Add parallel Print Page Options

TZILAJ JTAQUIL CHIRIJ KAKAJ JESUCRISTO RI XTZˈIBˈAJ JUAN

Jyolj Kakaj Dios riˈ Kakaj Jesús

Cuando xcholmajch jwich kˈijsak, wiˈchak jun ri jbˈij Yoloj y ri jbˈij Yoloj jiˈ wiˈ riqˈui Kakaj Dios y Diosiˈn. Y ri jbˈij Yoloj wiˈchak riqˈui Kakaj Dios cuando xcholmajch jwich kˈijsak. Jwiˈl re xansaj juntir ri wiˈtak wich ulew y lecj jwiˈl Kakaj Dios y taˈ ni jono kelen ri xansaj jwiˈl Kakaj Dios miti jwiˈl re. Y jwiˈlke re titaˈmaj tzilaj cˈaslemal riqˈui Kakaj Dios lecj ri taˈ jqˈuisic y tzilaj cˈaslemal li riˈ chapcaˈ jun kˈakˈ ri tisakabˈsan re ranmak juntir cristian wich ulew. Y man kˈakˈ li wiˈ jkˈakˈal li ukuˈmal y man ukuˈmal taˈ ticwin chi jchupic jkˈakˈal.

Kakaj Dios xtakch jun winak ri jbˈij Juan Ajbˈanal Jaˈtiox pire xyuk jbˈij rechak cristian chirij man kˈakˈ li, pire tijcojtak ri tijbˈij chirij. Pero Juan Ajbˈanal Jaˈtiox maˈ riˈ taˈ re man kˈakˈ li, re takalkech pire xyuk resaj chi sakil chi tzˈetiˈ chirij man kˈakˈ li. Ri kes tzˈetel kˈakˈ ri tisakabˈsan re ranmak juntir cristian yuˈem tran wich ulew. 10 Y ri jbˈij Yoloj xyukiˈ waˈxok xoˈlak cristian wich ulew y jwiˈl re xansaj juntir ri wiˈtak wich ulew y lecj jwiˈl Kakaj Dios ojr, pero mak cristian ri retake wich ulew taˈ xchˈobˈtak jwich.

11 Y cuando xyuk waˈxok xoˈlak yak jwinak wich ulew taˈ xcˈulsaj jwiˈlak yak jwinak. 12 Pero juntir ri xcˈuluwtak laj ranmak y xcubˈar jchˈolak chirij, xanaˈ rechak pire xwuxtak pi ralcˈwal Kakaj Dios. 13 Y rechak ralcˈwaltakaˈ Kakaj Dios jwiˈl ajriˈ xqˈuisiˈytak chic, pero taˈ xqˈuisiˈytak chapcaˈ jqˈuisiˈycak cristian, Kakaj Diosiˈ xalcˈwalan rechak.

14 Y ri jbˈij Yoloj xwux pi cristianil y xwaˈxiˈ chikaxoˈl, xkilaˈ jnimal jkˈij. Subˈlaj nim jkˈij jwiˈl xike re ri Jcˈajol Kakaj Dios y subˈlaj rutzil ranm chikij y riˈ kes tzˈetel tzij. 15 Juan Ajbˈanal Jaˈtiox ri xyolow chirij ri tipetc, xij: Riˈ ri quiek chirij xinyolow cuando ximbˈij: Wiˈ jun tipe chic chwij masna nim jkˈij chinwch in, jwiˈl wiˈchak ojrtaktzij cuando ajquiˈ chi inqˈuisiˈy in, xcheˈ.

16 Y subˈlaj rutzil ranm chikij, jwiˈliˈli subˈlaj qˈui jwich utzil xkacˈultak, 17 jwiˈl Moisés xyeˈw retemaj Jpixbˈ Kakaj Dios. Y rutzil ranm Kakaj Dios chikij y ri tzˈetel tzij Kakaj Jesucristo xyuk esan chi sakil. 18 Ni jonok iliwinak jwich Kakaj Dios. Kakaj Jesús jwiˈl xike re Jcˈajol Kakaj Dios ri Diosiˈn y juntake pach Kakaj Dios riˈ re xyuk esan chi sakil chikawch nen jbˈanic Kakaj Dios.

Juan Ajbˈanal Jaˈtiox tiyolow chirij Kakaj Jesús

19 Mak jbˈabˈalak yak rijajl Israel ri wiˈtak Jerusalén xtaktak yak ajcˈamaltak jbˈeak cristian riqˈui Kakaj Dios pach yak rijajl Leví riqˈui Juan Ajbˈanal Jaˈtiox chi jtzˈonaj re nen jbˈanic re. 20 Juan Ajbˈanal Jaˈtiox xij ri kes tzˈetel tzˈet rechak: In maˈ in taˈ ri bˈil jwiˈl Kakaj Dios chi tina jtaknach wich ulew, xcheˈ.

