Add parallel Print Page Options

27 Sa sina nga tion, gamiton sang Ginoo ang iya matalom kag gamhanan nga espada sa pagpatay sa Leviatan, ang nagasaog nga dragon sa dagat.

Sa sina man nga tion, magakanta kamo parte sa mabungahon nga talamnan sang ubas. Ako, ang Ginoo, ang nagaatipan sining talamnan sang ubas. Ginabunyagan ko ini permi. Ginabantayan ko ini adlaw-gab-i agod wala sing may makahalit. Wala na ako naakig sa sini nga talamnan. Pero sa tion nga may makita ako sa iya nga tunukon nga mga kahoy-kahoy, kontrahon ko siya kag sunugon. Pero maluwas lang siya kon magpakig-abyan siya sa akon, kag magpangayo sang proteksyon sa akon.

Magaabot ang adlaw nga ang katawhan sang Israel, ang mga kaliwat ni Jacob, magapanggamot pareho sa tanom. Magapanalingsing ini kag magapamulak. Magapamunga ini sang madamo nga mga bunga nga magapuno sang bug-os nga kalibutan. Wala ginsilutan kag ginpamatay sang Ginoo ang Israel pareho sang pagsilot kag pagpamatay niya sa mga kaaway sini. Ginpabihag sang Ginoo ang iya katawhan bilang silot sa ila. Gintabog niya sila paagi sa mabaskog nga hangin sa sidlangan.[a] Mapatawad lang sila kon gub-on nila ang ila mga halaran nga bato kag pudpuron nila ini sing mapino, kag dulaon nila ang mga hulohaligi nga simbolo sang diosa nga si Ashera, kag ang mga halaran nga ginasunugan nila sang insenso.

10 Nawasak na ang napaderan nga siyudad. Pareho na ini sang kamingawan; wala na sing may nagaestar diri. Nangin palahalban kag palahuwayan na lang ini sang mga baka. Ginaubos halab sang mga baka ang mga dahon sang mga sanga. 11 Kag sang nagkalalaya kag nagkalabali ang mga sanga, ginapangtipon ini sang mga babayi agod igatong. Tungod kay ang mga katawhan sini wala sing pag-intiendi, indi sila pagkaluoyan sang Dios nga nagtuga sa ila.

12 Sa sina nga tion, tipunon sang Ginoo ang mga Israelinhon halin sa Suba sang Eufrates hasta sa ililigan sang tubig sang Egipto pareho sang pagtipon sang ginlinas nga trigo. 13 Pagtunog sang budyong sing mabaskog, magabalik sa Jerusalem ang mga Israelinhon nga nagaantos sa pagkabihag sa Asiria kag Egipto. Kag simbahon nila ang Ginoo, sa balaan nga bukid sa Jerusalem.

Footnotes

  1. 27:8 Indi klaro ang buot silingon sang Hebreo sa sini nga bersikulo.