A A A A A
Bible Book List

Isaiah 54:5-6 New American Standard Bible (NASB)

“For your husband is your Maker,
Whose name is the Lord of hosts;
And your Redeemer is the Holy One of Israel,
Who is called the God of all the earth.
“For the Lord has called you,
Like a wife forsaken and grieved in spirit,
Even like a wife of one’s youth when she is rejected,”
Says your God.

New American Standard Bible (NASB)

Copyright © 1960, 1962, 1963, 1968, 1971, 1972, 1973, 1975, 1977, 1995 by The Lockman Foundation

Isaías 54:5-6 La Biblia de las Américas (LBLA)

Porque tu esposo es tu Hacedor,
el Señor de los ejércitos es su nombre;
y tu Redentor es el Santo de Israel,
que se llama Dios de toda la tierra.
Porque como a mujer abandonada y afligida de espíritu,
te ha llamado el Señor,
y como a esposa de la juventud que es repudiada
—dice tu Dios.

La Biblia de las Américas (LBLA)

Copyright © 1986, 1995, 1997 by The Lockman Foundation

Jesaja 54:5-6 nuBibeln (Swedish Contemporary Bible) (NUB)

Din skapare är din man.
    Härskarornas Herre är hans namn.
Han är din befriare, Israels Helige,
    han som kallas hela jordens Gud.
Herren ska kalla på dig igen,
    du övergivna och bedrövade kvinna,
som gifte dig ung men blev förskjuten,
    säger din Gud.

nuBibeln (Swedish Contemporary Bible) (NUB)

Swedish Contemporary Bible (nuBibeln) Copyright © 2015 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Isaias 54:5-6 Ang Dating Biblia (1905) (ADB1905)

Sapagka't ang May-lalang sa iyo ay iyong asawa; ang Panginoon ng mga hukbo ay kaniyang pangalan: at ang Banal ng Israel ay iyong Manunubos, ang Dios ng buong lupa tatawagin siya.

Sapagka't tinawag ka ng Panginoon na parang asawang kinalimutan namamanglaw sa kalooban, parang asawa ng kabataan, pagka siya'y itinatakuwil, sabi ng iyong Dios.

Viewing of
Cross references
Footnotes