21 Y mak takoˈn li xtzˈonajtak chic re: ¿Nencˈu atbˈan? ¿Atniˈ Elías ri ajkˈasal Jyolj Kakaj Dios? xcheˈtak re.

Y Juan Ajbˈanal Jaˈtiox xij chic rechak: Maˈ in taˈn, xcheˈ.

Y rechak xtzˈonajtak chic re: ¿Atniˈ ajkˈasal Jyolj Kakaj Dios ri bˈil jwiˈl chi tina jtaknach wich ulew? xcheˈtak chic re.

Y Juan Ajbˈanal Jaˈtiox xij chic rechak: Maˈ in taˈn, xcheˈ.

22 Y xijtak chic re: Bˈij chike nen at, jwiˈl oj tina kacˈambˈi jtaquil rechak yak ri xojtakowch. ¿Nencˈu tabˈij chike chawij at? xcheˈtak re.

23 Juan Ajbˈanal Jaˈtiox xij rechak: Iniˈ jun ri cow tichˈejej li jun luwar lamas taˈ cristian ri tijbˈij jilonri:
    Tebˈaˈtak jbˈe Kakaj Jesús ri Kajawl sucˈul laj awanmak, ticheˈ, xcheˈ rechak. Riˈ li xij Isaías ojr ri ajkˈasal Jyolj Kakaj Dios.

24 Mak ri takaltakch jwiˈlak mak fariseo riqˈui Juan Ajbˈanal Jaˈtiox 25 xijtak chic re Juan Ajbˈanal Jaˈtiox: Wi maˈ at taˈ ri bˈil jwiˈl Kakaj Dios chi tina jtaknach wich ulew y wi maˈ at taˈ Elías y wi maˈ at taˈ ajkˈasal Jyolj Kakaj Dios ri bˈil jwiˈl chi tina jtaknach wich ulew, ¿nencˈu chac tabˈan jaˈtiox? xcheˈtak re.

26 Y Juan Ajbˈanal Jaˈtiox xij chic rechak: In tambˈanaˈ jaˈtiox laˈ jaˈ, pero wiˈ jun chaxoˈlak ri taˈ tachˈobˈtak jwich 27 y riˈ re petzal chwij in. Y in taˈ ticˈular pi we tanquir jxajbˈ jwiˈl re masna nim jkˈij chinwch in. 28 Juntir li jiˈ xan laˈ man luwar ri jbˈij Betania ri wiˈ chˈakap re nimi jaˈ Jordán lamas tijin Juan Ajbˈanal Jaˈtiox chi jbˈanic jaˈtiox.

Kakaj Jesús riˈ Ra Jcarner Kakaj Dios

29 Laj jcabˈ kˈij Juan Ajbˈanal Jaˈtiox xril Kakaj Jesús tijin tijutun chijcˈulel, cow xchˈaˈwc, xij: ¡Iltak impuch, riˈ ri Ra Jcarner Kakaj Dios ri titojow jmacak juntir cristian wich ulew! 30 Riˈ re ri quiek chirij xinyolow cuando ximbˈij chi wiˈ jun chic petzal chwij in masna nim jkˈij chinwch in jwiˈl wiˈchak ojrtaktzij cuando ajquiˈ chi inqˈuisiˈy in. 31 In taˈ wetam nen chi cristian lal li, pero in tijin tambˈan jaˈtiox laˈ jaˈ pire tretemajtak yak rijajl Israel nen jbˈanic. 32 Y in xwilaˈ xkejch Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios lecj chapcaˈ jun ra ut y xcan chibˈ. 33 Y in taˈ nen imbˈanic, pero ri xintakow chi jbˈanic jaˈtiox laˈ jaˈ xij chwe: Cuando tawil tikejch Lokˈlaj Insantil lecj y tican chibˈ, riˈ li ri tibˈanow jaˈtiox laˈ Lokˈlaj Insantil, xcheˈ chwe.

34 Y in xwilaˈ jwich, jwiˈliˈli in tambˈij chi re riˈ Jcˈajol Kakaj Dios, xcheˈ Juan Ajbˈanal Jaˈtiox.

Yak nabˈetak ajtijol ribˈak chirij Kakaj Jesucristo

35 Laj jcabˈ kˈij Juan Ajbˈanal Jaˈtiox wiˈ chic claˈ pach quibˈ rechak yak ajtijol ribˈak chirij. 36 Cuando xril xkˈaxbˈi Kakaj Jesús, xij rechak: ¡Iltak impuch, riˈ ri Ra Jcarner Kakaj Dios! xcheˈ rechak.

