Add parallel Print Page Options

50 Nagsiling ang Ginoo sa iya katawhan, “Ginsikway ko bala ang Jerusalem[a] pareho sang isa ka bana nga nagbulag sa iya asawa? Pamatud-i ninyo![b] Ginpabihag ko bala kamo pareho sang isa ka tawo nga ginpaulipon niya ang iya mga anak sa iya gin-utangan bilang bayad sa iya utang? Wala! Ginbihag kamo tungod sang inyo mga sala; ginsikway ang Jerusalem tungod sang inyo mga paglapas. Ngaa bala wala kamo magsapak sang pag-abot ko? Ngaa wala kamo magsabat sang nagpanawag ako? Indi bala ako makasarang sa pagluwas sa inyo? Masarangan ko gani nga pamalahon ang dagat sa isa lang ka pagmando kag himuon nga desierto ang mga suba, nga mangin kabangdanan sang pagkalamatay sang mga isda. Masarangan ko man nga padulmon ang langit pareho kaitom sang bayo sa paglalaw.”

Ang Matinumanon nga Alagad sang Ginoo

Gintudluan ako sang Ginoong Dios kon ano ang akon ihambal agod mapabaskog ko ang mga ginakapoy. Ginapukaw niya ako kada aga sa pagpamati sang iya itudlo sa akon. Naghambal ang Ginoong Dios sa akon kag nagpamati ako. Wala ako magsupak ukon magpalagyo sa iya. Ginataya ko ang akon likod sa mga nagahanot sa akon kag ang akon guya sa mga nagagabot sang akon bungot. Ginapabay-an ko sila sa pagpakahuya sa akon kag sa pagdupla sa akon guya. Pero wala ako nakabatyag sang kahuya, kay ginabuligan ako sang Ginoong Dios. Gani nagpakatig-a lang ako pareho sa bato nga bantiling, kay nahibaluan ko nga indi ako mahuy-an. Malapit sa akon ang Dios nga nagapamatuod nga inosente ako. Ti sin-o ang mangahas sa pag-akusar sa akon? Magpakita siya kag mag-atubang sa akon! Pamati! Ang Ginoong Dios amo ang nagabulig sa akon. Sin-o bala ang makasiling nga nakasala ako? Mangin pareho sila sa panapton nga magagabok, nga ut-uton sang mga sapat-sapat.

10 Sin-o bala sa inyo ang nagatahod sa Ginoo kag nagatuman sang mga ginatudlo sang iya alagad? Dapat magsalig siya sa Ginoo nga iya Dios bisan nagalakat man siya sa kadulom nga wala gid sing kasanag. 11 Pero mag-andam kamo nga nagapadihot sa paglaglag sa iban; malaglag kamo sa inyo kaugalingon nga padihot![c] Ang Ginoo mismo amo ang magasilot sa inyo; magakalamatay kamo sa puwerte nga silot.

Footnotes

  1. 50:1 Jerusalem: sa literal, ang inyo iloy.
  2. 50:1 Pamatud-i ninyo: sa literal, Diin na ang kasulatan sang pagbulagay?
  3. 50:11 kamo nga nagapadihot… padihot: Indi klaro ang buot silingon sang Hebreo sini.