Add parallel Print Page Options

Esbˈi noˈj chirij carner

10  Kakaj Jesús xij chic rechak: Kes tzˈetel tzˈet tambˈij chawechak nen taˈ tioc laˈ man pwert re jcorralak mak carner y jalan lad tioc, alkˈomiˈn y etzl cristianiˈn. Pero nen tioc laˈ man pwert re jcorralak mak carner, riˈ man ajyukˈ. Man ajchajal re chiˈ corral tijtebˈaˈ man pwert re man corral chiwch man ajyukˈ y man ajyukˈ tijchˈabˈej mak jcarner laˈ jbˈijak y mak carner tijchˈobˈaˈtakaˈ laj jkul chi riˈ tichˈaˈwc y tresajbˈi mak carner laj jcorralak. Y cuando tiesmajbˈi juntir mak carner jwiˈl li corral, ajrucˈreˈ tinabˈerbˈi chiwchak tibˈetak y mak carner tixambˈertakaˈ chirij, jwiˈl tijchˈobˈaˈtakaˈ laj jkul chi riˈ tichˈaˈwc. Rechak maˈ kus taˈke rechak tixambˈertak chirij jono wi mitaˈ tijchˈobˈtak jwich, tike elmajtak chiwch jwiˈl taˈ tijchˈobˈtak jwich y taˈ tijchˈobˈtak laj jkul chi riˈ tichˈaˈwc, xcheˈ Kakaj Jesús rechak.

Kakaj Jesús xij man esbˈi noˈj ri rechak, pero rechak taˈ xtatak jcholajl nen raj Kakaj Jesús xij rechak.

Kakaj Jesús riˈ tzilaj ajyukˈ

Kakaj Jesús xij chic rechak: Kes tzˈetel tzˈet tambˈij chawechak chi iniˈ man pwert re man corral lamas tioctak mak carner. Juntir mak ri xyuktak nabˈe chinwch in, alkˈomtakaˈn y etzltak cristiantakaˈn, pero mak carner taˈ xtatak jyoljak. In, iniˈ man pwert re man corral y nen tioc li corral inwiˈl in, ticolmajiˈn. Tijnaˈ tioc y tiel laˈ man pwert re man corral y tijtaˈ richaj. 10 Man alkˈom tipet pireke tiyuk ralkˈaj mak carner y tiyuk jcamsajtak y tiyuk jsacheˈ jwichak. Pero in ximpet pirechiˈ tanyeˈ cˈaslemal y pire tanyeˈ jun tzilaj cˈaslemal rechak.

11 In, iniˈ jun tzilaj ajyukˈ. Jun tzilaj ajyukˈ tijyaˈ ribˈ pi camic chi jcolic jcarner. 12 Jun mocom ri tijin chi chac jwiˈlke jtojbˈl cuando tril tipe man utiw tican jyeˈ mak carner y tielmajbˈi jwiˈl maˈ riˈ taˈ re tzˈetel ajyukˈ y maˈ riˈ taˈ re rajw mak carner. Tioc man utiw li corral riqˈuilak mak carner chi jchapicak y truktajtakbˈic. 13 Man mocom li tielmajiˈbˈi jwiˈl mocomke, xike tichacun jwiˈl jtojbˈl y re taˈ tioc il chirijak mak carner.

14 In, iniˈ jun tzilaj ajyukˈ, tanchˈobˈaˈ jwichak incarner y mak incarner tijchˈobˈaˈtakaˈ inwch y tanyaˈ wibˈ pi camic chi jcolic mak incarner. 15 Jilon chapcaˈ Kakaj Dios tijchˈobˈaˈ inwch in y in tanchˈobˈaˈ jwich re. 16 Y wiˈ chiquiˈ nicˈj incarner chic ri taˈtakaˈ neri li corral, pero tina incˈamtaknach. Rechak tina jtatakna inyolj y tina jcˈamna ribˈak li jun kˈat y junke ajyukˈ pi rechak.

17 Kakaj Dios injlokˈajiˈ jwiˈl tanyaˈ wibˈ pi camic, pero ticˈastasajiˈ inwch laj incamnakl. 18 Taˈ ni jonok tiesan incˈaslemal, laj wanmiˈ tipeˈw, tanjach wibˈ pi camic. In wiˈ laj inkˈbˈ tanjach wibˈ pi camic y wiˈ laj inkˈbˈ tancˈul chic incˈaslemal. Riˈ li ri takalquin jwiˈl Inkaj chi jbˈanic, xcheˈ Kakaj Jesús.

19 Yak rijajl Israel cuando xtatak chi jilonli xijsaj rechak jwiˈl Kakaj Jesús, xjalmaj chic jchomorsaˈnak chiribˈil ribˈak. 20 Subˈlaj qˈui rechak xijtak: ¿Nen chac tacojtak ri tijbˈij? Re etzliˈ wiˈ laj ranm y chˈuˈjiˈn, xcheˈtak.