37 Yak quibˈ ajtijol ribˈak chirij Juan Ajbˈanal Jaˈtiox xtatak chi jilonli xij Juan Ajbˈanal Jaˈtiox rechak, xambˈertakbˈi chirij Kakaj Jesús. 38 Kakaj Jesús xnaˈtun chirij, riˈchak xril chi bˈesal yak quibˈ cristian li chirij xtzˈonaj rechak: ¿Nen tatoctak? xcheˈ rechak.

Y rechak xijtak re: Rabí, ¿lamas watwiˈ? xcheˈtak re.

(Ri jcholajl tielwiˈ man yoloj rabí, ajtijonl.)

39 Laj jcaj orchak re bˈesal kˈij, Kakaj Jesús xij rechak: Tzajtak, iltatak, xcheˈ rechak.

Y rechak xeˈtak chirij, xeˈ rileˈtak lamas wiˈw y claˈ riqˈuil xkesantakwiˈ kˈij. 40 Jun rechak yak quibˈ ri xtatak nen xij Juan Ajbˈanal Jaˈtiox ri xeˈ chirij Kakaj Jesús, riˈ Andrés ri jkˈun Simón Pedro. 41 Ajrucˈreˈ nabˈe xeˈ chi jtoquic Simón ri ratz y xij re: Xkataˈ winak ri bˈil jwiˈl Kakaj Dios chi tina jtaknach wich ulew ri tibˈijsaj Mesías re, xcheˈ Andrés re Simón.

(Ri jcholajl tielwiˈ man bˈij Mesías, Cristo.)

42 Xpe Andrés xcˈambˈi Simón lamas wiˈ Kakaj Jesús. Xpe Kakaj Jesús, cuando xril jwich Simón, xij re: Atiˈ ri at Simón, jcˈajol Juan, lajori tioc abˈj pi Cefas, xcheˈ re.

(Ri jcholajl tielwiˈ man bˈij Cefas, Pedro.)

Kakaj Jesús tijchaˈ Felipe pach Natanael

43 Laj jcabˈ kˈij Kakaj Jesús xchomorsaj tibˈe Galilea, xcˈul Felipe, xij re: Joˈ chwij, xcheˈ re.

44 Felipe jiˈ tipe li tilmit Betsaida ri jtilmit Andrés pach Pedro. 45 Xpe Felipe, xeˈ jtoqueˈ Natanael y xij re: Xkataˈ winak ri quiek chirij ri xcan jtzˈibˈaj Moisés lak wuj re Jpixbˈ Kakaj Dios y ri quiek chirij xcan jtzˈibˈajtak yak ajkˈasaltak Jyolj Kakaj Dios. Riˈ Kakaj Jesús aj Nazaret ri jcˈajol José, xcheˈ Felipe re Natanael.

46 Xpe Natanael, xij: Taˈ ni jono winak aj Nazaret tibˈanow utzil, xcheˈ re Felipe.

Xpe Felipe, xij re: Tzaj yuk awileˈ, xcheˈ re.

47 Kakaj Jesús cuando xril petzal Natanael, xij: Neri petzal jun tzˈetel rijajl Israel re taˈ tisubˈunc, xcheˈ.

48 Xpe Natanael, xtzˈonaj re: ¿Nen mo xawetemaj nen imbˈanic in? xcheˈ re.

Kakaj Jesús xij chic re: In xwilaˈ awch, wat ralaj man jcheˈl higo cuando ajquiˈ chi atsiqˈuij jwiˈl Felipe, xcheˈ re.

49 Natanael xij chic re: ¡Kajtijonl, atiˈ Jcˈajol Kakaj Dios y atiˈ jreyak yak rijajl Israel! xcheˈ re.

50 Kakaj Jesús xij chic re: At xacojaˈn, jwiˈlke ximbˈij chawe chi xwilaˈ awch cuando wat ralaj man jcheˈl higo. Tina awilna mas ri subˈlaj sachom chˈolal rilic chiwch li, xcheˈ re.

51 Kakaj Jesús xij chic: Kes tzˈetel tzˈet tambˈij chawechak chi atak tina awiltakna caj titer y tawiltak yak ranjl Kakaj Dios tiakˈantakbˈi lecj y tikejtakch pire tiwaˈxtak riqˈui Jcˈajol Kakaj Dios ri xwux pi cristianil, xcheˈ rechak.