A A A A A
Bible Book List

Jòb 22 Haitian Creole Version (HCV)

22 ¶ Lè sa a, Elifaz, moun lavil Teman an, pran lapawòl. Li di konsa:

-Eske yon moun ka itil Bondye? Non! Ata moun ki gen bon konprann yo, se tèt yo ase yo itil.

Lè ou fè sa ki byen, ki enterè Bondye ki gen tout pouvwa a jwenn nan sa? Sa sa rapòte l' lè ou mennen bak ou dwat?

Eske se paske ou gen krentif pou Bondye kifè l'ap rale zòrèy ou konsa, kifè l'ap trennen ou nan tribinal li?

¶ Non. Se paske ou fè anpil peche. Se paske ou te san limit nan fè mechanste.

Ou fè frè ou ba ou garanti pou lajan li pa t' dwe ou. Ou pran ata rad ki sou li, ou kite l' toutouni.

Ou refize bay moun ki te swaf yo ti gout dlo. Ou refize bay moun ki te grangou yo moso pen.

Ou pwofite fòs ou ak pozisyon ou pou pran tout peyi a pou ou.

Ou refize lonje men ou bay vèv yo. Ou maltrete timoun ki san papa yo.

10 Se poutèt sa, kote ou rive se pèlen yo pare pou ou. Ou rete konsa, kè ou kase.

11 Sitèlman fè nwa, ou pa ka wè. Ou nan dlo jouk nan kou!

12 Eske se pa anwo nèt nan syèl la Bondye rete? Se anba pou li voye je l' pou l' ka wè zetwal yo.

13 Ou konn sa, epi w'ap di: Sa Bondye ka konnen? Li kache dèyè nwaj yo, ki jan pou l' jije sa k'ap pase sou latè?

14 Nwaj yo twò pwès, li pa ka wè. Se sou fetay syèl la l'ap mache.

15 ¶ Ou vle mache pye pou pye dèyè mechan yo, nan move chemen yo te toujou pran depi lontan an!

16 Yo mouri anvan lè yo tou. Yo tankou lavalas: anvan ou bat je ou, yo pase.

17 Yo menm tou yo t'ap di Bondye: Wete kò ou sou nou! Kisa Bondye ki gen tout pouvwa a ka fè nou?

18 Atò, se Bondye menm ki te plen kay yo ak richès. Mwen pa janm konprann ki jan mechan yo ka fè di sa.

19 Men, lè y'ap pini mechan yo, moun ki mache dwat yo va kontan, inonsan yo va pase yo nan rizib.

20 Gade jan grannèg yo fini non! Dife boule tou sa yo te genyen.

21 ¶ Jòb monchè, byen ak Bondye ankò, tande! Sispann chache l' kont!

22 Koute pawòl li t'ap di ou yo. Kenbe yo nan kè ou.

23 Wi, tounen vin jwenn li, san lògèy nan kè ou. Sispann fè sa ki mal lakay ou.

24 Voye tout lò ou jete nan fatra. Pi bon pyès lò ou yo, jete yo nan galèt larivyè.

25 Se Bondye ki gen tout pouvwa a ki va tout lò ou. Se li menm ki va gwo pil lajan byen wo pou ou.

26 Paske, lè sa a, se nan Bondye ki gen tout pouvwa a w'a jwenn tout plezi ou. Se sou Bondye w'a toujou gade.

27 Lè w'a lapriyè nan pye l', l'a reponn ou. W'a kenbe tout pwomès ou fè l' yo.

28 Tout zafè ou va mache byen. Limyè va klere byen bèl sou tout wout ou.

29 Bondye kraze lògèy moun awogan. Men, li sove moun ki bese tèt devan li.

30 L'ap delivre ou si ou inonsan. L'a sove ou, si ou pa janm sal men ou nan anyen.

Job 22 New International Version (NIV)

Eliphaz

22 Then Eliphaz the Temanite replied:

“Can a man be of benefit to God?
    Can even a wise person benefit him?
What pleasure would it give the Almighty if you were righteous?
    What would he gain if your ways were blameless?

“Is it for your piety that he rebukes you
    and brings charges against you?
Is not your wickedness great?
    Are not your sins endless?
You demanded security from your relatives for no reason;
    you stripped people of their clothing, leaving them naked.
You gave no water to the weary
    and you withheld food from the hungry,
though you were a powerful man, owning land
    an honored man, living on it.
And you sent widows away empty-handed
    and broke the strength of the fatherless.
10 That is why snares are all around you,
    why sudden peril terrifies you,
11 why it is so dark you cannot see,
    and why a flood of water covers you.

12 “Is not God in the heights of heaven?
    And see how lofty are the highest stars!
13 Yet you say, ‘What does God know?
    Does he judge through such darkness?
14 Thick clouds veil him, so he does not see us
    as he goes about in the vaulted heavens.’
15 Will you keep to the old path
    that the wicked have trod?
16 They were carried off before their time,
    their foundations washed away by a flood.
17 They said to God, ‘Leave us alone!
    What can the Almighty do to us?’
18 Yet it was he who filled their houses with good things,
    so I stand aloof from the plans of the wicked.
19 The righteous see their ruin and rejoice;
    the innocent mock them, saying,
20 ‘Surely our foes are destroyed,
    and fire devours their wealth.’

21 “Submit to God and be at peace with him;
    in this way prosperity will come to you.
22 Accept instruction from his mouth
    and lay up his words in your heart.
23 If you return to the Almighty, you will be restored:
    If you remove wickedness far from your tent
24 and assign your nuggets to the dust,
    your gold of Ophir to the rocks in the ravines,
25 then the Almighty will be your gold,
    the choicest silver for you.
26 Surely then you will find delight in the Almighty
    and will lift up your face to God.
27 You will pray to him, and he will hear you,
    and you will fulfill your vows.
28 What you decide on will be done,
    and light will shine on your ways.
29 When people are brought low and you say, ‘Lift them up!’
    then he will save the downcast.
30 He will deliver even one who is not innocent,
    who will be delivered through the cleanness of your hands.”

New International Version (NIV)

Holy Bible, New International Version®, NIV® Copyright ©1973, 1978, 1984, 2011 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Viewing of
Cross references
Footnotes