16 Fiindcă[a] atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât L-a dat pe singurul Lui Fiu[b], pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică.

Read full chapter

Footnotes

  1. Ioan 3:16 Unele traduceri văd în vs. 16-21 cuvintele evanghelistului
  2. Ioan 3:16 Sau: singurul Lui Fiu născut, termenul grecesc pentru singurul fiind tradus adesea cu singurul născut; termenul are însă şi sensul de singurul de un anumit fel, arătând astfel unicitatea