A A A A A
Bible Book List

Jòb 8 Haitian Creole Version (HCV)

¶ Lè sa a, Bildad, moun peyi Chwa a, pran lapawòl, li di konsa:

-Kilè w'a sispann pale jan w'ap pale a? Se bri ase w'ap fè tankou kalbas gran bouch!

Bondye pa nan lenjistis. Bondye ki gen tout pouvwa a ap toujou fè sa ki dwat.

Si pitit ou yo te dezobeyi lòd li yo, li fè yo peye sa yo fè a.

Ou menm menm, rele Bondye. Lapriyè nan pye Bondye ki gen tout pouvwa a.

Si li pa gen anyen pou l' repwoche ou, si ou toujou mache dwat devan li, lè sa a, ou mèt sèten, l'a fè kichòy pou ou, l'ap renmèt ou tou sa ou te genyen.

Tou sa ou te gen anvan an p'ap anyen devan sa Bondye pral ba ou a.

¶ Chache konnen sa ki te pase nan tan lontan. Gade sa ki te rive zansèt nou yo.

Nou menm, nou se moun ayè. Nou pa konn anyen. Se pase n'ap pase sou tè a.

10 Men, granmoun tan lontan yo va moutre ou anpil bagay. Y'a pale avè ou. Tande sa y'ap di ou.

11 Se nan marekay ou jwenn jon. Wozo pa pouse kote ki pa gen dlo.

12 Nan tan chechrès, li te mèt tou piti, tou vèt, lè lesèk tonbe, anvan menm yo koupe l', premye zèb ki fennen se li menm.

13 Se menm bagay la tou pou moun ki bliye si gen Bondye. Moun ki vire do bay Bondye p'ap jwenn sa y'ap tann lan.

14 Konfyans yo pa chita sou anyen. Se tankou si y'ap apiye sou bwa pouri.

15 Si yo panche sou li, li ale. Si yo kenbe l' fò, y'ap blayi atè ansanm avè l'.

16 Mechan yo pouse tankou move zèb nan solèy. Yo pran tout jaden an pou yo.

17 Rasin yo mache nan mitan tout fant wòch yo. Se la yo jwenn sa yo bezwen pou yo viv.

18 Rache ou rache yo pa gen moun ki pou konnen kote yo te ye a.

19 Talè konsa, l'ap pouri bò chemen an. Se lòt k'ap pouse nan plas li.

20 ¶ Non, monchè! Bondye pa janm lage moun ki kenbe pye l' fèm. Ni li pa janm lonje men l' pou l' soutni mechan yo.

21 L'a fè kè ou kontan ankò, bouch ou pral chante bèl chante pou li.

22 Men, l'ap fè moun ki pa vle wè ou yo wont. Fanmi mechan yo va disparèt.

Job 8 New International Version (NIV)

Bildad

Then Bildad the Shuhite replied:

“How long will you say such things?
    Your words are a blustering wind.
Does God pervert justice?
    Does the Almighty pervert what is right?
When your children sinned against him,
    he gave them over to the penalty of their sin.
But if you will seek God earnestly
    and plead with the Almighty,
if you are pure and upright,
    even now he will rouse himself on your behalf
    and restore you to your prosperous state.
Your beginnings will seem humble,
    so prosperous will your future be.

“Ask the former generation
    and find out what their ancestors learned,
for we were born only yesterday and know nothing,
    and our days on earth are but a shadow.
10 Will they not instruct you and tell you?
    Will they not bring forth words from their understanding?
11 Can papyrus grow tall where there is no marsh?
    Can reeds thrive without water?
12 While still growing and uncut,
    they wither more quickly than grass.
13 Such is the destiny of all who forget God;
    so perishes the hope of the godless.
14 What they trust in is fragile[a];
    what they rely on is a spider’s web.
15 They lean on the web, but it gives way;
    they cling to it, but it does not hold.
16 They are like a well-watered plant in the sunshine,
    spreading its shoots over the garden;
17 it entwines its roots around a pile of rocks
    and looks for a place among the stones.
18 But when it is torn from its spot,
    that place disowns it and says, ‘I never saw you.’
19 Surely its life withers away,
    and[b] from the soil other plants grow.

20 “Surely God does not reject one who is blameless
    or strengthen the hands of evildoers.
21 He will yet fill your mouth with laughter
    and your lips with shouts of joy.
22 Your enemies will be clothed in shame,
    and the tents of the wicked will be no more.”

Footnotes:

  1. Job 8:14 The meaning of the Hebrew for this word is uncertain.
  2. Job 8:19 Or Surely all the joy it has / is that
New International Version (NIV)

Holy Bible, New International Version®, NIV® Copyright ©1973, 1978, 1984, 2011 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Viewing of
Cross references
Footnotes