Add parallel Print Page Options

Chúa Sẽ Ðoán Phạt Các Nước

34 Hỡi các nước, hãy đến gần và nghe;
Hỡi các dân, hãy chú ý!
Hỡi trái đất và mọi loài sống trên đất,
Hỡi thế gian và mọi vật ra từ thế gian,
Tất cả hãy lắng nghe;
Vì cơn giận của Chúa đang nghịch lại mọi quốc gia;
Cơn thịnh nộ của Ngài nghịch lại mọi đạo quân của họ.
Ngài muốn diệt hẳn họ,
Ngài phó họ cho sự tàn sát.
Xác người bị giết của họ sẽ bị ném ra ngoài;
Mùi hôi thối của chúng sẽ bay lên nồng nặc.
Máu người sẽ chảy lênh láng trên các núi.
Toàn thể đạo binh trên không gian sẽ tan rã;
Các tầng trời sẽ bị cuốn lại như một cuộn sách;
Tất cả các đạo binh của họ sẽ ngã xuống,
Như lá nho rơi rụng,
Như lá vả lìa cành.

Chúa Sẽ Ðoán Phạt Ê-đôm

Khi lưỡi gươm Ta đã say máu trên không gian,
Này, nó sẽ giáng xuống trên Ê-đôm,
Tức giáng xuống trên dân Ta đã định phải bị đoán phạt.
Gươm của Chúa dính đầy máu,
Mỡ bao kín lưỡi gươm,
Nào máu chiên, máu dê,
Nào mỡ bọc trái cật của các chiên đực,
Chúa có cuộc tế lễ ở Bốt-ra,
Một cuộc tàn sát lớn trong xứ Ê-đôm.
Các bò rừng sẽ ngã xuống với chúng;
Các bò tơ và các bò đực mạnh cũng vậy;
Ðất của chúng thấm đầy máu;
Bụi của chúng lẫn lộn với mỡ khắp nơi.

Chúa sẽ có một ngày báo thù,
Một năm báo trả để minh oan cho duyên cớ của Si-ôn.
Các sông suối của Ê-đôm sẽ biến thành hắc ín;
Bụi đất của nó sẽ hóa thành lưu huỳnh;
Ðất cát của nó sẽ trở nên hắc ín âm ỉ cháy,
10 Cả ngày lẫn đêm nó cháy mãi không ngừng;
Khói đen của nó cứ bay lên không dứt;
Từ thế hệ này qua thế hệ khác nó nằm đó trong cảnh đổ nát hoang tàn;
Muôn đời sẽ không ai muốn đi ngang qua đó.
11 Diều hâu và nhím sẽ chiếm lấy xứ đó;
Cú và quạ sẽ ở tại đó;
Trên xứ đó Ngài sẽ giăng một sợi dây của sự hỗn mang,
Một dây dọi của sự trống không.
12 Các nhà quý tộc của nó sẽ không còn gì để gọi là một vương quốc;
Tất cả người quyền quý của nó đều sẽ như không.

13 Gai góc sẽ mọc lên trong các lâu đài cung điện;
Gai dại và bụi gai sẽ mọc trên các thành lũy xưa kia.
Nó sẽ trở nên nơi ở của chó rừng,
Một sân chơi của đà điểu.
14 Ở đó mèo rừng sẽ đụng độ với chó sói;
Dê rừng sẽ cất tiếng gọi nhau;
Các thú vật sống về đêm sẽ nghỉ ngơi tại đó;
Chúng sẽ tìm được một nơi nghỉ ngơi thích hợp cho mình.
15 Chim cú sẽ làm tổ và đẻ trứng ở đó;
Chúng sẽ ấp trứng của chúng và ấp ủ đàn con dưới cánh;
Nơi đó diều hâu sẽ tụ lại với nhau;
Con nào cũng có đôi có cặp.

16 Hãy tìm trong sách của Chúa và đọc xem:
Không một con nào trong các con này sẽ mất;
Không con nào là không có cặp có đôi;
Vì miệng Ngài[a] đã truyền ra như vậy;
Thần của Ngài đã tụ họp chúng về.
17 Ngài đã bốc thăm định phần cho chúng;
Tay Ngài đã dùng dây đo chia phần cho chúng;
Chúng sẽ ở tại đó muôn đời;
Chúng sẽ ngụ tại đó từ thế hệ này qua thế hệ khác.

Footnotes

  1. Ê-sai 34:16 Có bản ghi, “Vì miệng Ta..”