˈak jwiˈl taˈ retamak nen rechak ri tibˈijsaj jwiˈl Kakaj Jesús. 23 Wiˈ jun rechak yak ajtijol ribˈak chirij Kakaj Jesucristo ri subˈlaj tilokˈaj jwiˈl Kakaj Jesús cubˈul pi tzalan laj jxuct Kakaj Jesús chiˈ mex.

24 Xpe Simón Pedro, laˈke jkˈabˈ xan retal re man ajtijol ribˈ li pire tijtzˈonaj re Kakaj Jesús nen rechak ri tibˈijsajc.

25 Xpe man ajtijol ribˈ li ri subˈlaj tilokˈaj jwiˈl Kakaj Jesús, xjutun chijcˈulel Kakaj Jesús y xtzalbˈaˈbˈi ribˈ xtzˈonaj: Wajawl, ¿nen chike atjachow pi camic? xcheˈ re.

26 Kakaj Jesús xij re: Ri quiek re tanyeˈw man qˈuer cuxlanwa ri tanmuˈw, riˈ li injachow pi camic, xcheˈ re.

Y xmuˈ jun qˈuer cuxlanwa y xyeˈ re Judas Iscariote ri jcˈajol Simón. 27 Cuando xyeˈmaj jun qˈuer cuxlanwa re Judas jwiˈl Kakaj Jesús, xoc man jbˈabˈal etzl laj ranm Judas. Xpe Kakaj Jesús, xij re: Ri chawaj tabˈan, bˈan laj or, xcheˈ re.

28 Pero ni jono rechak yak ri cubˈultak chi wicˈ chiˈ mex xtatak jcholajl nen chac xij Kakaj Jesús jilonli. 29 Judas riˈ ajcˈolol pwak chirijak, jwiˈliˈli jujun rechak xchomorsajtak ri xijsaj re Judas pirechiˈ tijlokˈ kelen ri tichocon re nimakˈij o tijyeˈ pwak rechak yak powr.

30 Xike xcˈulmaj man qˈuer cuxlanwa jwiˈl Judas, laj or xelbˈic y lakˈabˈchak.

Ri jnimal jkˈij Kakaj Jesús y jlokˈinc

31 Cuando jorok eliˈbˈi Judas, Kakaj Jesús xij: Lajori xtawiˈ or ticˈutun jnimal jkˈij Jcˈajol Kakaj Dios ri xwux pi cristianil y jwiˈl re ticˈutun jnimal jkˈij Kakaj Dios. 32 Y wi riˈ Jcˈajol Kakaj Dios ri xwux pi cristianil ticˈutuw jnimal jkˈij Kakaj Dios, Kakaj Dios tijcˈutaˈ jnimal jkˈij Jcˈajol ri xwux pi cristianil y tichak jcˈut jnimal jkˈij.

33 Atak walcˈwal, taˈ chiquiˈ naj inwaˈx aacˈlak. Atak inna atoctakna, pero in tambˈij chawechak chapcaˈ ximbˈij rechak mak jbˈabˈalak yak rijajl Israel chi taˈ ticwintak chi bˈenam lamas imbˈeˈw.

34 Riˈ ri jun aacˈ pixabˈ tican inyeˈ chawechak. Talokˈaj aybˈak chawibˈil aybˈak chapcaˈ alokˈajcak tambˈan in, jilon jlokˈaj aybˈak tabˈantak chawibˈil aybˈak. 35 Wi kes tzˈet talokˈaj aybˈak chawibˈil aybˈak, juntir cristian wich ulew tretemajtakaˈ chi atakaˈ ajtijol aybˈak chwij, xcheˈ Kakaj Jesús rechak.

Pedro tina jbˈijna chi taˈ tijchˈobˈ jwich Kakaj Jesús

36 Xpe Simón Pedro, xtzˈonaj re Kakaj Jesús: Wajawl, ¿lacˈumas atbˈeˈw? xcheˈ re.

Kakaj Jesús xij re: Ri lamas imbˈe in, at taˈ atcwin chi xambˈerem chwij lajori, pero atna xambˈerna chwij nen or, xcheˈ re.

37 Pedro xtzˈonaj re Kakaj Jesús: Wajawl, ¿nen chac taˈ incwin chi xambˈerem chawij lajori? In tanjachaˈ wibˈ pi camic chi acolic, xcheˈ re.

38 Kakaj Jesús xtzˈonaj chic re: ¿Kes tzˈetniˈ tajachaˈ aybˈ pi camic chi incolic? Kes tzˈetel tzˈet tambˈij chawe chi lakˈabˈ wica jorok abˈijiˈ oxmul chi taˈ tachˈobˈ inwch cuando tiokˈ man puy, xcheˈ re.