A A A A A
Bible Book List

Ishacyaah 31 Somali Bible (SOM)

Waxaa Hoogay Kuwa Masar Isku Halleeya

31 Waxaa iska hoogay kuwa Masar caawimaad ugu dhaadhaca, oo fardo ku kalsoonaada, oo gaadhifardoodyo isugu halleeya badidooda aawadeed, oo fardooleyna isugu halleeya xooggooda badan aawadiis, laakiinse aan Kan Quduuska ah ee reer binu Israa'iil fiirin, oo aan Rabbigana innaba doondoonin. Laakiinse isaguba waa xigmad badan yahay, oo belaayuu keeni doonaa, oo erayadiisana dib uma soo celin doono, laakiinse wuxuu ku kici doonaa reerka xumaanfalayaasha iyo caawimaadda kuwa xumaanta sameeya. Haddaba bal ogaada in Masriyiintu ay binu-aadmi yihiin, oo ayan Ilaah ahayn, iyo in fardahoodu ay jiidh yihiin, oo ayan ruux ahayn, oo markii Rabbigu gacantiisa soo fidiyo kan wax caawiyaa wuu kufi doonaa, kan la caawiyana wuu dhici doonaa, oo labadooduba way wada halligmi doonaan. Waayo, Rabbigu wuxuu igu leeyahay, Sida aar libaax iyo libaax yar oo raq ku kor guuxa, oo markii adhijirro badan loogu yeedho aan codkooda ka baqin ama aan qayladooda ka cabsan ayaa Rabbiga ciidammadu u soo degi doonaa inuu Buur Siyoon iyo kurteeda korkood ku diriro. Sida shimbirro duulaya ayaa Rabbiga ciidammadu Yeruusaalem u daafici doonaa, wuu daafici oo wuu samatabbixin doonaa, wuuna u tudhi doonaa oo badbaadin doonaa. Reer binu Israa'iilow, u soo noqda kii aad aad uga caasiyowdeen. Waayo, maalintaas nin kastaaba wuxuu iska xoori doonaa sanamyadiisii lacagta ahaa iyo sanamyadiisii dahabka ahaa oo ay gacmihiinnu dembi idiinku sameeyeen. Oo markaas kan reer Ashuur wuxuu ku le'an doonaa seef aan binu-aadmi ka iman, oo seefta aan xagga dadka ka iman ayaa dili doonta, oo seeftuu ka carari doonaa, oo barbaarradiisuna addoommo bay noqon doonaan. Oo cabsi ayuu qalcaddiisa kala sii gudbi doonaa, oo amiirradiisuna cabsi aawadeed bay calanka uga carari doonaan, saas waxaa leh Rabbiga dabkiisu Siyoon ku jiro oo foornadiisuna ay Yeruusaalem taallo.

Somali Bible (SOM)

© 1979, 2008 Society for International Ministries-Kenya

Isaiah 31 New International Version (NIV)

Woe to Those Who Rely on Egypt

31 Woe to those who go down to Egypt for help,
    who rely on horses,
who trust in the multitude of their chariots
    and in the great strength of their horsemen,
but do not look to the Holy One of Israel,
    or seek help from the Lord.
Yet he too is wise and can bring disaster;
    he does not take back his words.
He will rise up against that wicked nation,
    against those who help evildoers.
But the Egyptians are mere mortals and not God;
    their horses are flesh and not spirit.
When the Lord stretches out his hand,
    those who help will stumble,
    those who are helped will fall;
    all will perish together.

This is what the Lord says to me:

“As a lion growls,
    a great lion over its prey—
and though a whole band of shepherds
    is called together against it,
it is not frightened by their shouts
    or disturbed by their clamor
so the Lord Almighty will come down
    to do battle on Mount Zion and on its heights.
Like birds hovering overhead,
    the Lord Almighty will shield Jerusalem;
he will shield it and deliver it,
    he will ‘pass over’ it and will rescue it.”

Return, you Israelites, to the One you have so greatly revolted against. For in that day every one of you will reject the idols of silver and gold your sinful hands have made.

“Assyria will fall by no human sword;
    a sword, not of mortals, will devour them.
They will flee before the sword
    and their young men will be put to forced labor.
Their stronghold will fall because of terror;
    at the sight of the battle standard their commanders will panic,
declares the Lord,
    whose fire is in Zion,
    whose furnace is in Jerusalem.

New International Version (NIV)

Holy Bible, New International Version®, NIV® Copyright ©1973, 1978, 1984, 2011 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Viewing of
Cross references
Footnotes