21 Y mak nicˈj chic xijtak: Mak yoloj ri tijin chi jbˈij maˈ jyolj taˈ jun cristian ri wiˈ etzl laj ranm. ¿Toncˈu cwiniˈ jun etzl chi jtzibˈsaj bˈakˈ jwich jun moy? xcheˈtak.

Yak rijajl Israel taˈ tijcojtak jyolj Kakaj Jesús

22 Laˈ mak riqˈuil jabˈ tijin trantak jun nimakˈij Jerusalén pire jcˈulic jkˈij jurubˈ junabˈ jbˈantaj jwaˈx nimi richoch Kakaj Dios y xjachsaj re Kakaj Dios. 23 Kakaj Jesús tijin tiwoˈcot bˈatzˈaak re nimi richoch Kakaj Dios ri jbˈij Salomón. 24 Xpe yak rijajl Israel, xsuttak rij Kakaj Jesús y xtzˈonajtak re: ¿Nen or tawesaj chi sakil chikawch wi atiˈ ri bˈil jwiˈl Kakaj Dios chi tina jtaknach wich ulew? ¡Bˈij chike lajori! xcheˈtak re.

25 Kakaj Jesús xij rechak: Ximbˈijiˈn y taˈ tacojtak inyolj. Laˈ juntir ri bˈanal inwiˈl ri takalquin chi jbˈanic jwiˈl Inkaj chi tambˈan, riˈ li ticˈutuw chi iniˈn. 26 Pero atak taˈ tacojtak inyolj jwiˈl maˈ atak taˈ incarner. 27 Mak incarner tijtaˈtakaˈ inyolj y in tanchˈobˈaˈ jwichak. Rechak tixambˈertakaˈ chwij. 28 In tanyaˈ jun tzilaj cˈaslemal rechak riqˈui Kakaj Dios lecj ri taˈ jqˈuisic. Rechak ni jun bˈwelt tisaach jwichak y taˈ ni jonok tiesantak laj inkˈbˈ. 29 Y Inkaj ri xjachow laj inkˈbˈ juntir li, masna nim jkˈij chiwch juntir cristian ri wiˈ wich ulew y ni jonok ticwin chi resajcak yak ri wiˈtak laj jkˈabˈ. 30 In pach Kakaj Dios ojke jun, xcheˈ rechak.

31 Xpetak yak rijajl Israel, xmoltak abˈaj pire roj xcojtak re Kakaj Jesús. 32 Kakaj Jesús xij chic rechak: Subˈlaj utzil bˈanal chawchak inwiˈl, jwiˈl riˈ li ri takalquinch jwiˈl Kakaj Dios chi jbˈanic. ¿Nencˈu quiek chirij chawajak tacojtak abˈaj chwe? xcheˈ rechak.

33 Yak rijajl Israel xijtak chic re: Maˈ jwiˈl taˈ ni jono utzil ri bˈanal awiˈl tikacoj abˈaj chawe, jwiˈl tacoj aybˈ pi Jcˈajol Kakaj Dios y atke cristian y tabˈij chi atiˈ Dios, xcheˈtak re.

34 Kakaj Jesús xij chic rechak: Tzˈibˈaliˈ li wuj re apixbˈak ri tijbˈij jilonri:
    Atak atakaˈ dios, ticheˈ.

35 Y wi Kakaj Dios xij chi diostakaˈ yak cristian ri xcojowtak Jyolj, taˈ tijnaˈ tikabˈij chi taˈ tzˈet ri tijbˈij Kakaj Dios. 36 Y wi Kakaj Diosiˈ xinchaˈw y xinjtakch wich ulew, ¿nencˈu chac tabˈij atak chi tijin tancoj wibˈ pi Dios jwiˈl ximbˈij chi iniˈ Jcˈajol Kakaj Dios?

37 Wi in taˈ tambˈan chapcaˈ tran Inkaj, taˈ tacojtak inyolj. 38 Pero wi tambˈan mak cˈutbˈi jcwinel Kakaj Dios chawchak y wi taˈ chawajak tacojtak inyolj, xike cojtak mak cˈutbˈi jcwinel Kakaj Dios ri tambˈan pire tawetemajtak y tatatak jcholajl chi Kakaj Dios wiˈ laj wanm y in winiˈ laj ranm, xcheˈ rechak.

39 Rechak rajak roj xchapeˈtak Kakaj Jesús, pero re taˈ xyeˈ ribˈ chi chapem.

40 Ajrucˈreˈ Kakaj Jesús xkˈaj chicbˈi chˈakap re nimi jaˈ Jordán, xwaˈx laˈ man luwar lamas xwaˈxwiˈ Juan Ajbˈanal Jaˈtiox chi jbˈanic jaˈtiox. 41 Subˈlaj qˈui cristian xtawtak chi rilic y xijtak: Juan Ajbˈanal Jaˈtiox taˈ xan cˈutbˈi jcwinel Kakaj Dios, pero juntir ri xij chirij winak ri, tzˈetiˈn, xcheˈtak.

42 Laˈ man luwar li subˈlaj qˈui cristian xcubˈar jchˈolak chirij Kakaj Jesús.