Add parallel Print Page Options

Tin Mừng Ðược Giải Thoát

61 Thần của Chúa Hằng Hữu ngự trên tôi,
Chúa đã xức dầu cho tôi,
Ðể tôi rao báo tin mừng cho người nghèo;
Ngài sai tôi rịt lành những tấm lòng tan vỡ,
Ðể công bố lệnh ân xá cho những người bị lưu đày,
Rao lịnh phóng thích cho những người bị giam trong ngục tối,
Ðể công bố năm hồng ân của CHÚA
Và ngày báo trả của Ðức Chúa Trời chúng ta,
Ðể an ủi mọi kẻ khóc than,
Ðể ban cho những ai than khóc ở Si-ôn:
Mão hoa thay cho tro bụi,
Dầu vui mừng thay cho tiếng khóc than,
Áo ngợi ca thay cho tâm hồn sầu thảm.
Họ sẽ được gọi là những cây sồi công chính,
Ðược Chúa trồng để bày tỏ vinh hiển của Ngài.

Họ sẽ xây lại những tàn tích cổ xưa;
Họ sẽ cất lại những nơi tiêu điều ngày trước;
Họ sẽ dựng lại những thành quách đổ nát điêu tàn,
Tức những nơi đã bị hoang phế trải qua bao thế hệ.

“Các kiều dân sẽ đứng chăn bầy cho các ngươi,
Người ngoại quốc sẽ làm ruộng và trồng tỉa trong các vườn nho cho các ngươi.
Các ngươi sẽ được gọi là những tư tế của Chúa,
Các ngươi sẽ được xưng là những người hầu việc Ðức Chúa Trời chúng ta.
Vinh hoa phú quý muôn dân các ngươi sẽ hưởng;
Của cải giàu sang các nước các ngươi sẽ dùng.
Thay vì hổ thẹn dân Ta sẽ nhận phước gấp đôi;
Thay vì tủi nhục chúng sẽ vui mừng hưởng nhận phần của mình.[a]
Như vậy chúng sẽ hưởng gấp đôi phần được chia trong xứ;
Niềm vui đời đời sẽ ở với chúng luôn luôn.

Vì Ta là Chúa, Ta yêu công lý,
Ta ghét cướp bóc và tội lỗi;[b]
Ta sẽ ban thưởng cho chúng theo đức thành tín của Ta,
Và Ta sẽ lập một giao ước đời đời với chúng.
Dòng dõi chúng sẽ nổi tiếng giữa các dân;
Con cháu chúng sẽ vang danh trong các nước;
Tất cả những ai thấy chúng đều sẽ biết rằng,
Chúng là một dòng dõi đã được Chúa ban phước.”

10 Tôi sẽ hết sức vui mừng trong Chúa;
Linh hồn tôi sẽ quá đỗi sung sướng trong Ðức Chúa Trời mình;
Vì Ngài đã mặc cho tôi bộ y phục cứu rỗi,
Rồi Ngài khoác trên tôi chiếc áo choàng công chính,
Như chàng rể bảnh bao với áo quần thanh lịch,
Như cô dâu lộng lẫy với nhiều thứ nữ trang.
11 Vì như đất làm đâm chồi nẩy lộc,
Và như vườn cho nở hạt sinh mầm thể nào,
Chúa Hằng Hữu cũng sẽ làm cho đức công chính và sự ca ngợi trỗi lên trước mặt muôn dân thể ấy.

Footnotes

  1. Ê-sai 61:7 ctd: Vì dân tôi đã nhận gấp đôi sự nhục nhã, Và nhuốc nhơ được xem như gia sản của họ rồi (đối chiếu với 40:2)
  2. Ê-sai 61:8 Có bản ghi: Ta ghét đi ăn cướp rồi đến dâng của lễ thiêu.